WetMan Project


Polski (PL) English (UK)

Projekt WetMan

Na stronie znajdują się aktualne dane meteorologiczne Stacji PolWet Rzecin.

Dane meteorologiczne

 • Temperatura powietrza
 • Opad meteorologiczny
 • Wilgotność względna powietrza
 • Prędkość wiatru
 • Temperatura gleby
 • Promieniowanie fotysyntetycznie
  aktywne
 • Promieniowanie krótkofalowe
 • Promieniowanie długofalowe
 • Czujniki spektrometryczne


Dygraphs

Wykresy powstały dzięki dygraphs. Jest to biblioteka open source JavaScript. Tworzy szybko wykresy z serii czasowych, więcej na ten temat można dowiedzieć się z poniższego linku.

Kontakt

Katedra Meteorologii
Piątkowska 94
60-649 Poznań
tel: 61 8-46-65-45
fax.: 61 8-46-65-46
Polska