XI Polskie Sympozjum Suszarnictwa
Poznań  13-16 września 2005 r.
Informacje ogólne Komunikat I (pdf) Formy prezentacji
Organizatorzy Komunikat II Referaty plenarne
Adres do korespondencji Formularz zgłoszeniowy i streszczenie Instrukcje dla autorów
Konkurs Komunikat III PROGRAM
Formularz wygłaszającego referat (wszyscy referujący, również ref. plenarne) Galeria

Informacje ogólne

Terminy
 
Nadsyłanie karty zgłoszenia i tematu referatu do 30 listopada 2004 r.
II Komunikat z informacjami dotyczącymi  przygotowania streszczeń i opłat do 31 grudnia 2004 r.
Nadsyłanie streszczeń referatów do 28 lutego 2005 r.
Zawiadomienie o przyjęciu referatu  na podstawie streszczenia do 30 kwietnia 2005 r.
Uiszczenie opłat za uczestnictwo w Sympozjum do 15 maja 2005 r.
Przesłanie referatów pod adresem Komitetu Organizacyjnego do 20 czerwca 2005 r.
III Komunikat - program obrad, informacje logistyczne do 31 sierpnia 2005 r.

Zadaniem Sympozjum jest przegląd i ocena metod badań w zakresie modelowania i projektowania procesów suszarniczych oraz nowych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych suszarek, a także prezentacja i wymiana poglądów pomiędzy pracownikami nauki a praktykami przemysłowymi.

Celem Sympozjum jest między innymi stworzenie płaszczyzny współpracy umożliwiającej szerokie wykorzystanie opracowań naukowo-badawczych w projektowaniu nowych rozwiązań technologicznych procesów suszenia i konstrukcji urządzeń suszarniczych.

Przedmiotem Sympozjum są teoretyczne i praktyczne problemy suszarnictwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
- podstawy teoretyczne procesu suszenia
- modelowanie procesów suszenia
- badanie właściwości fizycznych materiałów suszonych
- aspekty energetyczne suszenia
- aspekty ekologiczne suszenia
- aspekty jakościowe produktów suszonych
- bezpieczeństwo procesu suszenia
- projektowanie urządzeń suszarniczych
- nowe rozwiązania konstrukcyjne suszarek
- technologia suszenia: produktów rolno-spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych; drewna; papieru; biomasy itp.
- niekonwencjonalne techniki suszenia