XI
Polskie Sympozjum Suszarnictwa
z udziałem gości zagranicznych
Poznań 13-16 wrzesnia 2005 r.
 


  


Polska wersja

http://www.au.poznan.pl/drying
drying@au.poznan.pl