Publikacje

Spis publikacji pracowników Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w latach:

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Rok 2015

Prace oryginalne

 1. Białas W, Leśniak D, Czerniak A, Kubiak P, Celka K. Zastosowanie polipropylenowych membran mikrofiltracyjnych do otrzymywania emulsji. Apar. Bad. Dydakt. - 2015, t. 20, nr 2, s. 167-173,
 2. Białas W., Stangierski J., Konieczny P.: Protein and water recovery from poultry processing wastewater integrating microfiltration, ultrafiltration and vacuum membrane distillation. International Journal of Environmental Science and Technology, 12: 1875-1888, 2015.
 3. Bryła A., Lewandowicz G., Juzwa W. Encapsulation of elderberry extract into phospholipid nanoparticles. Journal of Food Engineering, 167: 189-195, 2015.
 4. Celińska E., Drożdżyńska A., Jankowska M., Białas W., Czaczyk K., Grajek W.: Genetic engineering of Citrobacter freundii AD970 strain towards enhanced 1,3-propanediol production. Process Biochemistry 50: 48-60, 2015.
 5. Celińska E., Olkowicz M., Grajek W.: L-Phenylalanine catabolism and 2-phenylethanol synthesis in Yarrowia lipolytica - mapping molecular identities through whole-proteome quantitative mass spectrometry analysis. FEMS Yeast Res. 2015 Jun 8.
 6. Celińska E., Białas W., Borkowska M., Grajek W.: Cloning, expression, and purification of insect (Sitophilus oryzae) alpha-amylase, able to digest granular starch, in Yarrowia lipolytica host. Applied Microbiology and Biotechnology, 99(6): 2727-2739, 2015.
 7. Celińska E.: Fully glycerol-independent microbial production of 1,3-propanediol via non-natural pathway: Paving the way to success with synthetic tiles. Biotechnol J. 10(2):242-3, 2015.
 8. Cielecka-Piontek J., Szymanowska-Powałowska D., Paczkowska M., Łysakowski P., Zalewski P. Garbadzki P.: Stability, compatibility and microbiological activity studies of meropenem-clavulanate potassium. The Journal of Antibiotic 68 (1):35-39, 2015.
 9. Czerniak A., Kubiak P., Białas W., Jankowski T.: Improvement of oxidative stability of menhaden fish oil by microencapsulation within biocapsules formed of yeast cells. Journal of Food Engineering, 167: 2-11, 2015.
 10. Dembczyński R., Białas W., Olejnik A., Kowalczewski P., Drożdżyńska A., Jankowski T.: Pozyskiwanie antocyjanów z owoców aronii, czarnego bzu, czarnej porzeczki i korzenia czarnej marchwi metodą ekstrakcji. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 5(102), 165-181, 2015.
 11. Dembczyński R., Białas W., Olejnik A., Kowalczewski P., Drożdżyńska A., Jankowski T. (2015) Separacja antocyjanów z owoców aronii, czarnego bzu, czarnej porzeczki i korzenia czarnej marchwi za pomocą chromatografii preparatywnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (103), 41-52.
 12. Dziedzic K., Górecka D., Szwengiel A., Smoczyńska P., Czaczyk K., Komolka P. Binding of bile acids by pastry products containing bioactive substances during in vitro digestion. Food Funct. - 2015, 6(3): 1011-1020
 13. Giaouris E, Heir E., Desvaux M., Hébraud M., Møretrø T., Langsrud S., Doulgeraki A., Nychas G.J., Kačániová M, Czaczyk K, Ölmez H, Simoes M. Intra- and inter-species interactions within biofilms of important foodborne bacterial pathogens. Front. Microbiol. - 2015, vol. 6, art. 841
 14. Goderska K., Juzwa W., Szwengiel A., Czarnecki Z. Lactobionic acid production by glucose–fructose oxidoreductase from Zymomonas mobilis expressed in Escherichia coli. Biotechnology Letters, 37(10): 2047-53, 2015.
 15. Grygier A, Majcher M, Myszka K. Analysis of the ability to form 2-phenylethyl alcohol by Galactomyces geotrichum MK017. Analiza zdolności produkcji 2-fenyloetanolu przez Galactomyces geotrichum MK017. Żywn. Nauka Technol. Jakość. - 2015, R. 22, nr 3 (100), s. 74-83
 16. Juzwa W., Myszka K., Białas W., Dobrucka R., Konieczny P., Czaczyk K. Investigation of the effectiveness of disinfectants against planktonic and biofilm forms of P. aeruginosa and E. faecalis cells using a compilation of cultivation, microscopic and flow cytometric techniques. Biofouling, 31(7): 587-597, 2015.
 17. Klapiszewski Ł, Rzemieniecki T, Krawczyk M, Malina D, Norman M, Zdarta J, Majchrzak I, Dobrowolska A, Czaczyk K, Jesionowski T. Kraft lignin/silica-AgNps as a functional material with antibacterial activity. Colloid Surf. B-Biointerfaces. - 2015, 134: 220-228
 18. Kowalczewski, P. Ł., Lewandowicz, G., Krzywdzińska-Bartkowiak, M., Piątek, M., Baranowska, H. M., Białas, W., Jeziorna M., Kubiak, P.: Finely comminuted frankfurters fortified with potato juice–Quality and structure. Journal of Food Engineering, 167: 183-188, 2015.
 19. Kowalczewski, P., Lewandowicz, G., Makowska, A., Knoll, I., Błaszczak, W., Białas, W., Kubiak, P.: Pasta fortified with potato juice: structure, quality, and consumer acceptance. Journal of Food Science, 80(6): 1377-1382, 2015.
 20. Kowalska K., Olejnik A., Rychlik J., Grajek W. Cranberries (Oxycoccus quadripetalus) inhibit lipid metabolism and modulate leptin and adiponectin secretion in 3T3-L1 adipocytes. Food Chemistry, 185: 383-388, 2015.
 21. Kozłowski K., Cieślik M., Smurzyńska A., Lewicki A., Jas M.: Wykorzystanie odpadów z przetwórstwa mięsnego na cele energetyczne. Nauki Inżynierskie i Technologie, 1(16): 36-46, 2015.
 22. Le Thanh-Blicharz J., Sip A., Malcher A., Prochaska K., Lewandowicz G. The effect of surface activity of pyrodextrins on their assimilability by selected strains of bacteria from genus Lactobacillus. Starch/Stärke 67(3-4), 267–275, 2015.
 23. Lewicki A., Boniecki P., Dach J., Janczak D., Czekała W., Zbytek Z., Cieślik M.: Neural Estimation of Biomethane Efficiency from Maize Silage, Maize Straw and Cattle Slurry. 4th International Conference on Materials Engineering for Advanced Technologies (ICMEAT).
 24. Makowska, A., Kubiak, P., Bialas, W., Lewandowicz, G.: Effect of urea,sodium nitrate and ethylene glycol addition on the rheological properties of corn starch pastes. Polimery, 60(5): 343-350, 2015.
 25. Małyszek Z., Makowska A., Smentek J., Kubiak P., Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz G. 2015. Ocena czynników decydujących o prawidłowości pomiaru właściwości reologicznych skrobi modyfikowanych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 22 (3/100), 160-175.
 26. Marecik R., Chrzanowski Ł., Piotrowska-Cyplik A., Juzwa W., Biegańska-Marecik R. Rhizophere as a tool to introduce a soil-isolated hydrocarbon-degrading bacterial consortium into a wetland environment. International Biodeterioration & Biodegradation, 97: 135-142, 2015.
 27. Marecik R., Dembczyński R., Juzwa W., Chrzanowski Ł., Cyplik P. Removal of nitrates from processing wastewater by cryoconcentration combined with biological denitrification. Desalination and Water Treatment, 54(7): 2015.
 28. Markowicz C. , Schmidt M.T. Lactobacillus strains belonging to Casei group display various adherence to enterocytes and mucus. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. - 2015, 14 (3), s. 247-255.
 29. Nowak A., Woźniak A., Lipiński D., Juzwa W., Słomski R., Zeyland J. Modifications of pig genome with expression gene constructs to produce organs resistant to acute transplant rejection. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences, 5(45): 01-07, 2015.
 30. Olejnik A, Kowalska K, Olkowicz M, Rychlik J, Juzwa W, Myszka K, Dembczyński R, Białas W. Anti-inflammatory effects of gastrointestinal digested Sambucus nigra L. fruit extract analysed in co-cultured intestinal epithelial cells and lipopolysaccharide-stimulated macrophages. Journal of Functional Foods, 2015, 19, 649-660.
 31. Olkowicz M, Radulska A, Suraj J, Kij A, Walczak M, Chłopicki S, Smoleński R.T.: Development of a sensitive, accurate and robust liquid chromatography/mass spectrometric method for profiling of angiotensin peptides in plasma and its application for atherosclerotic mice. J. Chromatogr. A. 8; 1393:37-46,2015 .
 32. Olkowicz M., Chłopicki S., Smoleński R.T.: Perspectives for angiotensin profiling with liquid chromatography/mass spectrometry to evaluate ace/ace2 balance in endothelial dysfunction and vascular pathologies. Pharmacol Rep.2015. (doi:10.1016/j.pharep.2015.03.017).
 33. Pacesz A, Sip A. Beta-glukany - ciekawy składnik funkcjonalny i prozdrowotny. Przem. Spoż. - 2015, t. 69, 5, s.36-38, 40.
 34. Paczkowska M., Mizera M., Piotrowska H., Szymanowska-Powałowska D., Lewandowska K., Gościańska J., Pietrzak R., Bednarski W., Majka Z., Cielecka-Piontek J.: Complex of rutin with gamma-cyclodextrins potential delivery system. Plos One 10 (3),1-16, 2015. (doi: 10.1371/journal.pone.0120858).
 35. Pappelbaum K., Kasprzak J., Czaczyk K.: Występowanie werotoksycznych Escherichia coli w żywności, ze szczególnym uwzględnieniem serotypu O104:H4. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 5(102), 33-48, 2015.
 36. Pilarska A, Bula K, Myszka K, Rozmanowski T, Szwarc-Rzepka K, Pilarski K, Chrzanowski Ł, Czaczyk K, Jesionowski T. Functional polypropylene composites filled with ultra-fine magnesium hydroxide. Open Chem. - 2015, vol. 13, 1, s. 161-171.
 37. Przystałowska H., Zeyland J., Szymanowska-Powałowska D., Szalata M., Słomski R., Lipiński D.; 1,3-Propanediol production by new recombinant E. coli containing genes from pathogenic bacteria; Microbiol Res, 2015, 171:1-7.
 38. Radziejewska-Kubzdela E, Czaczyk K. Effect of pretreatment and modified atmosphere packaging on quality of dry coleslaw mix. Packag. Technol. Sci. - 2015, 28(12), 1011-1026.
 39. Rybakowska I.M., Slominska E.M., Romaszko P., Olkowicz M., Kaletha K., Smolenski R.T.: Amp-regulated protein kinase activity in the hearts of mice treated with low- or high-fat diet measured using novel lc-ms method. Mol Cell Biochem. 404(1-2):5-10, 2015.
 40. Rychlik J., Olejnik A., Olkowicz M., Kowalska K., Juzwa W., Myszka K., Dembczyński R., Pat Moyer M., Grajek W. Antioxidant capacity of broccoli sprouts subjected to gastrointestinal digestion. Journal of the Science of Food and Agriculture, 95: 1892-1902, 2015.
 41. Stanińska J, Szczepaniak Z, Cyplik P, Piotrowska-Cyplik A. The effect of organic and clay fraction on polycyclic aromatic hydrocarbons mobility in soil model systems. Wpływ frakcji organicznej i ilastej na mobilność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w modelowych układach glebowych. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2015, vol. 60, 1, s. 98-101.
 42. Stanińska J, Szczepaniak Z, Cyplik P, Piotrowska-Cyplik A, Wojciechowska J. The influence of radical reactions on the kinetics of polycyclic aromatic hydrocarbons biodegradation. Wpływ reakcji rodnikowych na kinetykę biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2015, vol. 60, 1, s. 93-97.
 43. Stanińska J, Szczepaniak Z, Piotrowska-Cyplik A, Cyplik P, Czarny J. Automatyzacja izolacji DNA z materiałów biologicznych. Automation of DNA isolation from biological materials. Apar. Bad. Dydakt. - 2015, t. 20, nr 2, s. 110-121.
 44. Stanińska, Szczepaniak Z, Staninski K, Czarny J, Piotrowska-Cyplik A, Nowak J, Marecik R, Chrzanowski Ł, Cyplik P. High Voltage Electrochemiluminescence (ECL) as a new method for detection of PAH during screening for PAH-degrading microbial consortia. Water Air Soil Pollut. 2015;226(8):270.
 45. Szczepaniak Z, Staninska J, Piotrowska-Cyplik A, Cyplik P. Biodegradation potential of microbial consortium isolated from eastern Carpatians soil. Potencjał biodegradacyjny konsorcjum mikrobiologicznego izolowanego z gleb wschodnich Karpa. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2015, vol. 60, 1, s. 106-111.
 46. Szczepaniak Z, Stanińska J, Sydow M, Piotrowska-Cyplik A, Cyplik P. The toxicity of rhamnolipids and Tween 80 with regard to white mustard (Sinapis alba) seeds and activated sludge microorganisms. Toksyczność ramnolipidów i Tweenu 80 w odniesieniu do nasion gorczycy (Sinapis alba) oraz mikroorganizmów osadu czynnego. J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2015, vol. 60, 2, s. 76-79.
 47. Szczepaniak Z., Cyplik P., Juzwa W., Czarny J., Stanińska J., Piotrowska-Cyplik A. Antibacterial effect of the Trichoderma viride fungi on soil microbiome during PAH's biodegradation. International Biodeterioration & Biodegradation, 104: 170-177, 2015.
 48. Szczepaniak Z., Stanińska J., Piotrowska-Cyplik A., Juzwa W. Cytometria przepływowa jako nowoczesne narzędzie stosowane w ocenie aktywności mikroorganizmów biodegradujących wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) w procesie bioremediacji środowiska. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, kwartalnik Tom XX numer 2, 2015.
 49. Szymanowska-Powałowska D., Kubiak P.; Effect of 1,3-propanediol, organic acids end ethanol on growth and metabolism of Clostridium butyricum DSP 1. Applied Microbiology and Biotechnology 99(7): 3179-3189, 2015.
 50. Szymanowska-Powałowska D.: The effect of high concentrations of glycerol on the growth, metabolism and adaptation capacity of Clostridium butyricum DSP1. Electronic Journal of Biotechnology, 18:128-133, 2015.
 51. Wiater A, Paduch R, Próchnik K, Pleszczyńska M, Siwulski M, Białas W, Szczodrak J. Ocena aktywności biologicznej karboksymetylowanych pochodnych alfa-(1-3)-glukanów wyizolowanych z owocników uprawnych gatunków boczniaka (Pleurotus). Żywn. Nauka Technol. Jakość. - 2015, R. 22, nr 1 (98), s. 193-206.
 52. Zalewski P., Szymanowska-Powałowska D., Paczkowska M., Garbacki P., Talaczyńska A., Cielecka-Piontek J.: The radiolytic studies of ceftriaxone in the solid state. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 72 (6): 1253-1258, 2015.
 53. Leja K., Samul D., Myszka K., Czaczyk K. Influence of carbon source on product formation in Clostridium bifermentans. Acta Scientarium Polonorum: Biotechnologia 14 (3): 5-15, 2015.

Rozdział i/lub książki

 1. Leja K., Samul D., Kubiak P., Drożdżyńska A., Kośmider A., Juzwa W., Lesiecki M., Czaczyk K.. Metabolic engineering for the production of diols. Synthetic Biology: Advances in Molecular Biology and Medicine. First Edition. Edited by Robert A. Meyers. 2015 Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.
 2. Schmidt M. Characteristics of biological processes influenced by gut bacteria Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015. - 175 s. : Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISSN 1896-1894, 478

Rozdział w monografii – prace oryginalne

 1. Kozłowski K., Cieślik M., Lewicki A., Frankowski J., Olszewska A, Rodríguez Carmona P.C.: Analiza przydatności słomy szarłatu wyniosłego jako substratu dla biogazowni. Inżynieria środowiska - młodym okiem, t. 16, Ekoenergetyka [pod red. Skoczko I., Piekutin J., Drobiszewskiej M., Mokryckiego R.], Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, 2015, s. 73-82. ISBN: 978-83-62582-71-6.
 2. Cieślik M., Dach J., Lewicki A., Smurzyńska A., Kozłowski K.: Fermentacja metanowa kiszonki ze słomy kukurydzianej w warunkach mezo- i termofilnych. Współczesne problemy energetyki II [Pr. zbior. pod red. Pikonia K., Bogackiej M.], Gliwice: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, s. 31-39. ISBN: 978-83-937255-8-8.
 3. Cieślik M., Dach J., Boniecki P., Janczak D., Czekała W., Lewicki A., Rodríguez Carmona P.C., Pawlicka J.: Energetic and economic efficiency of maize straw silage in mesophilic and thermophilic methane fermentation. 2nd International Conference on Energy and Environment: Bringing together Engineering and Economics: 18-19 June 2015, Guimarães, Portugal, Proceedings; s. 300-306.
 4. Kozłowski K., Jas M., Czekała W., Cieślik M., Witaszek K., Smurzyńska A.: Restauracyjne odpady kuchenne jako substrat do produkcji biogazu. Współczesne problemy ochrony środowiska II [Pr. zbior. pod red. Pikonia K., Czop M.], Gliwice: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, s. 167-174. ISBN: 978-83937255-9-5.
 5. Smurzyńska A., Kozłowski K., Witaszek K., Cieślik M., Myszura M.: Gnojowica jako wydajny monosubstrat w biogazowni. Nauki techniczne i inżynieryjne. T. 1 [Red. nauk. Nyćkowiak J., Leśny J.], Poznań: Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015, s. 194-200. ISBN: 978-83-942083-7-0.
 6. Smurzyńska A., Kozłowski K., Cieślik M., Myszura M.: Krew z przemysłu drobiarskiego jako substrat do biogazowni. Nauki techniczne i inżynieryjne. T. 1 [Red. nauk. Nyćkowiak J., Leśny J.], Poznań: Młodzi Naukowcy Jędrzej Nyćkowiak, 2015, s. 187-193. ISBN: 978-83-942083-7-0.

Rozdział w monografii – prace przeglądowe

 1. Kozłowski K., Lewicki A., Janczak D., Cieślik M., Rodríguez Carmona P.C., Smurzyńska A.: Dwustopniowa fermentacja wodorowo-metanowa. Współczesne problemy energetyki II [Pr. zbior. pod red. Pikonia K., Bogackiej M.], Gliwice: Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, s. 41-44. ISBN: 978-83-937255-8-8.

Inne

 1. Froelich A, Osmałek T, Kunstman P, Roszak R, Białas W. Rheological and textural properties of microemulsion-based polymer gels with indomethacin. Drug Dev Ind Pharm. 2015 Jul 27:1-8.
 2. Pacesz A, Sip A. Zdrowie zamknięte w kłosie Ekonatura. - 2015, nr 7 (140), s. 9,
 3. Pacesz A, Zastosowanie β-glukanu z owsa do produkcji jogurtów i deserów mlecznych, CREATIVETIME 09/2015 – publikacja pokonferencyjna
 4. Myszka K., Olkowicz M., Radziejewska-Kubzdela E., Olejnik-Schmidt A.K., Czaczyk K.: Impact of bacterial quorum sensing system on changes of organoleptic markers of storage cabbage. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 4(5): 407-411, 2015
 5. Bryła A., Juzwa W., Lewandowicz G. 2015. Bangham method vs membrane technology in the formation of liposomal nanocapsules. Towaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Sciences 45 (4), 60-69

Rok 2014

Prace oryginalne

 1. Białas W., Czerniak A., Szymanowska-Powałowska D.: Kinetic modeling of simultaneous saccharification and fermentation of corn starch for ethanol production; Acta Biochimica Polonica, 61 (1): 153-162, 2014.
 2. Bryła A., Juzwa W., Lewandowicz G.: Kapsułkowanie soku z ziemniaka w liposomach. Biuletyn IHAR 272, 49-62, 2014.
 3. Czyż M.,  Dembczyński R., Marecik R., Wojas-Turek J., Milczarek M., Pajtasz-Piasecka E., Wietrzyk J., Pniewski T. (2014). Freeze-drying of plant tissue containing HBV surface antigen for the oral vaccine against hepatitis B. BioMed Research International. (wcześniej Journal of Biomedicine and Biotechnology), Article ID 485689, 2014.
 4. Drożdżyńska A.,Pawlicka J.,  Kubiak P., Kośmider A., Pranke D., Olejnik-Schmidt A., Czaczyk K.: Converion of glicerol to 1,3-propanediol by Citrobacter freundii and Hafnia alvei – newly isolated strains from the Enterobacteriaceae. New Biotechnology, 31(5): 402-410, 2014.
 5. Grąt M., Hołówko W., Gałęcka M., Grąt K., Szachta P., Lewandowski L., Kosińska I., Schmidt M., Olejnik-Schmidt A., Krawczyk M.: Gut Microbiota in cirrhotic liver transplant candidates. Hepato-gastroenterology 61(134): 1661-1667, 2014.
 6. Hęś M., Dziedzic K., Górecka D., Drożdżyńska A., Gujska E.: Effect of boiling in water of barley and buckwheat groats on the antioxidant properties and dietary fiber composition. Plant Foods for Human Nutrition. 69(3): 276-282, 2014.
 7. Kowalczewski P., Sip A., Lewandowicz G.: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa soku ziemniaczanego. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 24/45 (2), 56-61, 2014.
 8. Kowalska K., Olejnik A., Rychlik J., Grajek W. Cranberries (Oxycoccus quadripetalus) inhibit adipogenesis and lipogenesis in 3T3-L1 cells. Food Chemistry 148: 246-52, 2014.
 9. Kurzawska A., Górecka D., Błaszczak W. , Szwengiel A., Paukszta D., Lewandowicz G.: Molecular and supermolecular structure of common cattail (Typha latifolia) starch. Starch/Stärke 66, 849-856, 2014.
 10. Le Thanh-Blicharz J., Anioła J., Kowalczewski P., Przygoński K., Zaborowska Z., Lewandowicz G.: Type IV resistant starch increases cecum short chain fatty acids level in rats. Acta Biochimica Polonica 61 (1), 109-114, 2014.
 11. Le Thanh-Blicharz J., Walkowski A., Voelkel E., Lewandowicz G.: Wpływ dodatku soli na właściwości reologiczne skrobi sieciowanych. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, LXIX (1), 14-28, 2014.
 12. Lehmann T. P, Filipiak K., Juzwa W., Sujka-Kordowska P., Jagodziński P. P., Zabel M., Głowacki J., Misterska E., Walczak M., Głowacki M. Co-culture of human nucleus pulposus cells with multipotent mesenchymal stromal cells from human bone marrow reveals formation of tunnelling nanotubes. Molecular Medicine Reports, 9(2): 574-82, 2014.
 13. Leja K., Myszka K., Olejnik-Schmidt A.K., Juzwa W., Czaczyk K.: Selection and characterization of Clostridium bifermentans strains from natural environment capable of producing 1,3-propanediol under microaerophilic conditions. African Journal of Microbiology Research 8: 1187-1197, 2014.
 14. Leja K., Myszka K., Olkowicz M., Juzwa W., Czaczyk K.: Clostridium bifermentans as an aero-tolerant exponent of strictly anaerobe genera. Advances in Microbiology 4, 216-224, 2014.
 15. Leja K., Samul D., Czaczyk K.: Hipotetyczne szlaki metaboliczne izolatów środowiskowych należących do Clostridium spp. Dokonania Młodych Naukowców, 1/2014, Nr 2, 47-50.
 16. Leja K., Samul D., Drożdżyńska A., Myszka K., Juzwa W., Pawlicka J., Czaczyk K.: Hypothetical glycerol pathways of newly isolated strains capable of 1,3-propanediol production; Acta Biochimica Polonica; 61: 759-763, 2014.
 17. Lisiecki P., Chrzanowski Ł., Szulc A., Ławniczak Ł., Białas W., Dziadas M., Owsianiak M., Staniewski  J., Cyplik P., Marecik R., Jeleń H., Heipieper H.J.: Biodegradation of diesel/biodiesel blends in saturated sand microcosms. Fuel, 2014, 116, 321–327.
 18. Ludwików A., Cieśla A., Kasprowicz-Maluśki A., Mituła F., Tajdel M., Gałgański Ł., Ziółkowski PA., Kubiak P., Małecka A., Piechalak A. 2014. Arabidopsis protein phosphatase 2C ABI1 interacts with type I ACC synthases and is involved in the regulation of ozone-induced ethylene biosynthesis. Molecular Plant, 7: 960-976, 2014.
 19. Majcher M. A., Myszka K., Kubiak J., Jeleń H. H.: Identifcation of key odorant of fried cottage cheese and contribution of Galactomyces geotrichum MK017 to the formation of 2-phenylethanol and related rose-like aroma. International Dairy Journal 39: 324-329, 2014.
 20. Makowska A., Szwengiel A., Kubiak P., Tomaszewska-Gras J.: Characteristics and structure of starch isolated from triticale. Starch-Starke, 66, 895-902, 2014.
 21. Markowicz C., Olejnik-Schmidt A., Borkowska M., Schmidt M.T.: SpaCBA sequence instability and its relationship to the adhesion efficiency of Lactobacillus casei group isolates to Caco-2 cells, Acta Biochimca Polonica, 61(2): 341-347, 2014.
 22. Myszka K., Schmidt M. T., Olejnik-Schmidt A. K., Leja K., Czaczyk K.: Influence of phenolic acids on indole acetic acid production and on the type III secretion system gene transcription in food-associated Pseudomonas fluorescens KM05. Journal of Bioscience and Bioengineering, 118: 651-656, 2014.
 23. Olejnik-Schmidt A.K., Schmidt M.T., Sip A., Szablewski T., Grajek W.: Expression of bacteriocin divercin AS7 in Escherichia coli and its functional analysis, Annals of Microbiology, 64: 1197-1202, 2014.
 24. Radziejewska-Kubzdela  E., Czapski J., Czaczyk K., Biegańska-Marecik R.: The effect of pre-treatment and modified atmosphere packaging on contents of phenolic compunds and sensory and mircobiolocical quality of shredded celeriac. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94(6):1140-1148, 2014.
 25. Rojewska M., Olejnik A., Rychlik J., Prochaska K.: Adsorption properties and biological activity of catanionic mixtures containing derivatives of quaternary lysosomotropic substances. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 441, 890-898, 2014. 
 26. Rojewska M., Prochaska K., Olejnik A., Rychlik J.: Adsorption properties of biologically active derivatives of quaternary ammonium mixtures at aqueous/air interface II. Dynamics of adsorption, micelles dissociation and cytotoxicity of QDLS. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 119, 154-161, 2014.
 27. Rychlik J., Olejnik A., Olkowicz M., Kowalska K., Juzwa W., Myszka K., Dembczyński R., Moyer M., Grajek W.: Antioxidant capacity of broccoli sprouts subjected to gastrointestinal digestion. Journal of the Science of Food and Agriculture, 8, 2014.
 28. Stanińska J., Szczepaniak Z., Picz K., Piotrowska-CyplikA.: Assessment of the potential of Malta lake sediments in Poznań towards their use for agricultural purposes. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 59: 116-120, 2014.
 29. Szulc A., Ambrozewicz D., Sydow M., Ławniczak Ł., Piotrowska-Cyplik A., Marecik R., Chrzanowski  Ł.: The influence of bioaugmentation and biosurfactant addition on bioremediation efficiency of diesel-oil contaminated soil: Feasibility during field studies. Journal of Environmental Management. 132: 121-128, 2014.
 30. Szymanowska-Powałowska D., Białas W.; Scale-up of anaerobic 1,3-propanediol production by Clostridium butyricum DSP1 from crude glycerol. BMC Microbiology 14: 45, 2014.
 31. Szymanowska-Powałowska D., Leja K.; An increasing of the efficiency of microbiological synthesis of 1,3-propanediol from raw glycerol by the concentration of biomass. Electronic Journal of Biotechnology, 17: 72-78, 2014.
 32. Szymanowska-Powałowska D., Lewandowicz G., Kubiak P., Błaszczak W.: Stability of the process of simultaneous saccharification and fermentation of corn flour. The effect of structural changes of starch by stillage recycling and scaling up of the process. Fuel, 119: 328-334, 2014.
 33. Szymanowska-Powałowska D., Orczyk D., Leja K.; Studies on biotechnological potential of bacteria from the species Clostridium butyricum. Brazylian Journal of Microbiology,  45, 3: 892-902, 2014.
 34. Szymanowska-Powałowska D.; 1,3-Propanediol production from crude glycerol by Clostridium butyricum DSP1 in repeated batch. Electronic Journal of Biotechnology, 17:322-328, 2014.
 35. Wiater A., Waśko A., Białas W., Pleszczyńska M., Polak-Berecka M., Szczodrak J., Kubik-Komar A.: Optimization of mutanase production by Trichoderma harzianum. African Journal of Biotechnology, 13(25), 2538-2546, 2014.
 36. Worsztynowicz P., Napierała M., Białas W., Grajek W., Olkowicz M.: Pancreatic -amylase and lipase inhibitory activity of polyphenolic compounds present in the extract of black chokeberry (Aronia melanocarpa L.), Process Biochemistry, 49 (9), 1457-1463.
 37. Zeyland J., Woźniak A., Gawrońska B., Juzwa W., Jura J., Nowak A., Słomski R., Smorąg Z., Szalata M., Mazurek U., Lipiński D. Double transgenic pigs with combined expression of human α1,2-fucosyltransferase and α-galactosidase designed to avoid hyperacute xenograft rejection. Archivum Immunologiae et Therapia Experimentalis, 62: 411–422, 2014.

Prace przeglądowe:

 1. Ignyś I, Szachta P, Gałęcka M, Schmidt M, Pazgrat-Patan M.: Methods of analysis of gut microorganism – actual state of knowledge, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 21(4): 799-803, 2014.
 2. Leja K., Czaczyk K., Myszka K.: Przemysłowe wykorzystanie bakterii z rodzaju Clostridium. Postępy Mikrobiologii 53(1): 15-24, 2014.
 3. Samul D., Leja K., Grajek W.: Impurities of crude glycerol and their effect on metabolite production; Annals of Microbiology 64: 891-898, 2014.
 4. Samul D., Leja K., Piątkowska J.: Metody oczyszczania brzeczki pofermentacyjnej uzyskanej po procesie konwersji glicerolu do 1,3-propanodiolu; Dokonania Młodych Naukowców 1/2014, Nr 2, 22-25.
 5. Starostka D., Olejnik-Schmidt A., Schmidt M.: Zastosowanie bakteriofagów jako środków ochrony żywności. Cz. 2, Przemysł Spożywczy, 68(3): 16-18, 2014.
 6. Starostka D., Olejnik-Schmidt A., Schmidt M.: Zastosowanie bakteriofagów jako środków ochrony żywności. Cz. 1, Przemysł Spożywczy, 68(2): 30-33, 2014.

Artykuły popularno-naukowe:

 1. Chrzanowski Ł., Sydow M., Marecik R.: Granica, której Hitler nie przekroczył. Focus Historia, 2(82) 40-42, 2014.
 2. Leja K., Samul D.: Czy bakterie z rodzaju Clostridium powinny być kojarzone wyłącznie z patogennością? Ekonatura, nr 2 (123), 21., 2014.
 3. Szymanowska-Powałowska D., Piątkowska J.: Biotechnologiczne zagospodarowanie odpadowego glicerolu. Młoda Biotechnologia 1: 13-15, 2014.
 4. Woźniak M., Myszka K.: Praca zespołowa w mikroświecie. Wieści Akademickie. 5-6: 50-51, 2014.

Książki, skrypty, monografie

 1. Bryła A., Fryczyńska K., Białas W., Lewandowicz G. An attempt to application of microfiltration membrane unit for nanoencapsulation of elderberry extract into liposomes. In: Konieczny K., Korus I. (Eds.), Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of the Environmental Engineering Committee, Polish Academy of Sciences, 2014, vol. 118, 343-353, ISBN 978-83-63714-17-8.
 2. Bryła A., Juzwa W., Białas W., Lewandowicz G. Nanoencapsulation of elderberry extract using a membrane contactor. In: Konieczny K., Korus I. (Eds.), Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection, Monographs of the Environmental Engineering Committee, Polish Academy of Sciences, 2014, vol. 118, 333-341, ISBN 978-83-63714-17-8.
 3. Czaczyk K., Krejpcio Z.: Sposoby zapobiegania zatruciom i zakażeniom pokarmowym. W: Bezpieczeństwo żywności i żywienia (red. J. Gawęcki, Z. Krejpcio) Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 63-68, 2014, ISBN 978-83-7160-741-7.
 4. Czaczyk K.: Mikrobiologiczne i inne biologiczne zanieczyszczenia żywności. W: Bezpieczeństwo żywności i żywienia (red. J. Gawęcki, Z. Krejpcio), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 21-34, 2014, ISBN 978-83-7160-741-7.
 5. Nawrot R., Wolun-Cholewa M., Bialas W., Wyrzykowska D., Balcerkiewicz S., Gozdzicka-Jozefiak A.: Cytotoxic Activity Of Proteins Isolated From Extracts Of Corydalis Cava Tubers In Human Cervical Carcinoma Hela Cells in Recent Advances In Plant-Based, Traditional, And Natural Medicines, Jamie J., (Eds), Apple Academic Press 2014, 97-111, ISBN: 978-1-77188-013-8, eBook ISBN: 978-1-4822-4359-8.
 6. Olejnik A.: Analiza aktywności biologicznej ekstraktu z owoców czarnej porzeczki z wykorzystaniem metod in vitro. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 472, 1-114, 2014.
 7. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A.: Żywność genetycznie modyfikowana. W: Bezpieczeństwo żywności i żywienia (red. J. Gawęcki, Z. Krejpcio), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2014, wydanie I, str. 111-117, ISBN 978-83-7160-741-7.
 8. Sip A., Grajek W.: Probiotyki i prebiotyki. W: Żywność prozdrowotna - składniki i technologia. (Red. Czapski J., Górecka D.) Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2014, 5.12: 249 – 266.
 9. Staninska J., Szczepaniak Z., Ratajczak K.: Wpływ ramnolipidów na biodegradację wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych przez konsorcjum K1 w układzie glebowym. W: Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje, tom IV, pod red. Grzegorza Cemy, Korneliusza Miksch i Piotra Gutwińskiego, wyd. 1 Gliwice: Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2014, ISBN 978-83-916768-6-8s. 99-105.
 10. Szczepaniak Z., Staninska J., Piotrowska-Cyplik A.: Wpływ interakcji międzygatunkowych oraz związków powierzchniowo czynnych na proces biodegradacji mieszaniny bioestru i konwencjonalnego oleju napędowego. W: Podstawy Biotechnologii Środowiskowej – trendy, badania, implementacje tom IV pod red. Grzegorza Cemy, Korneliusza Miksch i Piotra Gutwińskiego, wyd. 1 Gliwice: Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2014, ISBN 978-83-916768-6-8 s. 71-78.
 11. Zalewski P., Cielecka-Piontek J., Skibiński R., Lewandowska K., Szymanowska-Powałowska D.:  Zastosowanie metod spektralnych i technik separacyjnych w badaniach trwałości wybranych cefalosporyn W: Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości. Tom I, Pr. zbior. pod red.: Zbigniewa Hubickiego. Lublin, 2014,  s. 29-39, ISBN: 978-83-939465-2-5.

Zgłoszenia patentowe

 1. Grajek W., Szymanowska-Powałowska D.: Sposób wytwarzania 1,3-propanodiolu metodą mikrobiologiczną.  Urząd Patentowy RP., zgłoszenie nr P.408 422, z dnia 03-06-2014.
 2. Lewandowicz G., Kowalczewski P., Olejnik A., Jodynis-Liebert J., Kujawska M., Lesiecki M.: Sposób otrzymywania preparatu z soku z ziemniaka oraz jego zastosowanie. Zgłoszenie patentowe nr P.406 918, z dnia 24.01.2014

Rok 2013

Prace oryginalne

 1. Adaszek Ł, Jankowska M., Winiarczyk S.; The loop-mediated isothermal amplification assay for rapid diagnosis of Babesia canis canis infections in dogs; Polish Journal of Veterinary Sciences 16(1): 131–133, 2013.
 2. Adaszek Ł, Jankowska M., Winiarczyk S: Zastosowanie techniki LAMP (loop-mediated isothermal amplification) w szybkim rozpoznawaniu babeszjozy zwierząt; Medycyna Weterynaryjna 3: 145-149, 2013.
 3. Andruszewska G., Ożyhar A., Kochman M., Schmidt M.T.: Different pattern of Galleria mellonella jhbp gene expression in High Five and Sf9 cells. Archives of Insect Biochemistry & Physiology 82(3): 141-157, 2013
 4. Białas W., Celińska E., Dembczyński R., Szymanowska D., Nowacka M., Jesionowski T., Grajek W.: Cross-flow microfiltration of fermentation broth containing native corn starch. Journal of Membrane Science. 427: 118-128, 2013
 5. Białas W., Leśniak D., Czerniak A., Kubiak P., Celka K. Zastosowanie polipropylenowych membran mikrofiltracyjnych do otrzymywania emulsji. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2: 67-74, 2013.
 6. Białas W., Marecik R., Szulc A., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł. Ciesielczyk F., T. Jesionowski, Aurich A.: Effect of exogenously added rhamnolipids on citric acid production yield. African Journal of Biotechnology, 12 (21): 3313-3320, 2013. (if=0,57; 15 pkt.)
 7. Celińska E., Grajek W.: A novel multigene expression construct for modification of glycerol metabolism in Yarrowia lipolytica. Microbial Cell Factories. 12: 102, 2013.
 8. Celińska E., Kubiak P., Dziadas M., Białas W., Grajek W.: Yarrowia lipolytica the novel and promising 2-phenylethanol producer. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology. 40(3-4): 389-92, 2013.
 9. Cyplik P., Juzwa W., Marecik R., Powierska-Czarny J., Piotrowska-Cyplik A., Czarny J., Drożdżyńska A., Chrzanowski Ł.: Denitrification of industrial wastewater: influence of glycerol addition on metabolic activity and community shifts in a microbial consortium. Chemosphere, 93(11): 2823-2831, 2013.
 10. Czerniak A. Wpływ temperatury i plazmolizy komórek na wnikanie α-tokoferolu do drożdży piekarskich. W: Młodzi naukowcy dla Polskiej Nauki 8.
 11. Czerniak A., Jankowski T.: Mikrokapsułkowanie α-tokoferolu wewnątrz komórek drożdży saccharomyces cerevisiae. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 6(91), 151-164, 2013.
 12. Dembczyński R., Białas W., Jankowski T.: Partitioning of lysozyme in aqueous two-phase systems containing ethylene oxide-propylene oxide copolymer and potassium phosphates. Food and Bioproduct Processing, 91: 292-302, 2013.
 13. Dembczyński R., Bialas W.: Pilot-scale separation of lysozyme from hen egg white by integrating aqueous two-phase partitioning and membrane separation processes. Process Biochemistry, 48 (12): 1992-1998, 2013.
 14. Dembczyński R., Dolata A.M., Bombczyńska K., Białas W., Jankowski T.: Separacja laktoferyny z serwatki w ekstrakcyjnych układach dwufazowych. Żywność. Nauka, Technologia, Jakość, 1(86), 119-136, 2013.
 15. Józefiak D, Kierończyk B, Juśkiewicz J, Zduńczyk Z, Rawski M, Sip A., Długosz J., Højberg O.: Dietary nisin modulates the gastrointestinal microbial ecology and enhances growth performance of the broiler chickens. PLoS ONE 8(12): 1-11, 2013.
 16. Józefiak D., Sip A.: Bacteriocins in poultry nutrition – a review. Annals of Animal Science 13 (3): 449-462, 2013.
 17. Ławniczak, L., Marecik, R., Chrzanowski, L., (2013). Contributions of biosurfactants to natural or induced bioremediation. Applied Microbiology and Biotechnology 97 (6): 2327-2339, 2013

 18. Leja K., Myszka K, Czaczyk K.: The ability of Clostridium bifermentans strains to lactic acid biosynthesis in various environmental conditions. Springer Plus, 2: 44, 2013.

 19. Lesiecki M., Czerniak A., Leśniak D., Płóciennik E. Optymalizacja produkcji 2,3-Butanodiolu przez szczep Bacillus licheniformis NCIMB 8059 metodą płaszczyzny odpowiedzi. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2: 21-28, 2013.

 20. Lesiecki M., Płóciennik E., Czerniak A., Leśniak D. Enzymatyczna hydroliza wytłoków jabłkowych. W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 2013.

 21. Marecik R., Biegańska-Marecik, R., Cyplik, P., Ł., Chrzanowski, Ł.: Phytoremediation of Industrial Wastewater Containing Nitrates, Nitroglycerin, and Nitroglycol. Polish Journal of Environmental Studies. 22(3): 773-780 2013.

 22. Olejnik P., Lesiecki M., Czerniak A. Hydroliza enzymatyczna wytłoków jabłkowych z wykorzystaniem mieszanki preparatów Celluclast 1.5L oraz preparatu multienzymatycznego z Aspergillus niger IBT 90 . W: PRACE NAUKOWE NR 1 INSTYTUTU EKONOMICZNO-PRZYRODNICZEGO "MARGO" z/s w Oleśnicy. Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu, pod red. Małgorzaty Borkowskiej, 2013, s. 248-251

 23. Olejnik-Schmidt A., Gronowalska A, Schmidt M. Charakterystyka systemu nizynowego jako narzędzia do produkcji białek i peptydów w komórkach Lactococcus lactis, Postępy Biochemii, 59(3): 322-326, 2013.

 24. Olejnik-Schmidt A.K., Schmidt M.T., Sip A., Szablewski T., Grajek W.Expression of bacteriocin divercin AS7 in Escherichia coli and its functional analysis, Annals of Microbiology, November 2013, Open Access Journal.

 25. Pęziak D., Piotrowska A., Marecik R., Lisiecki P., Woźniak M., Szulc A., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł.: Bioavailability of hydrocarbons to bacterial consortia during Triton X-100 mediated biodegradation in aqueous media. Acta Biochimica Polonica. 60(4): 789-793, 2013.

 26. Pilarski R., Gurrola-Díaz C.M., García-López P.M., Soldevila G., Olejnik A., Grajek W., Gulewicz K.: Enhanced proapoptotic response of the promyelocytic leukaemia HL-60 cells treated with an Uncaria tomentosa alkaloid preparation. Journal of Herbal Medicine 4(3), 149-156, 2013.

 27. Piotrowska-Cyplik A., Chrzanowski Ł, Cyplik P., Dach J., Olejnik A., Staninska J., Czarny J., Lewicki A., Marecik R., Powierska-Czarny J.: Composting of oiled bleaching earth: Fatty acids degradation, phytotoxicity and mutagenicity changes. International Biodeterioration & Biodegradation 78, 49-57, 2013.

 28. Rojewska M., Biadasz A., Kotkowiak M., Olejnik A., Rychlik J., Dudkowiak A., Prochaska K.: Adsorption properties of biologically active derivatives of quaternary ammonium surfactants and their mixtures at Aqueous/Air Interface I. Equilibrium Surface Tension, Surfactant Aggregation and Wettability. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 110, 387-394, 2013

 29. Samul D., Worsztynowicz P., Leja K., Grajek W.: 2013. Beneficial and harmful roles of bacteria from the Clostridium genus. Acta Biochimica Polonica. 60(4): 512-521.

 30. Szymanowska-Powałowska D., Drożdżyńska A., Remszel N.: Isolation of new strains of bacteria able to synthesize 1,3-propanediol from glycerol. Advances in Microbiology, 3: 171-180, 2013.

 31. Worsztynowicz P.: Bioaktywne peptydy pozyskiwane z białek serwatkowych. Nowe trendy w naukach przyrodniczych 3, 4: 161-169, 2012.

 32. Wyrwas B., Dymaczewski Z., Zgoła-Grześkowiak A., Szymański A., Frańska M., Kruszelnicka I., Ginter-Kramarczyk D., Cyplik P., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł.: Biodegradation of Triton X-100 and its primary metabolites by a bacterial community isolated from activated sludge. Journal of Environmental Management, 128: 292-299, 2013.

 33. Wysokowski M., Motylenko M., Stőcker H., Bazhenov V.V., Langer E., Dobrowolska A., Czaczyk K., Galli R., Stelling A.L., Behm T., Klapiszewski Ł., Ambrożewicz D., Nowacka M., Molodstov S.L., Abendroth B., Meyer D.C., Kurzydłowski K., Jesionowski T., Ehrlich H.: An extreme biomimetic approach: hydrothermal synthesis of β-chitin/ZnO nanostructured composites. Journal of Materials Chemistry B, 1: 6469-6476, 2013.

 34. Zeyland A., Gawrońska B., Juzwa W., Jura J., Nowak A., Słomski R., Smorąg Z., Szalata M., Woźniak A., Lipiński D. Transgenic pigs designed to express human α-galactosidase to avoid humoral xenograft rejection. Journal of Applied Genetics, 54 (3): 293-303, 2013.

Prace przeglądowe:

 1. Juzwa W., Patan P. Cytometria przepływowa – monitoring zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Laboratorium, 11-12, 48-53, 2013.

 2. Marecik R., Czaczyk K., Sydow M., Chrzanowski Ł.: Niewidoczna broń. Poradnik ekologiczny EKO i MY, 5(203): 16-18, 2013.

 3. Marecik R., Czaczyk K., Sydow M., Chrzanowski Ł.: Biozgroza. Głos Politechniki 4/55: 24-26, 2013.

 4. Marecik R., Czaczyk K., Sydow M., Chrzanowski Ł.: Biozgroza. Wieści Akademickie 9/10: 52-54, 2013.

Książki, skrypty, monografie

 1. Hetman M., D., Leśniak D., Czerniak A., Lesiecki M.: Wino - napój gronowy i owocowy. W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4. Tom IV, red. Kuczera M., Wydawca Creativetime, Kraków 2013, s. 97-105, ISBN 978-83-63058-31-9.

 2. Leśniak D., Lesiecki M., Czerniak A., Hetman M.: Charakterystyka kompleksu lignocelulozowego biomasy odpadowej przemysłu rolno-spożywczego w kontekście produkcji biopaliw II-generacji. W: Nowe trendy w naukach przyrodniczych 4. Tom I, red. Kuczera M., Wydawca Creativetime, Kraków 2013, s. 51-59, ISBN 978-83-63058-31-9.

Zgłoszenia patentowe

 1. Majcher M., Myszka K. (2013). Nowy szczep pleśni Galactomyces geotrichum MK017 zdolny do efektywnej syntezy 2-fenyloetanolu. Zgłoszenie patentowe w UP RP nr.P-406038, 05.07.2013.


Rok 2012

Prace oryginalne

 1. Kośmider A., Białas W., Kubiak P., Drożdżyńska A.,Czaczyk K.: Vitamin B12 production from crude glycerol by Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii: Optimization of medium composition through statistical experimental designs. Bioresource Technology, 105: 128-133, 2012. (if=5,352; 45 pkt.)
 2. Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Marecik R., Czarny J., Szymański A., Wyrwas B., Framski G., Chrzanowski Ł., Materna K.: Genetic and chemical analyzes of transformations in compost compounds during biodegradation of oiled bleaching earth with waste sludge. Bioresource Technology 114, 75-83, 2012. (if=5,352; 45 pkt.)
 3. Chrzanowski Ł., Dziadas M., Ławniczak Ł., Cyplik P., Białas W., Szulc A., Lisiecki P., Jeleń H. (2012):Biodegradation rhamnolipids in liquid cultures: Effect of biosurfactant dissipation on diesel fuel/B20 blend biodegradation efficiency and bacterial community composition. Bioresource Technology 111, 328-335, 2012. (if=5,352; 45 pkt.)
 4. Le Thanh-Blicharz J., Lewandowicz G., Błaszczak W., Prochaska K.: Starch modified by high pressure homogenisation – some structural and physico-chemical aspects. Food Hydrocolloids 27: 347-354, 2012. (if=3,450; 40 pkt.)
 5. 5. Konował E., Lewandowicz G., Le Thanh-Blicharz J., Prochaska K.: Physicochemical characterisation of enzymatically hydrolysed derivatives of acetylated starch. Carbohydrate Polymers 87 (2), 1333-1341, 2012. (if=3,987; 40 pkt.)
 6. Józefiak D. , Sip A., Rutkowski A., Rawski M., Kaczmarek S., Wołuń-Cholewa M., Engberg R.M. Hojberg O.: Lyophilized Carnobacterium divergens AS7 bacteriocin preparation improves performance of broiler chickens challenged with Clostridium perfringens. Poultry Science 91: 1899-1907, 2012. (if=2,086,; 40 pkt.)
 7. Sip A., Więckowicz M., Olejnik-Schmidt A., Grajek W.: Anti-Listeria activity of lactic acid bacteria isolated from golka, a regional cheese produced in Poland. Food Control 26: 117-124, 2012. (if=2,849; 35 pkt.)
 8. Marecik, R., Wojtera-Kwiczor, J., Ławniczak, L., Cyplik, P., Szulc, A., Piotrowska-Cyplik, A., Chrzanowski, L.: Rhamnolipids increase the phytotoxicity of diesel oil towards four common plant species in a terrestrial environment. Water, Air and Soil Pollution 223, 4275-4282, 2012.(if=1,1625; 30 pkt.)
 9. Cyplik P., Marecik R., Piotrowska-Cyplik A., Olejnik A., Drożdżyńska A., Chrzanowski Ł.: Biological denitrification of high nitrate processing wastewaters from explosives production plant. Water Air Soil Pollut. 223: 1791-1800, 2012. (if= 1,625; 30 pkt.)
 10. Myszka K., Leja K., Olejnik-Schmidt, AK., Czaczyk K. 2012: Isolation process of industrialny useful Clostridium bifermentans from natural samples. Journal of Biosciences and Bioengineering, 113(5): 631-633, 2012. (if. 2.149, 30pkt.)
 11. Nowacka M., Modrzejewska-Sikorska A., Chrzanowski Ł., Ambrożewicz D., Rozmanowski T., Myszka K., Czaczyk K., Bula K., Jesionowski T.: Electrokinetic and bioactive properties of CuO SiO2 oxide composites. Bioelectrochemistry. 87: 50-57, 2012. (if. 3.238; 30pkt.)
 12. Zielińska-Przyjemska M., Olejnik A., Kostrzewa A., Łuczak M., Jagodziński P.P., Baer-Dubowska W. 2012, The Beetroot Component Betanin Modulates ROS Production, DNA Damage and Apoptosis in Human Polymorphonuclear Neutrophils. Phytotherapy research. 26(6): 845-52, 2012 (if=2,086; 25 pkt.)
 13. Piątek J., Gibas-Dorna M., Olejnik A., Krauss H., Wierzbicki K., Żukiewicz-Sobczak W., Głowacki M. 2012. The viability and intestinal epithelial cell adhesion of probiotic strain combination – in vitro study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine 19(1): 99-102, 2012. (if=2,311; 25 pkt.)
 14. Cyplik P., Piotrowska-Cyplik A., Marecik R., Czarny J., Drożdżyńska A., Chrzanowski Ł.: Biological denitrification of brine: the effect compatible solutes on enzyme activities and fatty acid biodegradation. Biodegradation 23, 663-672, 2012. (if=2,017; 25 pkt.)
 15. Dembczynski R., Bialas W., Jankowski T.: Partitioning of lysozyme in aqueous two-phase systems containing ethylene oxide-propylene oxide copolymer and potassium phosphates. Food and Bioproducts Processing, In Press, 2012, http://dx.doi.org/10.1016/j.fbp.2012.11.001 (if=1,940; 25 pkt.)
 16. 16. Marecik R., Białas W., Cyplik P., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł.: Phytoremediation potential of three wetland plant species toward atrazine in environmentally relevant concentrations. Polish Journal of Environmental Studies 21 (3), 697-702, 2012. (if=0,508; 15 pkt.)
 17. Dembczynski R., Białas W., Jankowski T.: Determination of phase diagrams and thermoseparation behaviour of aqueous two-phase systems composed of ethylene oxide-propylene oxide random copolymer and potassium phosphate. Chemical and Process Engineering - Inżynieria Chemiczna i Procesowa 33 (3) 2012, 411-429. (if=0,378; 15 pkt.)
 18. 18. Drożdżyńska A., Dziedzic K., Kośmider A., Leja K., Czaczyk K., Górecka D.: Application of fast liquid chromatography for antioxidants analysis. Acta Scientarum Polonorum, Technologia Alimentaria, 11(1): 19-25, 2012. (9 pkt.)
 19. Kowalczewski P., Celka K., Białas W., Lewandowicz G.: Antioxidant activity of potato juice. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 11(2), 175-181, 2012. (9 pkt.)
 20. Le Thanh-Blicharz J., Małyszek Z., Szwengiel A., Zięba T., Lewandowicz G.: Sodium salt of starch octenylsuccinate as an emulsifier in „light” type mayonnaises. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 11(3), 265-271, 2012. (9 pkt.)
 21. Juzwa W., Czaczyk K.: Flow cytometric analysis of microbial contamination in food industry technological lines; initial study. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 11(2), 111-119, 2012. (9 pkt.)
 22. Szymanowska D., Błaszczak W., Szwengiel A., Lewandowicz G.: Structural changes of maize starch during simultaneous saccharification and fermentation of maize flour. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 93 (3): 333-341, 2012. (6 pkt.)
 23. Szymanowska-Powałowska D., Kubiak P., Lewicki A.: The methane fermentation medium as an attractive source of bacteria from genus Clostridium capable of converting glycerol into 1,3-propylene glycol. Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology 93 (1) 68-77, 2012. (6 pkt.)
 24. Szymanowska-Powałowska D., Lewandowicz G., Błaszczak W., Szwengiel A.: Structural changes of corn starch during fuel ethanol production from corn flour. BioTechnologia 93(3), 333-341, 2012. (6 pkt.)
 25. Smuga-Kogut M., Szymanowska D., Lewandowicz G.: Otrzymywanie bioetanolu z surowców zawierających celulozę z wykorzystaniem cieczy jonowej. Nauka. Przyroda. Technologie. 6 (2), #33, 2012. (5 pkt.)
 26. Białachowski R., Paukszta D., Lewandowicz G., 2012. Wpływ fazy krystalicznej celulozy siarczanowej na proces hydrolizy enzymatycznej. Nauka Przyr. Technol. 6, 2, #29, 2012. (5 pkt.)
 27. Smuga-Kogut M., Szymanowska D., Lewandowicz G., Zgórska K.: Otrzymywanie bioetanolu z surowców zawierających celulozę z wykorzystaniem cieczy jonowej. Nauka Przyr. Technol. 6, 2, #33, 2012. (5 pkt.)
 28. Orczyk D., Szymanowska-Powałowska D.: Izolacja bakterii z rodzaju Clostridium zdolnych do konwersji glicerolu do 1,3-propanodiolu i wybór podłoża do ich hodowli. Nauki Inżynierskie i Technologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2 (5): 44-59, 2012. (1 pkt.)
 29. Juzwa W., Myszka K., Konieczny P., Czaczyk K.: Cytometryczna ocena stanu mikrobiologicznego powierzchni przemysłowych. Cytometria Polska. 1(1): 74-84, 2012.

Prace przeglądowe:

 1. Celińska E.: Klebsiella spp as a 1,3-propanediol producer: the metabolic engineering approach. Critical Reviews in Biotechnology, 32(3): 274-88, 2012. (if=6,47, 40 pkt.)
 2. Kubiak P., Leja K., Myszka K., Celińska E., Spychała M., Szymanowska-Powałowska D., Czaczyk K., Grajek W.: Physiological predisposition of various Clostridium species to synthetize 1,3-propanediol from glycerol. Process Biochemistry, 47(9): 1308-1319, 2012. (if=2,627; 35 pkt.)
 3. Myszka K., Czaczyk K. 2012. N-acylhomoserine lactones (AHL) as phenotype control factors produced by gram-negative bacteria existed in natural ecosystems. Polish Journal of Environmental Studies. 21(1), 15-21. (if= 0,508; 15pkt.)
 4. Woźniak M., Marecik R., Ławniczak Ł., Chrzanowski Ł.: Ramnolipidy jako aktywna ochrona mikroorganizmów przed toksynami. Nauka Przyroda Technologie. 6(4) #77,2012 (5 pkt.)
 5. Czaczyk K., Myszka K.: Charakterystyka zjawiska quorum sensing i jego znaczenie w procesach mikrobiologicznych. Ochrona przed korozją 9s/A: 16-19, 2012. (4 pkt.)
 6. Drożdżyńska A., Pawlicka J., Czaczyk K.: Charakterystyka i perspektywy wykorzystania Citrobacter spp. Nauki inżynierskie i technologie, 3(6): 22-36. (1 pkt.)

Książki, skrypty, monografie

 1. Myszka K., Czaczyk K.: Mechanisms determining bacterial biofilm resistance to antimicrobial factors. W: Antibacterial Agents (Bobbarala V. eds) wyd. InTech. 213-238, 2012 (ISBN 978-953-51-0723-1). (7 pkt.)
 2. Sip A.: Potencjał przeciwlisteryjny bakterii fermentacji mlekowej występujących w serach regionalnych wytwarzanych w okręgu tatrzańskim. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rozprawa naukowa 442: 1-125, 2012. (6 pkt.)
 3. Białas W., Michaś Ł., Lewandowicz G., Jankowski T.: Zastosowanie procesu ultrafiltracji do modyfikacji sensorycznej soku z aronii. W: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, vol. 95. Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, tom1, red. Konieczny K. i Korus I., Gliwice 2012, str. 345-354. (6 pkt.)
 4. Białas W., Paul G., Lewandowicz G.: Zastosowanie próżniowej destylacji membranowej w procesie zatężania soku z aronii. W: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, vol. 96. Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska, tom2, red. Bodzek M. i Pelczar J., Gliwice 2012, str. 87-99. (6 pkt.)
 5. Marecik R., Cyplik P.: Aktywność cellulolityczna wybranych szczepów grzybów z rodzaju Trichoderma. Ekoenergetyka-Biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomia w rejonie Morza Bałtyckiego. Praca zbiorowa pod redakcją Adama Ceniana, Janusza Gołaszewskiego Tadeusza Nocha. Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. Gdańsk, 2012,str. 126-133. (6 pkt.)

Patenty:

 1. Czerniawski B., Kalinowski W., Mielniczuk Z., Zdanowski B., Sip A. (2007). Folia z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową do pakowania żywności oraz sposób jej wytwarzania. Wynalazek P-383106 zgłoszony Urzędzie Patentowym RP 08.08.2007 r., opis patentowy PL 2111826 B1, udzielenie patentu 29.06.1012, WUP 06/12. (25 pkt.)

Zgłoszenia patentowe:

 1. Grajek W., Trojanowska K., Czaczyk K.: Nowy szczep bakterii propionowych Propionibacterium freudenreichii KT 021. Zgłoszenie patentowe w UP RP nr P-399669, 14.06.2012. (10 pkt.)
 2. Grajek W., Trojanowska K., Czaczyk K.: Sposób wytwarzania preparatu białkowego bogatego w witaminy z grupy B. Zgłoszenie patentowe w UP RP nr P-399668, 14.06.2012. (10 pkt.)
 3. Kowalczewski P., Lewandowicz G., Biegańska-Marecik R., Białas W.: Napój i sposób wytwarzania napoju. Zgłoszenie patentowe nr P-3999059, z dnia 02.05.2012. (10 pkt.)
 4. Kowalczewski P., Lewandowicz G., Makowska A., Obuchowski W., Białas W.: Makaron i sposób wytwarzania makaronu. Zgłoszenie patentowe nr P-3999060, z dnia 02.05.2012. (10 pkt.)
 5. Kowalczewski P., Lewandowicz G., Dolata W., Piotrowska E. , Krzywdzińska-Bartkowiak M., Piątek M., Białas W.: Danie obiadowe i sposób wytwarzania dania obiadowego. Zgłoszenie patentowe nr P-3999061, z dnia 02.05.2012. (10 pkt.)
 6. Kowalczewski P., Lewandowicz G., Dolata W., Piotrowska E. , Krzywdzińska-Bartkowiak M., Piątek M., Białas W.: Parówki i sposób wytwarzania parówek. Zgłoszenie patentowe nr P-3999062, z dnia 02.05.2012. (10 pkt.)
 7. Kowalczewski P., Lewandowicz G., Dolata W., Piotrowska E., Krzywdzińska-Bartkowiak M., Piątek M., Białas W. Pasztet i sposób wytwarzania pasztetu. Zgłoszenie patentowe nr P-3999064, z dnia 02.05.2012. (10 pkt.)
 8. Kowalczewski P., Lewandowicz G., Makowska A., Obuchowski, Białas W. Pieczywo chrupkie i sposób wytwarzania pieczywa chrupkiego. Zgłoszenie patentowe nr P-3999065, z dnia 02.05.2012. (10 pkt.)
 9. Kowalczewski P., Lewandowicz G., Makowska A., Obuchowski W., Białas W. Przekąski ekstrudowane i sposób otrzymywania przekąsek ekstrudowanych. Zgłoszenie patentowe nr P-3999066, z dnia 02.05.2012. (10 pkt.)

Rok 2011

Prace oryginalne

 1. Cyplik P., Schmidt M., Szulc A., Marecik R., Lisiecki P., Heipieper H.J., Owsianiak M., Vainshtein M., Chrzanowski Ł. Relative quantitative (ddCt) real-time PCR to assess bacterial community dynamics during growth on diesel fuel: Effects of biodiesel amendments and redox conditions, Bioresources Technology 102: 4347-4352, 2011 [IF 4,36; 32 pkt.]
 2. Celewicz L., Jóźwiak A., Ruszkowski P., Laskowska H., Olejnik A., Czarnecka A., Hoffmann M., Hładoń B.: Synthesis and anticancer activity of 5’-chloromethylphosphonates of 3’-azido-3’-deoxythymidine (AZT). Bioorganic & Medicinal Chemistry. 19: 6375-6382, 2011 [if= 2,978; 32 pkt.]
 3. Cyplik P., Marecik R., Piotrowska-Cyplik A., Olejnik A., Drożdżyńska A., Chrzanowski Ł.: Biological denitrification of high nitrate processing wastewaters from explosives production plant. Water Air Soil Pollut 223: 1791-1800, 2011. [if=1,398; 32 pkt.]
 4. Lewandowicz G., Białas W., Marczewski B., Szymanowska D.: Application of membrane distillation for ethanol recovery during fuel ethanol production. Journal of Membrane Science 375: 212-219, 2011 . [IF: 4,046; 32 pkt.]
 5. Jeleń H.H., Majcher M., Dziadas M., Zawirska-Wojtasiak R., Czaczyk K., Wąsowicz E.: Volatile compounds responsible for aroma of Jutrzenka liquer wine. Journal of Chromatography A, 1218: 7566-7573, 2011. Doi: 10.1016/j.chroma.2011.07.023. [ if 4,194; 32 pkt.]
 6. Wyrwas B., Chrzanowski Ł., Ławniczak Ł., Szulc A., Cyplik P., Białas W., Szymański A., Hołderna-Odachowska A.: Utilisation of Triton X- 100 and polyethylene glycols during surfactant-mediated biodegradation of diesel fuel. Journal of Hazardous Materials 197: 97-103, 2011. [ IF=3,723, pkt. 32]
 7. Chrzanowski Ł., Owsianiak M., Szulc A., Marecik R, Piotrowska-Cyplik A., Olejnik-Schmidt A.K., Staniewski J., Lisiecki P., Ciesielczyk F., Jesionowski T., Heipieper H.J.: Interactions between rhamnolipid biosurfactants and toxic chlorinated phenols enhance biodegradation of a model hydrocarbon-rich effluent. International Biodeterioration & Biodegradation, 65: 605-611, 2011. [if 1,75; 27 pkt.]
 8. Józefiak D. , Sip A., Rawski M., Rutkowski A., Kaczmarek S., Hojberg O., Jensen B.B., Engberg R.M.: Dietary divercin modifies gastrointestinal microbiota and improves growth performance in broiler. British Poultry Science 52 (4): 492-499, 2011. [IF= 1,033; 27 pkt]
 9. Józefiak D., Sip A., Rawski M., Steiner T., Rutkowski A.: The dose response effects of liquid and lyophilized Carnobacterium divergens AS7 bacteriocin on the nutrient retention and performance of broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 401–412; 2011. [IF=0,659; 20 pkt]
 10. Schmidt M., Handschuh L., Zyprych J., Szabelska A., Olejnik-Schmidt A., Siatkowski I., Figlerowicz M.: Impact of DNA microarray data transformation on gene expression analysis - comparison of two normalization methods. Acta Biochimica Polonica 58(4): 573-580, 2011 [IF 1,234; 20 pkt.]
 11. Niewiadomska-Cimicka A.M., Schmidt M., Ożyhar A., Jones D., Jones G., Kochman M.: Juvenile hormone binding protein core promoter is TATA-driven with a suppressory element, Biochimica et Biophysica Acta – Gene Regulatory Mechanisms 1809(4-6): 226-235 (2011) [IF 3,475; 20 pkt]
 12. Więckowicz M., Schmidt M., Sip A., Grajek W.: (2011) Development of a PCR - based assay for rapid detection of class IIa bacteriocin genes, Letters in Applied Microbiology 52: 281-289 [IF 1,647; 20 pkt.]
 13. Leja K., Myszka K., Kubiak P., Wojciechowska J., Olejnik-Schmidt A.K, Czaczyk K., W.Grajek: Isolation and identification of Clostridium spp. From natural samples that performs effective conversion of glycerol to 1,3-propanediol. Acta Scientatum Polonorum. Biotechnologia. 2011, 10(2): 25-34 (9 pkt)
 14. Myszka K., Czaczyk K.: Effect of starvation stress on morphological changes and production of adhesive exopolysaccharide (EPS) by Proteus vulgaris. Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria. 10(3): 303-312, 2011. [9pkt.]
 15. Szymanowska D., Drożdżyńska A., Lewandowicz G.: Wycierka ziemniaczana jako surowiec do produkcji bioetanolu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 206: 251-260, 2011 [9 pkt.]
 16. Olejnik A., Białas W, Tomczyk J., Lewandowicz G.: Cytotoksyczność i genotoksyczność soku z ziemniaka. Towaroznawstwo w kształtowaniu jakości i cech prozdrowotnych żywności. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 205: 118-125, 2011. [9 pkt.]
 17. Le Thanh-Blicharz J., Lubiewski Z., Voelkel E., Lewandowicz G.: Ocena właściwości reologicznych handlowych skrobi naturalnych. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość 3(76), 53-65, 2011. [if 0,157; 9 pkt.]
 18. Le Thanh-Blicharz J., Małyszek Z., Walkowski A., Lewandowicz G.: Dietetyczny preparat skrobiowy otrzymywany metodą wysokociśnieniowej homogenizacji jako składnik żywności typu „light”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 205: 222-230. 2011. [9 pkt.]
 19. Lubiewski Z., Boczar P., Błażejczyk-Majka L., Śmigielska H., Lewandowicz G.: Tłuszcz kanałowy jako potencjalny surowiec do produkcji biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 206: 251-260, 2011. [9 pkt.]
 20. Paukszta D., Gazdulska A., Szostak M., Le Thanh – Blicharz J., Lewandowicz G. Polyethylene composite filled with starch octenylsuccinate. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 217:66-74, 2011. [9 pkt.]
 21. Sip A., Więckowicz M., Jarka J., Olejnik-Schmidt A., Grajek W.: Badanie oscypków na obecność bakterii fermentacji mlekowej o zdolności syntezy listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa. Nauka. Przyroda. Technologie. 5 (2)#12, 2011. [6 pkt.]
 22. Szymanowska D., Grajek W.: Energy-saving and by-products free production of bioethanol from granular starch. BioTechnologia, Journal of Biotechnology, Computational Biology and Bionanotechnology, 92 (1): 85-91, 2011. [6 pkt.]
 23. Krawczyk Ł., Budych M., Chrzanowski Ł., Drożdżyńska A., Marecik R., Piotrowska-Cyplik A., Szwengiel A., Czaczyk K., Cyplik P.: Wpływ wstępnej obróbki osadu ściekowego na efektywność procesu fermentacji metanowej. Nauka Przyroda Technolgie, 5(3): 1-12 (#28), 2011. [6 pkt.]
 24. Piotrowska-Cyplik A., Stachowiak B., Cyplik P., Wolna-Marówka A.: The application of Bacillus globisporus strain isolated from composts of fat wastes in plant protection. Nauka Przyroda Technologie 5, 2, #8. (2011). [6 pkt.]
 25. Le Thanh-Blicharz J., Małyszek Z., Walkowski A., Drożdżyńska A., Lewandowicz G.: Właściwości reologiczne i tekstura kleików nowego typu RS4. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno Spożywczego, 4(66): 53-65, 2011.[1 pkt.]

Prace przeglądowe

 1. Celińska E.: Klebsiella spp. as a 1,3-propanediol producer - the metabolic engineering approach. Crit Rev Biotechnol. 10/2011 Oct 13. [Epub ahead of print] [IF: 5.3 (5-letni 6.8), 32 pkt]
 2. Leja K., Czaczyk K., Myszka K.: Biotechnological synthesis of 1,3-propanediol using Clostridium spp. African Journal of Biotechnology. 10(54), 11093-11101, 2011. [if. 0.573, 13pkt.]
 3. Leja K., Myszka K., Czaczyk K. The use of microorganisms in 1,3-Propanediol production. African Journal of Microbiology Research, 5(26), 2011, 4652-4658. (13 pkt, 0,53 IF)
 4. Kowalska K.: Naturalne związki zaangażowane w kontrolę masy tkanki tłuszczowej w badaniach in vitro. Postepy Hig Med Dosw, 65: 515-523, 2011. [if 0.511; 9 pkt.]
 5. Myszka K., Czaczyk K.: Bacterial biofilms on food contact surfaces – a review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 61(3): 173-180, 2011. [9pkt]
 6. Drożdżyńska A., Leja K., Czaczyk K.: Biotechnological Production of 1,3-Propanediol from Crude Glycerol. BioTechnologia, Journal of BioTechnology, Computational Biology and Bionanotechnology. 92(1), 2011, 92-100. [9 pkt]
 7. Ławniczak Ł., Czaczyk K., Owsianiak M., Chrzanowski Ł.: Rola ramnolipidów w środowisku naturalnym. Postępy Mikrobiologii, 50(1): 17-30, 2011. [if 0,145; 9 pkt.]
 8. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A.: Prozdrowotne właściwości mikroorganizmów probiotycznych, Przemysł Spożywczy, 65(4): 32-33, 2011. [6 pkt.]
 9. Sip A., Gardo A.: Listeria monocytogenes. Metody eliminowania z żywności - fizyczne i fizykochemiczne. Przemysł spożywczy 2 (65): 34-37, 2011. [6 pkt]
 10. Sip A., Gardo A.: L. monocytogenes. Metody eliminowania z żywności – chemiczne, biologiczne i kombinowane. Przemysł spożywczy 3 (65): 35-38, 2011. [6 pkt]
 11. Juzwa W.: Wykorzystanie cytometrii przepływowej w nowoczesnej analizie żywności, Przemysł Spożywczy, 65(2): 41-44, 2011. [6 pkt.]
 12. Rawski M., Sip A., Józefiak D.: cz. I. Bakteriocyny – nowa grupa dodatków paszowych? Polskie Drobiarstwo (Polish Poultry). 4: 54-57, 2011. [2pkt]
 13. Rawski M., Sip A., Józefiak D.: cz. II. Bakteriocyny – nowa grupa dodatków paszowych? Polskie Drobiarstwo (Polish Poultry). 5: 47-50, 2011. [2pkt]

Rozdziały w monografiach

 1. Czaczyk K., Myszka K.: Biofilms in the food environment. W: Encyclopedia of Agrophysics (Series: Encyclopedia of Earth Sciences Series). red. Glinski J., Horabik J., Lipiec J., wyd. Elsevier, 2011, s. 75-78
 2. Kośmider A., Leja K., Czaczyk K.: The improved utilization of crude glycerol (by-product of biodiesel production). W: Biodiesel (Montereo G., Stoytcheva M, eds) wyd. InTech. 341-364, 2011.

Patenty i zgłoszenia patentowe:

 1. Walkowski A., Szymańska G., Lewandowicz G., Voelkel E.: Sposób otrzymywania skrobi modyfikowanej. Patent PL 207800 (28.02.2011) 2011.
 2. Sip A. Grajek W., Mazurkiewicz J., Przybył A. (2011). Probiotyk dla ryb, mięczaków i skorupiaków słodkowodnych zawierający szczep bakterii Carnobacterium divergens S1-KKP 2012p oraz jego metabolity – zgłoszenie patentowe P-397233 z dnia 29.04.2011
 3. Józefiak D., Sip A.: Feed additive of antimicrobial properties, concentrate, use of feed additive to obtain concentrate and metod of manufacturing feed additive. Zgłoszenie PCT (P 391404) z dnia 25.05.2011, 1 grudnia 2012 przypada termin wejścia zgłoszenia w fazę US, a 1 stycznia 2013 termin wejścai zgłoszenia w fazę Euro.
 4. Więckowicz M., Schmidt M., Grajek W.: Sposób i zestaw do wykrywania genów kodujących bakteriocyny klasy IIa (zgłoszenie nr P-390490; symbol MKP C12Q 1/68, C12N 15/32) Biuletyn Urzędu Patentowego nr 18(983) 2011, str. 15
 5. Więckowicz M., Schmidt M., Grajek W.: Sposób i zestaw do wykrywania genów kodujących bakteriocyny klasy IIa (zgłoszenie nr P-390491; symbol MKP C12Q 1/68, C12N 15/32) Biuletyn Urzędu Patentowego nr 18(983) 2011, str. 15
 6. Grajek W., Sip A. (2011). Umowa wdrożeniowa z firmą JHJ Sp. z o.o. z Nowej Wsi. Umowa dotyczy produkcji dodatku pro biotycznego zawierającego szczep C.divergens S1 i jego wykorzystania w żywieniu ryb i innych gatunków zwierząt, z wyłączeniem ryb ozdobnych. Umowa zawarta 30.08.2011.

Inne

 1. Leja K. Produkcja bioetanolu z biomasy. Fermentacja etanolowa. Ekonatura, 2, 22-23, 2011.
 2. Broda M., Leja K. 2011. Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych - alternatywne surowce do produkcji bioetanolu. Aura. 3:11, 11-13.
 3. Chrzanowski Ł., Cyplik P., Marecik R.: Efektywne sposoby oczyszczania ścieków rafineryjno-petrochemicznych. Ecomanager, 11-12/2011:22-24, 2011.

Rok 2010

Prace oryginalne

 1. Olejnik A., Marecik R., Białas W., Cyplik P., Grajek W.: In vitro studies on atrazine effects on human intestinal cells. Water Air Soil Pollut. 213: 401–411 2010. 32 pkt.
 2. Białas W., Szymanowska D., Grajek W.: Fuel ethanol production from granular corn starch using Saccharomyces cerevisiae in a long term repeated SSF process with full stillage recycling. Bioresource Technology 101: 3126–3131, 2010. 32 pkt.
 3. Dembczyński R., Białas W., Regulski K, Jankowski T.:: Lysozyme extraction from hen egg white in an aqueous two-phase system composed of ethylene oxide–propylene oxide thermoseparating copolymer and potassium phosphate. Process Biochemistry, 45: 369–374, 2010. 32 pkt.
 4. Dembczyński R., Białas W., Jankowski T.: Recycling of phase components during lysozyme extraction from hen egg white in the EO50PO50/K2HPO4 aqueous two-phase system. Biochemical Engeenering Journal, 51: 24-31, 2010. 32 pkt.
 5. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A., Zaręba A., Pezacki M., Wojewoda I., Grajek W.: Loci mutated during Lactococcus lactis spontaneous conversion to bacteriophage-insensitive phenotype, Food Biotechnology, 24: 332-348, 2010. 27 pkt.
 6. Broniarczyk J., Olejnik-Schmidt A.K., Łuczak M.W., Schmidt M.T., Dąbrowski M., Józefiak A., Kędzia W., Kwaśniewska A., Goździcka-Józefiak A.: Analysis of expression and structure of the TSG101 gene in cervical cancer cells. International Journal of Molecular Medicine. 25(5):777-783, 2010. 27 pkt.
 7. Broda M., Leja K., Czaczyk K., Grajek W.: The new methods of corn disinfection used in bioethanol production. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 4: 1-6. 2010. 20 pkt.
 8. Józefiak D., Sip A., Kaczmarek S., Rutkowski A.: Effects of Carnobacterium divergens AS7 bacteriocin on gastrointestinal microflora in vitro and on nutrient retention in broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences, 19, 460–467. 2010. 20 pkt.
 9. Lubiewski Z., Le Thanh J., Lewandowicz G. Increasing the Efficiency of the Enzymatic Hydrolysis of Potato Starch in a Membrane Reactor. Biotechnology and Bioprocess Engineering, 15(6): 917-922, 2010. 20 pkt.
 10. Kośmider A., Drożdżyńska A., Blaszka K., Leja K., Czaczyk K.: Propionic acid production by Propionibacterium freudenreichii ssp. shermanii using crude glicerol and whey lactose industrial wastes. Polish Journal of Environmental Studies, 19 (6), 1249-1253, 2010. 13 pkt.
 11. Broda M., Leja K.: The microbiological situation of distilleries in the Wielkopolska region in Poland. Polish Journal of Environmental Studies, 19, 5, 901-906. 2010. 13 pkt.
 12. Cyplik P., Czaczyk K., Piotrowska-Cyplik A., Marecik R., Grajek W.: Removal of nitrates from brine using Haloferax mediterranei archeon. Environment Protection Engineering 36(2): 5-16, 2010. 9 pkt.
 13. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A., Myszka K., Borkowska M., Grajek W.: Evaluation of quantitative PCR measurement of bacterial colonization of epithelial cells. Polish Journal of Microbiology, 59(2): 89-93, 2010. 9 pkt.
 14. Lipiński D., Jura J., Zeyland J., Juzwa W., Mały E., Kalak R., Bochenek M., Pławski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R.: Production of transgenic pigs expressing human α1,2-fucosyltransferase to avoid humoral xenograft rejection. Medycyna Weterynaryjna, 66 (5), 2010. 9 pkt.
 15. Nawrot R., Wolun-Cholewa M., Bialas W., Wyrzykowska D., Balcerkiewicz S., Gozdzicka-Jozefiak A.: Cytotoxic activity of proteins isolated from extracts of Corydalis cava tubers in human cervical carcinoma HeLa cells. BMC Complementary and Alternative Medicine, 10:78, 2010. If. 1,94, brak w wykazie
 16. Zielińska-Dawidziak M., Jankowski T.: Migracja ferrytyny z nasion łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) w układach dwufazowych tworzonych z glikolu polietylenowego i skrobi hydroksyetylowej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 550, 53-61, 2010. 6 pkt. <
 17. Drożdżyńska A., Czaczyk K., Pawlicka J.: Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania polioli w brzeczkach fermentacyjnych. Apartura Badawcza i Dydaktyczna 4: 121-128, 2010. 6 pkt.
 18. Czerniawski B., Sip A., Kalinowski W.: Polyolefine composite film containing mineral raw materials – biologically active. Opakowanie (special edition Packaging). 1: 8-13. 2010. 6 pkt.
 19. Sip A., Olejnik-Schmidt A., Sawicka E., Kubiak M., Lewandowicz G.: Charakterystyka autochtonicznej mikroflory wycierki ziemniaczanej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 557: 455-466, 2010. 6 pkt.
 20. Białas W., Lesiecki M., Leja K., Lewandowicz G.: Produkcja bioetanolu z wycierki ziemniaczanej. Ocenia przydatności obróbki hydrotermicznej do wstępnego przetwórstwa. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 557: 467-477, 2010. 6 pkt.
 21. Lubiewski Z., Powała A., Lewandowicz G.: Białko ziemniaczane jako potencjalny surowiec do wytwarzania koncentratów przyprawowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 557: 275-283, 2010. 6 pkt.
 22. Małyszek Z., Kowalczyk K., Szczepanik E., Lewandowicz G.: Wpływ stopnia podstawienia skrobi utlenionych i acetylowanych na ich właściwości funkcjonalne. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 557: 409-422, 2010. 6 pkt.
 23. Le Thanh-Blicharz J., Mikołajewska C., Lewandowicz G.: Wpływ pochodzenia botanicznego skrobi na strawność produktu dietetycznego otrzymywanego metodą wysokociśnieniowej homogenizacji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 557: 359-370, 2010. 6 pkt.
 24. Radziejewska-Kubzdela E., Czapski J., Czaczyk K.: Wpływ obróbki wstępnej roztworem nadtlenku wodoru na jakość mało przetworzonego selera korzeniowego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 552: 195-207, 2010. 6 pkt.
 25. Sip A., Olejnik-Schmidt A., Więckowicz M.: Identyfikacja mikroflory chałupniczych serów gołka. Acta Scientiarum Polonorum (Biotechnologia), 9(4): 25-38, 2010. 6 pkt.
 26. Le Thanh-Blicharz J., Krasowska M., Anioła J., Szyngwelski R., Tubacka M., Lewandowicz G.: Skrobia modyfikowana fizycznie jako źródło węgla dla Bifidobacterium sp. w badaniach in vitro oraz in vivo. Nauka, Przyroda, Technologie 4(2): 25, 2010. 6 pkt.
 27. Marecik R., Cyplik P., Król B., Wojtera J., Szulc A., Ambrożewicz D., Ławniczak Ł., Owsianiak M., Prochaska K., Chrzanowski Ł.: Inhibicja kiełkowania nasion w wyniku działania środków pianotwórczych i ich mieszanin z o lejem napędowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 45: 106-119, 2010. 6 pkt.
 28. Mańczak K., Cyplik P., Marecik R., Szulc A., Lesiecki P., Ławniczak Ł., Owsianiak M., Chrzanowski Ł.: Biodegradacjia mieszanin oleju napędowego i biodiesla w środowisku glebowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 43:126-135, 2010. 6 pkt.
 29. Sip A., Olejnik-Schmidt A., Grajek W.: Antylisteryjna aktywność mikroflory polskich serów regionalnych, cz. I., Przegląd Mleczarski (Polish Dairy Journal) 2: 10-12, 2010. 1 pkt.
 30. Sip A., Olejnik-Schmidt A., Grajek W.: Antylisteryjna aktywność mikroflory polskich serów regionalnych, cz. II., Przegląd Mleczarski (Polish Dairy Journal) 3: 16-20. 2010. 1 pkt.

Prace przeglądowe

 1. Celińska E.: Debottlenecking the 1,3-propanediol pathway by metabolic engineering. Biotechnology Advances, 28: 519-530, 2010. 32 pkt.
 2. Leja K., Lewandowicz G.: Polymers biodegradation and biodegradable polymers – a review. Polish Journal of Environmental Studies, 2(19): 255-266, 2010. 13 pkt.
 3. Kośmider A., Czaczyk K.: Witamina B12 - budowa, biosynteza, funkcje i metody oznaczania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 5(72), 17-32, 2010. 9 pkt.
 4. Olejnik A., Tomczyk J., Kowalska K., Grajek W.: Rola naturalnych składników diety w chemoprewencji nowotworów jelita grubego. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 64/2010 : 175-187. 9 pkt.
 5. Tomczyk J., Olejnik A.: Sulforafan – potencjalny czynnik w prewencji i terapii chorób nowotworowych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 64, 590-603, 2010. 9 pkt.
 6. Myszka K., Czaczyk K.: Mechanizm quorum sensing jako czynnik regulujący wirulencję bakterii Gram-ujemnych. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 64: 582-589, 2010. 9 pkt.
 7. Kowalska K., Olejnik A.: Rozmaryn-roślina zielarska o potencjale terapeutycznym. Postępy Fitoterapii 2/2010: 114-122. 6 pkt.
 8. Leja K., Lewandowicz G.: Produkcja biopaliwa z lignocelulozowych surowców rolniczych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2: 21-22. 2010. 6 pkt.
 9. Sip A.: Antimicrobial substances in packaging materials. Opakowanie (special edition Packaging). 1: 26-33. 2010. 6 pkt.
 10. Sip A.: Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. I. Występowanie i źródła zanieczyszczeń żywności. Przemysł spożywczy 9, 40-43. 2010. 6 pkt.
 11. Sip A.: Bakterie Listeria monocytogenes. Cz. II. Ograniczanie ryzyka skażeń żywności. Przemysł spożywczy 10, 25-29. 2010. 6 pkt.
 12. Sip A.: Bakterie Listeria monocytogenes Cz. I. Występowanie i źródła zanieczyszczeń żywności, Przemysł spożywczy, 9/2010 6 pkt.
 13. Sip A.: Bakterie Listeria monocytogenes Cz. II. Ograniczanie źródeł zanieczyszczeń żywności Przemysł spożywczy, 10/2010 6 pkt.
 14. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A.: Detekcja GMO w żywności. Przemysł Spożywczy, 64(2): 26-30, 2010. 6 pkt.
 15. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A.: Techniki stosowane w selekcji mikroorganizmów o właściwościach probiotycznych, Przemysł Spożywczy, 64(10): 40-44, 2010. 6 pkt.
 16. Broda M., Leja K.: Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i szkodniki ziaren zbóż. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 1, 25-27. 2010. 1 pkt.?
 17. Sip A.: Rola bakteriocyn w ochronie produktów mlecznych przed rozwojem bakterii Listeria monocytogenes, cz. II. Przegląd Mleczarski (Polish Dairy Journal). 1: 4-8. 2010. 1 pkt.?
 18. Sip A., Józefiak D.: Zagrożenia związane z występowaniem bakterii Listeria monocytogenes w produkcji drobiarskiej, cz. II. Polskie Drobiarstwo (Polish Poultry) 1: 26-30. 2010. 1 pkt.?

Książki, monografie itp.

 1. Drożdżyńska A., Dziedzic K., Kośmider A., Czaczyk K.: Oznaczanie wybranych antyoksydantów techniką szybkiej chromatografii cieczowej. W: Jakość i bezpieczeństwo żywności wyzwaniem XXI wieku., Red. T. Sikora, Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków 2010, s. 153-159.
 2. Sip A., Grajek W.: Probiotics and Prebiotics. W: Functional food product development. Red. Smith J., Charter E., Wiley-Blackwell, Ltd., Publication, UK, 2010, s. 146-177.
 3. Grajek W., Olejnik A.: The influence of food processing and home cooking on the antioxidant stability in foods. Functional Food Product Development. Eds: J. Smith & E. Charter, Wiley-Blackwell , UK, 2010, 178-199.
 4. 4. Lewandowicz G., Leja K., Lubiewski Z., Białas W. Dembczyński R.: Wpływ obróbki wstępnej soku ziemniaczanego na przebieg hydrolizy enzymatycznej frakcji białkowej w reaktorze membranowym. W: Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska. Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska, 2010, vol. 65: 363-371.
 5. Rosińska A., Więckowicz M., Adamski Z.: Dieta w chorobach skóry. W: Pielęgniarstwo w chorobach skóry. Red. Z. Adamski i W. Kapała. Poznań: Wyd. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2010, s.378-395.

Patenty

 1. Lewandowicz G., Lubiewski Z., Białas W., Dembczyński R., Śmigielska H., Le Thanh-Blicharz J., Sposób otrzymywania produktu spożywczego na bazie białka ziemniaczanego". Zgłoszenie patentowe nr P-391453, z dnia 15.06.2010.
 2. Więckowicz M., Schmidt M., Grajek W.: Sposób i zestaw do wykrywania genów kodujących bakteriocyny klasy IIa (PCR). Zgłoszenie nr P.390490, z dnia 18.02.2010r. [WIPO ST 10/C PL390490].
 3. Więckowicz M., Schmidt M., Grajek W.: Sposób i zestaw do wykrywania genów kodujących bakteriocyny klasy IIa (FISH). Zgłoszenie nr P.390491 z dnia 18.02.2010r. [WIPO ST 10/C PL390491].

Prace popularno-naukowe

 1. Leja K., Czaczyk K., Grajek W.: Zielona chemia – zagospodarowanie odpadowego glicerolu. Ekonatura, 6, 16-17. 2010. 1 pkt.
 2. Leja K., Broda M.: Biodegradowalne materiały opakowaniowe. Ekonatura, 1 (74), 19. 2010. 1 pkt.
 3. Leja K., Broda M.: Biodegradowalne materiały opakowaniowe. Eko i My, 2, 24-25. 2010. 1 pkt.
 4. Broda M., Leja K.: Czerwona herbata. Ekonatura, 4, 6-7, 2010. 1 pkt.
 5. Szymanowska D.: Energooszczędna produkcja bioetanolu z surowców rolniczych. Ekonatura, 7 (80): 20-21, 2010. 1 pkt.
 6. Szymanowska D.: Zagospodarowanie wywaru gorzelniczego. Ekonatura, 10 (83): 13-14, 2010. 1 pkt.
 7. Jankowski T.: Krajowe Ramy Kwalifikacji. Nowe narzędzie organizacji kształcenia oparte na efektach uczenia się. Wieści Akademickie, 11-12: 15-17, 2010.

Rok 2009

Prace oryginalne

 1. Prochaska K., Konował E., Sulej-Chojnacka J., Lewandowicz G. 2009. Physicochemical properties of cross-linked and acetylated starches and products of their hydrolysis in continuous recycle membrane reactor. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 74:238–243, 2009 [27pkt.]
 2. Owsianiak M., Chrzanowski Ł., Szulc A., Staniewski J., Olszanowski A., Olejnik-Schmidt A.K., Heipieper H.J.: Biodegradation of diesel/biodiesel blends by a consortium of hydrocarbon degraders: effect of the type of blend and the addition of biosurfactants. Bioresource Technology 100(3):1497-500, 2009 [24 pkt.]
 3. Piotrowska-Cyplik A., Olejnik A., Cyplik P., Dach J., Czarnecki Z.: The kinetics of nicotine degradation, enzyme activities and genotoxic potential in the characterization of tobacco waste composting. Bioresource Technology 100:5037-5044, 2009 [24 pkt.]
 4. Christa K., Soral-Śmietana M., Lewandowicz G.: Buckwheat starch: structure, functionality and enzyme susceptibility upon the roasting process. International Journal of Food Science and Nutrition 60(S4): 140-154, 2009 [20pkt.]
 5. Owsianiak M., Szulc A., Chrzanowski Ł., Cyplik P., Bogacki M., Olejnik-Schmidt A.K., Heipieper H.J.: Biodegradation and surfactant-mediated biodegradation of diesel fuel by 218 microbial consortia are not correlated to cell surface hydrophobicity. Applied Microbiology and Biotechnology 84(3):545-53, 2009 [20 pkt.]
 6. Chrzanowski L., Stasiewicz M., Owsianiak M., Szulc A., Piotrowska-Cyplik A., Olejnik-Schmidt A.K., Wyrwas B.: Biodegradation of diesel fuel by a microbial consortium in the presence of 1-alkoxymethyl-2-methyl-5-hydroxypyridinium chloride homologues. Biodegradation, 20(5):661-71, 2009 [20 pkt.]
 7. Owsianiak M., Szulc A., Chrzanowski Ł., Cyplik P., Bogacki M., Olejnik-Schmidt A. K.,, Heipieper H. J.: Biodegradation and surfactant-mediated biodegradation of 1 diesel fuel by 218 microbial consortia is not correlated to cell surface hydrophobicity. Applied Microbiology and Biotechnology 84:545-553, 2009 [20 pkt.]
 8. Myszka K., Czaczyk K.: Charcterization of adhesive exopolysaccharide (EPS) produced by Pseudomonas aeruginosa under starvation conditions. Current Microbiology, 58: 541-546, 2009. [10 pkt.]
 9. Balcerek W., Lewandowicz G.: Enzymatyczne upłynnianie skrobi kukurydzianej przeznaczonej do powierzchniowego zaklejania papieru. Przegląd Papierniczy 65(3):173-176, 2009 [6 pkt.]
 10. Leja K., Dembczyński R., Białas W., Jankowski T.: Production of dry Lactobacillus rhamnosus GG preparations by spray drying and lyophilization in aqueous two-phase systems. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria 8(4): 39-49, 2009 [4 pkt.]
 11. Leja K., Broda M.: The occurrence and identification of microbiological contamination in fuel ethanol production. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria 8 (4): 25-31, 2009 [4 pkt.]
 12. Broda M., Grajek W.: Ammonia disinfection of corn grains intended for ethanol fermentation. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Technologia Alimentaria 8(4):33-38, 2009 [4 pkt.]
 13. Marecik R., Olejnik A., Cyplik P.: Wykorzystanie chlorofilometru do oceny przydatności roślin w procesie fitoremediacji. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 14(1), 80-83, 2009 [4 pkt.]
 14. Dembczyński R., Białas W., Biegańska-Marecik R., Jankowski T.: Wpływ metody zagęszczania na właściwości wybranych soków owocowych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 14(1), 63-70, 2009 [4 pkt.]
 15. Drożdżyńska A., Szymanowska D., Czaczyk K.: Optymalizacja procesu ekstrakcji trehalozy z komórek drożdży i określenie parametrów jej oznaczania techniką HPLC. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5(66): 30-42, 2009 [4 pkt.]
 16. Kośmider A., Drożdżyńska A., Czaczyk K.: Możliwości wykorzystania surowców odpadowych w procesie fermentacji propionowej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(67): 47-58, 2009 [4 pkt.]
 17. Dziedzic K., Drożdżyńska A., Górecka D., Czaczyk K.: Zawartość wybranych związków przeciwutleniających w gryce i produktach powstałych podczas jej przerobu. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(67): 81-90, 2009 [4 pkt.]
 18. Szymanowska D., Grajek W. Fed-batch SSF process of ethanol production from native corn starch. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria 8(4):5-16, 2009 [4 pkt.]
 19. Anioła J. Le Thanh J., Lewandowicz G.: Ocena strawności nowego preparatu skrobi modyfikowanej fizycznie w badaniach na szczurach. Żywność, Nauka Technologia, Jakość 5 (66): 5-17, 2009 [4 pkt.]
 20. Le Thanh-Blicharz J., Białas W., Lewandowicz G.: Response surface optimization of manufacturing of dietary starch products. Acta Scientarum Polonorum, Technologia Alimentaria 8(4): 51-62, 2009 [4 pkt.]
 21. Czerniawski B, Sip A., Kalinowski W.: Kompozytowa folia poliolefinowa, zawierająca surowce mineralne – aktywna biologicznie. Opakowanie. 9: 6-10, 2009 [4 pkt.]
 22. Szulc A. , Ławniczak Ł. , Cyplik P. , Olszanowski A.: Analysis of fatty acids in the bioemulsifier from Yarrowia lipolytica Eh 59, EJPAU 12(4), #17, 2009 [4 pkt.]
 23. Białas W., Wojciechowska D., Szymanowska D., Grajek W.: Optymalizacja
  procesu jednoczesnej hydrolizy i fermentacji natywnej skrobi metodą
  powierzchni odpowiedzi. Biotechnologia 4(87):183-199, 2009 [4 pkt.]
 24. Sip A., Gardo A., Gorlas R., Więckowicz M., Olejnik-Schmidt A., Grajek W.: Występowanie bakterii fermentacji mlekowej aktywnych względem Listeria w serach regionalnych wytwarzanych w okręgu tatrzańsko-beskidzkim. Acta Scientiarum Polonorum Biotechnology, 8 (2):27–44, 2009 [2 pkt.]
 25. Paukszta D., Leja K., Sobocińska K., Lewandowicz G.: Zastosowanie chemicznie i fizycznie modyfikowanych skrobi jako napełniaczy polietylenowych kompozytów. Nauka, Przyroda, Technologie 3(4) #146, 2009 [1 pkt.]
 26. Lubiewski Z., Gandecka A., Mikołajczak K., Lewandowicz G.: Zagospodarowanie odpadowych tłuszczów zwierzęcych metodami enzymatycznymi. Nauka, Przyroda, Technologie 3(4) #121, 2009 [1 pkt.]

Prace oryginalne drukowane w materiałach konferencyjnych

 1. Chrzanowski Ł., Owsianiak M., Lisiecki P., Szulc A., Cyplik P.: Two petroleum-degrading bacterial mixed cultures show different responses on biodiesel supplementation with respect to biodegradation of a synthetic mixture of aromatic hydrocarbons. CREAM and RECETO Symposium, Copenhagen, November 2009.
 2. Ławniczak Ł., Kaczorek E., Chrzanowski Ł., Marecik R., Cyplik P., Olszanowski A.: Otrzymywanie ramnolipidów i ocena efektywności otrzymanych preparatów w procesach bioremediacyjnych. VI Kongres Technologii Chemicznej. 21-25 czerwca 2009. Warszawa. Materiały kongresowe Tom 2. Chemik 6 (suplement): 385-386, 2009
 3. Czaczyk K.: Czynniki warunkujące tworzenie się biofilmów na powierzchniach abiotycznych. Materiały konferencyjne V międzynarodowej konferencji: Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych. Łódź 09.2009. s. 20-30. (ISBN 978-83-927962-4-6).

Monografie

 1. Drożdżyńska A., Dziedzic K., Kośmider A., Czaczyk K. Oznaczanie wybranych antyoksydantów techniką szybkiej chromatografii cieczowej. W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - wyzwaniem XXI wieku. Red. Sikora T., wyd. PTTŻ, Kraków, 2010, s. 53-159 (ISBN 978-83-929209-8-4)

Prace przeglądowe

 1. Celińska E, Grajek W. Biotechnological production of 2,3-butanediol - Current state and prospects. Biotechnology Advances 27: 715-725, 2009 [24 pkt.]
 2. Broda M., Grajek W.: Zakażenia mikrobiologiczne przy produkcji bioetanolu. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. 7-8:58-60, 2009 [4 pkt.]
 3. Leja K., Lewandowicz G., Grajek W. 2009. Produkcja bioetanolu z surowców celulozowych. Biotechnologia. 4(87):88-101, 2009 [4 pkt.]
 4. Kowalewska M., Broda M.: Aktualny stan polskich gorzelni rolniczych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. 10:36-37, 2009 [4 pkt.]
 5. Broda M., Grajek W.: Mikroflora ziaren zbóż i metody redukcji skażenia mikrobiologicznego. Postępy Nauk Rolniczych, 2: 19-30, 2009 [4 pkt.]
 6. Leja K., Lewandowicz G., Grajek W.: Produkcja bioetanolu z surowców celulozowych. Biotechnologia 4(87): 88-101, 2009 [4 pkt.]
 7. Sip A., Krasowska M., Więckowicz M.: Zastosowanie bakteriocyn klasy IIa bakterii fermentacji mlekowej. Biotechnologia, 3: 129-147, 2009 [4 pkt.]
 8. Sip A., Celińska E.: Developing antimicrobial packing materials using bacteriocins. Opakowanie (special edition Packaging). 1: 26-33, 2009 [4 pkt.]
 9. Sip A., Jusik P.: Wprowadzanie substancji przeciwdrobnoustrojowych do opakowań. Opakowanie 1: 42-47, 2009 [4 pkt.]
 10. Sip A., Krasowska M., Więckowicz M., Grajek W.: Metody skriningu bakteriocynogennych bakterii fermentacji mlekowej. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość. 1: 5-26, 2009 [4 pkt.]
 11. Sip A., Więckowicz M., Krasowska M.: Charakterystyka listeriobójczych bakteriocyn klasy IIa bakterii fermentacji mlekowej. Biotechnologia, 3: 111-128, 2009 [4 pkt.]
 12. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A.: Zakażenia bakteriofagowe – zagrożenie procesów fermentacyjnych w mleczarniach, Przemysł Spożywczy 63(10): 36-41, 2009 [4 pkt.]
 13. Olejnik-Schmidt A., Broniarczyk J., Schmidt M.: Genetyczne metody identyfikowania, klasyfikacji i różnicowania mikroorganizmów, Przemysł Spożywczy 63(2): 12-16, 2009 [4 pkt.]
 14. Grajek W., Schmidt M., Olejnik A.: Nowe możliwości badawcze w Laboratorium Bezpieczeństwa i Właściwości Funkcjonalnych Żywności, Przemysł Spożywczy 63(2):40-41, 2009 [4 pkt.]
 15. Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Czarnecki Z.: Biodegradacja odpadów z przemysłu tłuszczowego metodą kompostowania. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 171-178, 2009 [4 pkt.]
 16. Dembczyński R., Białas W., Jankowski T.: Wykorzystanie dwufazowej ekstrakcji wodnej do separacji lizozymu z białka jaja kurzego. Żywność, Nauka Technologia, Jakość 4 (65): 170-174, 2009 [4 pkt.]
 17. Sip A.: Rola bakteriocyn w ochronie produktów mlecznych przed rozwojem bakterii Listeria monocytogenes, cz. I. Przegląd Mleczarski (Polish Dairy Journal). 12: 4-9, 2009 [1 pkt.]
 18. Sip A., Józefiak D.: Zagrożenia związane z występowaniem bakterii Listeria monocytogenes w produkcji drobiarskiej, cz. I. Polskie Drobiarstwo (Polish Poultry) 12: 34-37, 2009 [1 pkt.]

Inne

 1. Leja K., Lewandowicz G. 2009. Biopaliwa z biomasy lignocelulozowej. Ekonatura, 11, 20-21.
 2. Leja K., Broda M. 2009. Energia z wody. Ekonatura, 12, 25-26.
 3. Broda M., Leja K. 2009. Zielona herbata i jej sekrety. Ekonatura, 12, 6-7.

Zgłoszenia patentowe:

 1. Lubiewski Z., Lewandowicz G., Grajek W., Miesiąc I. Sposób otrzymywania biodiesla. Zgłoszenie patentowe nr P.385338, z dnia 02.06.2009.

Rok 2008

Prace oryginalne

 1. Noll C, Hamelet J, Matulewicz E, Paul JL, Delabar JM, Janel N. 2008. Effects of red wine polyphenolic compounds on paraoxonase-1 and lectin-like oxidized low-density lipoprotein receptor-1 in hyperhomocysteinemic mice. J. Nutr. Biochem. Aug 1. 
 2. Gronek P., Przysiecki P., Nowicki S., Kalak R., Juzwa W., Szalata M., Slomski R., Lehmann J., Brzeziński D., Lassociński W. 2008. Is G›T substitution in the sequence of CAG repeats within the androgen receptor gene associated with aggressive behaviour in the red fox (Vulpes vulpes)? Acta Theriologica. 53: 17-25.
 3. Olejnik A., Marecik R., Skrzypczak M., Czaczyk K., Grajek W. 2008. Application of rapid Caco-2 cell culture system in the studies on the bacterial adhesion and transepithelial transport. Pol. J. Food Nutr. Sci. 58(3): 369-375. 
 4. Tomczyk J., Olejnik A., Kowalska K., Białas W., Grajek W. 2008. Ocena aktywności cytotoksycznej ekstrudatów fasolowo-kukurydzianych względem nowotworowych komórek nabłonka jelitowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 6(61): 40-54.
 5. Białas W., Dembczyński R., Biegańska-Marecik R., Jankowski T. 2008. Ekstrakcja barwników z wytłoków owocowych. ABiD. 4/2008: 31-39.
 6. Białas W. 2008. Techniki membranowe – od teorii do praktyki. Zeszyty Komunalne. 2 (26): 48-50.
 7. Cyplik P., Czaczyk K., Piotrowska-Cyplik A., Marecik R., Grajek W. 2008. The influence of resin regeneration on nitrates removal effectivity from drinking water. Nauka Przyroda Technologie. 2(1): 1-11.
 8. Piotrowska-Cyplik A., Dach J., Cyplik P., Marecik R., Gwiazdowska D. 2008. Biodegradacja nikotyny w procesie kompostowania odpadu tytoniowego z osadem ściekowym przy podwyższonej emisji amoniaku. Nauka Przyroda Technologie. 2, 1, 14.
 9. Piotrowska-Cyplik A, Cyplik P. 2008. Estimation of correlation between total microorganism counts and dehydrogenase activity measurment in compost from anaerobic sewage sludge. Nauka Przyroda Technologie. 2, 1, 13.
 10. Czaczyk K., Białas W., Myszka K. 2008. Cell surface hydrophobicity of Bacillus spp. as a function of nutrient supply and lipopeptidies biosynthesis and its role in adhesion. Polish Journal of Microbiology. 57(4): 313-319.
 11. Dembczyński R., Lube P., Białas W., Sip A., Jankowski T., Grajek W., Marecik R., Cyplik P. 2008. Production of dry divercin preparations by spry drying and lyophilization. EJPAU (Food Science and Technology). 11 (2). #7.
 12. Drożdżyńska A., Czaczyk K., Banaś K. 2008. Zastosowanie techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do jednoczesnego oznaczania cukrów, kwasów organicznych i alkoholu etylowego w płynach fermentacyjnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 3: 92-100.
 13. Dziedzic K., Górecka D., Drożdżyńska A., Czaczyk K. 2008. Wpływ procesu otrzymywania kaszy gryczanej prażonej na zawartość wybranych składników odżywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 5(60):63-70.
 14. Górecka A., Stawny M., Sip A., Gryczyńska A., Grześkowiak E. 2008. Przygotowywanie płynów infuzyjnych w dawce indywidualnej w aptece szpitalnej. Farmacja. 2-3 (7-8). 
 15. Gwiazdowska D., Czaczyk K., Filipiak M., Gwiazdowski R. 2008. Effects of Propionibacterium on the growth and mycotoxins production by some species of Fusarium and Alternaria. Polish Journal of Microbiology. 57 (3): 205-212.
 16. Kośmider A., Myszka K., Czaczyk K. 2008. Ograniczona dostępność składników odżywczych w środowisku jako induktor wzrostu oporności drobnoustrojów na czynniki antymikrobiologiczne. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 5(60): 307-318.
 17. Le Thanh J., Sip A., Burchardt A., Menclewicz J., Lewandowicz G. 2008. Skrobia modyfikowana fizycznie jako potencjalny prebiotyk. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 530: 405-418.
 18. Marecik R., Króliczak P., Czaczyk K., Białas W., Olejnik A., Cyplik P. 2008. Atrazine degradation by aerobic microorganisms isolated from the rhizosphere of sweet flag (Acorus calamus L.). Biodegradation. 19: 293-301.
 19. Myszka K., Czaczyk K. 2008. Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej w badaniach zjawiska tworzenia się biofilmów bakteryjnych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 3: 86-91.
 20. Marecik R., Olejnik A., Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Kowalska K. 2008. Zastosowanie metod oceny fito- i genotoksyczności w procesie biodegradacji odpadów przemysłowych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 4: 111-119. 
 21. Olejnik A., Marecik R., Skrzypczak M., Czaczyk K., Grajek W. 2008. Application of rapid Caco-2 cell culture system in the studies on the bacterial adhesion and transepithelial transport. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 58(3): 365-371.
 22. Olejnik-Schmidt A. K., Schmidt M. T., Kędzia W., Goździcka-Józefiak A. 2008. Search for cellular partners of human papillomavirus type 16 E2 protein. Archives of Virology. 153(5): 983-90.
 23. Paukszta D, Lubiewski Z, Kończal A, Lewandowicz G. 2008. Wpływ struktury krystalicznej skrobi zastosowanej jako napełniacz na właściwości biorozpraszalnego kompozytu polietylenowego. Opakowanie. nr 11: 30-35.
 24. Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Białas W., Czarnecki Z. 2008. Wpływ sposobu kompostowania odpadów z przemysłu tytoniowego na wybrane parametry fizyko-chemiczne i enzymatyczne. Acta Agrophysica. 12(2): 487-498.
 25. Sip A., Dembczyński R., Białas W., Juzwa W., Czaczyk K., Grajek W., Jankowski T. 2008. Scale-up of divercin production by Carnobacterium divergens AS7 in stirred tank reactors. EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Series Biotechnology). 11(1).
 26. Sok A. J., Andruszewska G., Niewiadomska-Cimicka A., Grad I., Rymarczyk G., Pajdzik D., Orłowski M,. Schmidt M. T., Grajek W., Ożyhar A., Kochman M. 2008. Regulatory elements in the juvenile hormone binding protein gene from Galleria mellonella - topography of binding sites for Usp and EcRDBD. Biochim. Biophys. Acta. 1779: 390-401.
 27. Śmigielska H., Białas W., Lewandowicz G. 2008. Wpływ fortyfikacji skrobi jonami żelaza na właściwości sosów. Towaroznawcze problemy jakości. nr 12: 54-61. 
 28. Walkowski A. Lewandowicz G. 2008. Skrobia obrabiana alkaliczno-termicznie – struktura i właściwości. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 530: 419-426.
 29. Wielgus K., Mańkowska G., Białas W. 2008. Ocena potencjału tworzenia kalusa przez pylniki roślin uzyskanych w wyniku krzyżowania odmiany Linola z roślinami innych odmian lnu oleistego. Biotechnologia. 2: 84-89.
 30. Zielińska-Dawidziak M., Grajek K., Olejnik A., Czaczyk K., Grajek W. 2008. Transport of high concentration of thiamin, riboflavin and pyridoxine across intestinal epithelial cells Caco-2. Journal of Nutritional Science and Vitaminology. 54: 423-429.

Prace przeglądowe

 1. Grajek W., Szymanowska D. 2008. Stresy środowiskowe działające na drożdże Saccharomyces cerevisiae w procesie fermentacji etanolowej. Biotechnologia 3(82), 46-63. 
 2. Myszka K., Czaczyk K. 2008. Zdolności adhezyjne Proteus vulgaris zagrożeniem dla przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy. 11 (62): 42-45.
 3. Sip A. Jusik P. 2008. Bakteriocyny jako składniki opakowań o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Opakowanie. 10: 20-26.
 4. Sip A., Jusik P. 2008. Substancje przeciwdrobnoustrojowe w opakowaniach. Opakowanie. 12: 19-24. 
 5. Sip A., Wieckowicz M., Grajek W. 2008. Sery regionalne – potencjalne źródło bakterii Listeria monocytogenes. Przemysł spożywczy. 10: 30-37.
 6. Staniaszek K., Goździcka-Józefiak A. 2008. Wpływ ß-karotenu, retinoidów i receptorów retinoidowych na proliferację i transformację nowotworową komórek. Biotechnologia. 3(82): 28-45.
 7. Książki, monografie, skrypty
 8. Rosińska A., Adamski Z., Więckowicz M.: Wpływ składników pokarmowych na stan fizykochemiczny skóry (w:) Dermatologia dla kosmetologów. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Andrzeja Kaszuby. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008 s. 239-242.
 9. Rosińska A., Adamski Z., Więckowicz M.: Wpływ nikotyny na rozwój i przebieg chorób skóry oraz procesy starzenia się skóry i karcynogenezę. (w:) Dermatologia dla kosmetologów. Pod red. Zygmunta Adamskiego, Andrzeja Kaszuby. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2008 s. 234-238.
 10. Konował E., Sulej-Chojnacka J., Lewandowicz G., Prochaska K.,. Hydroliza enzymatyczna podwójnie modyfikowanych skrobi, utlenionych i acetylowanych, w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym”. W: Konieczny K., Bodzek M.: Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 49: Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska. Gliwice 2008, str. 97-105. ISBN 978-83-89293-69-5.
 11. Lipinski D., Jura J., Juzwa W., Zeyland J., Maly E., Bochenek M., Plawski A. Szalata M., Smorag Z., Slomski R., Reduced level of Gal epitope on the surface of pig cells expressing human alpha1,2-fucosyltransferase. W: Biotechnology 2008, Part 1 Animal biotechnology (red. Václav Řehout), Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice; 2008, 225-227 (ISBN 80-85645-58-0)
 12. Myszka K., Czaczyk K.: Function of exopolysaccharides production in Pseudomonas aeruginosa biofilm. W: Biotechnology 2008, Part 4. Environmental biotechnology (red. Václav Řehout), Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice; 2008, 111-113 (ISBN 80-85645-58-0)
 13. Słomski R., Juzwa W., Zeyland J., Mały E., Lipiński D., Szalata M., Jura J., Smorąg Z. Transgeneza świń na potrzeby ksenotransplantacji., W: Od genomu tura po ksenotransplantacje (red. Z. Smorąg, R. Słomski, JA. Modliński); Ośrodek Wydawnictw Naukowych PAN Poznań (Scientific Publisher OWN); 2008, 89-101.
 14. Lipiński D., Zeyland J., Juzwa W., Słomski R. Klonowanie produktów PCR. W: Analiza DNA – Teoria i praktyka (Red. R. Słomski), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2008, 156-164.

Rok 2007

Prace oryginalne

 1. Radziejewska-Kubzdela E., Czapski J., Czaczyk K. 2007. The effect of packaging conditions on the quality of minimally processed celeriac flakes. Food Control. 18:1191-1197.
 2. Prochaska K., Kędziora P., Le Thanh J., Lewandowicz G. 2007. Surface properties of enzymatic hydrolysis products of octenylsuccinate derivatives. Food Hydrocolloids. 21: 654-659. 
 3. Prochaska K., Kędziora P., Le Thanh J., Lewandowicz G. 2007. Surface activity of commercial food grade modified starches. Colloids Surf. B: Biointerfaces. 60: 187-194. 
 4. Radziejewska-Kubzdela E., Czapski J, Czaczyk K. 2007. The effect of pretreatment of shredded celeriac using solutions of enzymatic browning inhibitors on the quality of minimally processed product. Journal of Food Quality. 30 (5): 594–608.
 5. Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Czarnecki Z. 2007. Measurment of dehydrogenase activity and traditional method of microorganisms count estimation as indicators of microorganisms activity in compost from municipal sewage sludge. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 52(4): 22-26.
 6. Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Czarnecki Z. Gumienna M. 2007. Application of conductivity measurment to maturity index of composts from municipal sewage sludge estimation. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 52(4): 18-21.
 7. Krasowska M., Adamski Z. 2007. Możliwości zastosowania probiotyków miejscowo w zapobieganiu i leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry. Dermatologica. 8(48): 26-31.
 8. Lampart-Szczapa E., Szukała J., Krejpcio Z., Nogala-Kałucka M., Czaczyk K., Kossowska I., Hoffman A. 2007. Warunki uprawy i przetwarzania łubinu – czynniki modyfikujące zawartość fitynianów i tanin – endogennych inhibitorów biodostępności składników mineralnych. Żywienie człowieka i metabolizm. 34 (nr3/4): 1274-1280.
 9. Le Thanh J., Błaszczak W., Lewandowicz G. 2007. Digestibility vs structure of food grade modified starches. EJPAU 10(3). #10. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume10/issue3/art-10.html
 10. Lubiewski Z., Le Thanh J., Stendera L., Lewandowicz G. 2007. Hydroliza enzymatyczna, w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym, soli sodowej oktenylobursztynianu skrobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. 5 (54): 7-20.
 11. Cyplik P., Grajek W., Marecik R., Kroliczak P. 2007. Effect of macro/micro nutrients and carbon source over the denitrification rate of Halipherax denitrificans archaeon. Enzyme and Microbial Technology. 40: 212-220.
 12. Cyplik P., Grajek W., Marecik R., Kroliczak P., Dembczyński R. 2007. The application of a membrane bioreactor to denitrification of brine. Desalination. 207: 134-143.
 13. Czaczyk K., Marciniak A., Białas W., Mueller A., Myszka K. 2007. Wpływ czynników środowiskowych na biosyntezę lipopeptydów przez Bacillus spp. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1(50).
 14. Czaczyk K., Myszka K. 2007. Biosynthesis of extracellular polymeric substances (EPS) and its role in microbial biofilm formation. Polish J.Environ. Stud. 16(6): 799-806.
 15. Czaczyk K., Myszka K. 2007. Mechanizmy warunkujące oporność biofilmów bakteryjnych na czynniki antymikrobiologiczne. Biotechnologia. 1 (76): 40-52.
 16. Bagniewska-Zadworna A., Zenkteler E., Czaczyk K., Osińska M. 2007. The effect of dehydratation with or without abscisic acid pretreatment on buds regeneration from Polypodium vulgare L. rhizomes. Acta Physiologiae Plantarum. 29(1): 47-56.
 17. Białas W., Jankowski T. 2007. High-pressure homogenisation of baker’s yeast for the selective recovery of invertase. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 10(2). 
 18. Collado M.C., Grześkowiak Ł., Salminen S. 2007. Effect of Lactobacillus and Bifidobacterium commercial strains and their combination on pathogen in vitro adhesion to pig intestinal mucus. Veterinary Microbiology 
 19. Dembczyński R., Dymet K., Sip A., Jankowski T., Grajek W., Marecik R., Cyplik P., Białas W. 2007. Production of Carnobacterium divergens starter cultures by freeze and spray drying. Polish J. Environ. Stud. 16(5c). Part I: 140-147. 
 20. Grajek W., Olejnik A. 2007. Modele in vitro do badań nad biodostępnością przeciwutleniaczy. W: Przeciwutleniacze w żywności: aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Red. W. Grajek. WN-T. Warszawa 2007. str. 331-347.
 21. Marecik R., Króliczak P., Czaczyk K., Białas W., Olejnik A., Cyplik P. 2007. Atrazine degradation by aerobic microorganisms isolated from the rhizosphere of sweet flag (Acorus calamus L.). Biodegradation.
 22. Marecik R., Króliczak P., Olejnik A.M., Cyplik P., Dembczyński R., Starzycki M. 2007. Degradation of atrazine and selective derivatives of its degradation in hydroponic in vitro cultures of sweet flag (Acorus calamus L.). Polish J. of Environ. Stud. 16 (No 5C). Part I: 344-347.
 23. Myszka K., Czaczyk K., Shmidt M.T., Olejnik A.M. 2007. Cell surface properties as factors involved in Proteus vulgaris adhesion to stainless steel under starvation conditions. World Journal of Biotechnology and Microbiology. 23(11): 1605-1612.
 24. Olejnik A.M., Marecik R., Schmidt M., Grajek W. 2007. Genotoxicity of atrazine to human intestinal epithelial cells in vitro. Polish J. of Environ. Stud. 16 (No 5C). Part II: 431-434.
 25. Radziejewska-Kubzdela E., Czapski J., Czaczyk K. 2007. The effect of packaging conditions on the quality of minimally processed celeriac flakes. Food Control. 18:1191-1197. 
 26. Sip A., Grajek W., Dembczyński R., Jankowski T. 2007. Relationship between divercin production and Carnobacterium divergens growth. Polish J. Environ. Stud. 16(5c). Part Ii: 563-568. 
 27. Zielińska-Przyjemska M., Olejnik A. Grajek W. 2007. Wpływ soku z buraka ćwikłowego i aronii in vitro na metabolizm tlenowy i apoptozę ludzkich granulocytów obojętnochłonnych. Żywność. 2(51): 174-186.
 28. Zielińska-Przyjemska M., Olejnik A., Dobrowolska-Zachwieja A., Grajek W. 2007. Effects of Aronia melanocarpa juice on oxidative metabolism and apoptosis of neutrophils from obese and non-obese individuals. Acta Scientiarum Polonorum -Technologia Alimentaria. 6(3): 75-86. 
 29. Myszka K., Czaczyk K. 2007. Metody usuwania biofilmów bakteryjnych z powierzchni stałych. Przemysł Spożywczy. 2 (61): 18-21.
 30. Myszka K., Czaczyk K., Shmidt M.T., Olejnik A.M. 2007. Cell surface properties as factors involved in Proteus vulgaris adhesion to stainless steel under starvation conditions. World Journal of Biotechnology and Microbiology. 23(11): 1605-1612.

Prace przeglądowe

 1. Czaczyk K., Myszka K. 2007. Biosynthesis of extracellular polymeric substances (EPS) and its role in microbial biofilm formation. Polish Journal of Environmental Studies. 16(6): 799-806. 
 2. Czaczyk K., Myszka K. 2007. Mechanizmy warunkujące oporność biofilmów bakteryjnych na czynniki antymikrobiologiczne. Biotechnologia. 1(76): 40-52.
 3. Myszka K., Czaczyk K. 2007. Metody usuwania biofilmów bakteryjnych z powierzchni stałych. Przemysł Spożywczy. 2: 18-21.
 4. Le Thanh J., Lewandowicz G. 2007. Dietetyczne produkty skrobiowe. Przemysł Spożywczy. 61(8): 54-58, 88.
 5. Schmidt M., Olejnik-Schmidt A. 2007. Wprowadzanie biomolekuł do komórek zwierzęcych. Postępy Biochemii. 53(4): 321-326.
 6. Krasowska M., Adamski Z. 2007. Możliwości zastosowania probiotyków miejscowo w zapobieganiu i leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry. Dermatologica. 8(48): 26-31.
 7. Lampart-Szczapa E., Szukała J., Krejpcio Z., Nogala-Kałucka M., Czaczyk K., Kossowska I., Hoffman A. 2007. Warunki uprawy i przetwarzania łubinu – czynniki modyfikujące zawartość fitynianów i tanin – endogennych inhibitorów biodostepności składników mineralnych. Żywienie człowieka i metabolizm. 34 (nr 3/4): 1274-1280.
 8. Lubiewski Z., Le Thanh J., Stendera L., Lewandowicz G. 2007. Hydroliza enzymatyczna, w recyrkulacyjnym reaktorze membranowym, soli sodowej oktenylobursztynianu skrobiowego. Żywność. Nauka. Technologia. 5 (54): 7-20.

Książki

 1. Grajek W., Olejnik A. 2007. Modele in vitro do badań nad biodostępnością przeciwutleniaczy. Przeciwutleniacze w żywności. Aspekty zdrowotne, technologiczne, molekularne i analityczne. Pod red. W. Grajka, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 331-346.

Rok 2006

Prace oryginalne

 1. Brzezicha B., Schmidt M., Makałowska I., Jarmołowski A., Pieńkowska J., Szweykowska - Kulińska Z. 2006. Identification of human tRNA: m5C methyltransferase catalysing intron-dependent m5C formation in the first position of the anticodon of the pre-tRNALeu(CAA). Nucleic Acids Research. 34(20): 6034-6043. 
 2. Cyplik P., Czaczyk K., Piotrowska-Cyplik A., Gumienna M., Grajek W. 2006. The Content of Inorganic Anions and Ammonium Ion in Well Water of Wielkopolska (Poland). Polish Journal of Environmental Studies. 15(2b): 1044-1050.
 3. Cyplik P., Grajek W., Króliczak P., Marecik R. 2006. Zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej do oznaczania żywotności komórek w bioreaktorze membranowym. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna. 11(2): 107-113.
 4. Grajek W., Olejnik A., Staniaszek K. 2006. Kultury komórkowe nabłonka jelitowego jako model do badania transportu transnabłonkowego. Biotechnologia. 2(73): 148-165.
 5. Gwiazdowska D., Gwiazdowski R., Czaczyk K. 2006. Wpływ metabolitów Propionibacterium na wzrost wybranych grzybów chorobotwórczych i wytwarzanie mikotoksyn. Postępy w Ochronie Roślin. 47.
 6. Kędziora P., Prochaska K. Lewandowicz G. 2006. Hydroliza enzymatyczna w bioreaktorze membranowym pochodnych skrobi ziemniaczanej modyfikowanej chemicznie. Przemysł Chemiczny. 85/8-9: 1280-1283.
 7. Kędziora P., Le Thanh J., Lewandowicz G., Prochaska K. 2006. An attempt to application of continuous recycle membrane reactor for the hydrolysis of oxidised starches. Journal of Membrane Sciences. 282: 14-20.
 8. Lubiewski Z., Śmigielska H., Lewandowicz G., Balcerek W. 2006. Charakterystyka odcieku po koagulacji białka pozyskiwanego w toku kampanii krochmalniczej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. z. 511: 617-626.
 9. Marecik R., Króliczak P., Dembczyński R. 2006. Atrazine removal from water environmental using sweet flag (Acorus calams L.) plants. Polish Journal of Environmental Studies. 15(2b): 1388-1393.
 10. Myszka K., Czaczyk K. 2006. Rola zewnątrzkomórkowych białek w procesie adhezji Proteus vulgaris do powierzchni stali nierdzewnej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 4(49): 167-176.
 11. Olejnik A., Schmidt M., Wojnarowska K., Grajek W. 2006. Wpływ toksycznych metabolitów trawienia na proliferację i uszkodzenia DNA nabłonkowych komórek jelitowych in vitro. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1(46): 46-57.
 12. Olejnik A. M., Schmidt M., Wojnarowska K., Grajek W. 2006. Wpływ toksycznych metabolitów trawienia na proliferację i uszkodzenia DNA nabłonkowych komórek jelitowych in vitro. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 1(46): 46-57.
 13. Olejnik-Schmidt A., Sowińska A., Schmidt M. T, Sip A., Grajek W. 2006. Expression of bacteriocin divercin AS7 in heterologous system Pichia methanolitica. Acta Biochemica Polonica. 53. supplement 1/2006: 26.
 14. Olejnik-Schmidt A. K., Schmidt M. T., Goździcka-Józefiak A. 2006. Orphan nuclear hormone receptor NR4A1 interacts with HPV16 E2 regulatory protein, Cellular and Molecular Biology Letters. 11(1): 102-108. 
 15. Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Czarnecki Z. 2006. Management of Tobacco Waste by Composting Process. Polish Journal of Environmental Studies. 15(2b): 1500-1505.
 16. Piotrowska-Cyplik A., Cyplik P., Czarnecki Z. 2006. Composting of Briquetted Tobacco Dust. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 51(3): 62-66.
 17. Radziejewska-Kubzdela E., Czapski J., Czaczyk K. 2006. The effect of preliminary processing of sodium hypochlorite solution on the quality of his minimalny processed product. EJPAU (Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, Series Food Science and Technology). 9 (2).
 18. Sadowska J., Wronkowska M., Lewandowicz G., Soral_Śmietana M. 2006. Rheological characteristics of oxidised potato starch. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. 15/56 (3): 311-318.
 19. Sip A., Grajek W. 2006. Stabilność preparatów bakteriocyny bakterii Carnobacterium divergens AS7 podczas przechowywania. Acta Scientiarum Polonorum Biotechnologia. 5(1-2).
 20. Śmigielska H., Cierpiszewski R., Lewandowicz G. 2006. The effect of the fortification technology on the functional properties and structure of oxidised starches. Międzynarodowe Sympozjum IGWT. vol II. part VII: 1217-1220.
 21. Zabielska-Matejuk J., Czaczyk K. 2006. Biodegradation of new quarternary ammonium compounds in treated wood by mould fungi. Wood Sci. Technol. 40: 461-475.
 22. Zielińska-Dawidziak M., Grajek K., Krejpcio Z., Staniek H., Grajek W. 2006. Caco-2 cell culture as a model to study transepithelial transport of chromium applicated as the biomimetic cation [Cr3O(O2CCH2CH3)6(H2O)3]+. Polish J. Environ. Stud. 15(2a): 580-585.

Prace przeglądowe

 1. Czaczyk K., Trojanowska K. 2006. Zastosowanie szybkich metod oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów. Przemysł Spożywczy 2: 14-21.
 2. Grajek W., Sip A.: Aktywność antagonistyczna mikroorganizmów probiotycznych wobec drobnoustrojów chorobotwórczych. Zakażenia. 6(1): 49-54.
 3. Marecik R., Króliczak P., Cyplik P. 2006. Fitoremediacja – alternatywa dla tradycyjnych metod oczyszczania środowiska. Biotechnologia. 3 (74).
 4. Myszka K., Czaczyk K. 2006. Ograniczona dostępność składników odżywczych w środowisku wzrostu jako induktor zmian metabolicznych u bakterii heterotroficznych. Postępy Mikrobiologii. 45(2): 87-95.
 5. Neumann M., Goderska K., Grajek K., Grajek W. 2006. Modele przewodu pokarmowego in vitro do badań nad biodostępności składników odżywczych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. (46): 30-45.

Książki

 1. Grajek W., Schmidt M.: Mikroorganizmy w nowoczesnej biotechnologii żywności. Mikroorganizmy w żywności i żywieniu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Red. J. Gawęcki, Z. Libudzisz, ISBN 83-7160-414-9, Poznań, 2006, 103-116.
 2. Trojanowska K.: Mikroorganizmy niepożądane w żywności i skutki ich oddziaływania. Mikroorganizmy w żywności i żywieniu. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Red. J. Gawęcki, Z. Libudzisz, ISBN 83-7160-414-9, Poznań, 2006, str. 117-136.