W czasie realizacji projektów badawczych współpracowaliśmy i nadal współpracujemy z wieloma instytucjami w krajach europejskich. Pracownicy Katedry Meteorologii oraz doktoranci wyjeżdżają do tych placówek aby podejmować wspólne prace badawcze. Do najważniejszych z naszych partnerów zagranicznych zaliczamy:


The University of British Columbia, Vancouver, CanadaThe Technische Universität München, GermanyUniversity of HelsinkiLeibniz-Zentrums für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V., GermanyInstitute of Systems Biology and Ecology of the Academy of Sciences of the Czech Republic