PRACOWNICY KATEDRY

Kierownik:
                        prof. dr hab. Janusz Olejnik    (e-mail)  CV CVen
Adiunkci:
                        dr hab. Jacek Leśny    (e-mail)  CV CVen
                        dr hab. inż. Bogdan Chojnicki    (e-mail)  CV CVen
                        dr hab. Radosław Juszczak    (e-mail)  CV CVen
                        dr inż. Marek Urbaniak    (e-mail)  CV CVen
Wykładowcy:
                        mgr inż. Stanisław Tuchołka    (e-mail)  CV CVen
Doktoranci:
                        mgr Marcin Baran    (e-mail)  CV CVen
                        mgr inż. Natalia Kowalska    (e-mail)  CV CVen
                        mgr inż. Bogna Uździcka    (e-mail)  CV CVen
                        mgr inż. Karolina Sakowska    (e-mail)  CV CVen
                        mgr inż. Klaudia Ziemblińska    (e-mail)  CV CVen
                        mgr inż. Daria Polmańska    (e-mail)  CV CVen
                        mgr inż. Marcin Stróżecki    (e-mail)  CV CVen
                        mgr inż. Mateusz Samson    (e-mail)  CV CVen
Sekretariat:
                        Olga Zawitowska Blacha    (e-mail)
Pracownicy techniczni:
                        mgr inż. Józef Moczko    (e-mail)
                        inż. Jerzy Roszkiewicz    (e-mail)
Goście:
                        dr inż. Roman Schefke    (e-mail)  CV CVen