Katedra Sadownictwa - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
strona główna strona główna
tel.: (61) 848-79-54     fax: (61) 848-79-99     ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań
aktualności katedra sadownictwa
historia
pracownicy
badania
dydaktyka
publikacje
R-SDG Przybroda
doktoraty honoris causa
doktoraty
magistranci

Magistranci

Wybierz rok:
1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982,
1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013


Rocznik 1957

Ugolik Mikołaj
Tytuł pracy: Próby nad określaniem zawartości inhibitorów w okresie spoczynku u wiśni odmiany Łutówka
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Wituszyński Zygmunt
Tytuł pracy: Pobieranie tlenu przez pąki kwiatowe jabłoni i wiśni począwszy od dyferencjacji aż do zakwitania
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Szymanek Henryk
Tytuł pracy: Charakterystyka morfologiczna części nadziemnej siewek brzoskwiń z niedojrzałych posprzętnie nasion
promotor: Prof. dr J. WierszyłłowskiRocznik 1959

Babilas Walenty
Tytuł pracy:Próba oznaczenia zawartości tłuszczu surowego w pąkach kwiatowych jabłoni
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski

Dudek Józef
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad plonowaniem dziesięciu odmian śliw w Sadach Doświadczalnych w Przybrodzie
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski

Golik Zbigniew
Tytuł pracy:Przyczynek do badań nad współczynnikiem oddechowym pąków kwiatowych jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Kamiński Jerzy
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad plonowaniem 7 odmian wiśni w Sadzie Doświadczalnym WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Michalak Krystian
Tytuł pracy:Jednoroczne obserwacje nad przerzedzaniem kwasem L-naftylenooctowym kwiatów i zawiązków jabłoni odmiany Inflancka rosnącej na podkładce EM 11
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Nogas Maria
Tytuł pracy:Porównanie odmian truskawek pod względem wysokości plonu oraz niektórych cech fenologicznych i morfologicznych
promotor: Prof. dr J. WierszyłłowskiRocznik 1960

Bąkowski Józef
Tytuł pracy:Badania nad przydatnością niektórych odmian jabłek na susz przy zastosowaniu promieni podczerwonych i pomiaru temperatury za pomocą termopar
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski, Doc. dr Z. Charłampowicz

Heinsch Janina
Tytuł pracy:Zmiany w zawartości węglowodanów, białek i tłuszczów podczas stratyfikacji nasion ałyczy
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski

Kozłowski Michał
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad plonowaniem 8 odmian czereśni w sadzie doświadczalnym WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Swoboda Anna
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad plonowaniem 14 odmian grusz w Sadzie Doświadczalnym Katedry Sadownictwa w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Rocznik 1961

Bojakowska Ludwika
Tytuł pracy:O niektórych zmianach fizjologicznych zachodzących podczas stratyfikacji nasion ałyczy
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Belec-Maciejewska Anna
Tytuł pracy:Niektóre dane o budowie morfologicznej i anatomicznej nasion ałyczy
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Białek Stanisław
Tytuł pracy:Wpływ różnych systemów uprawy gleby w sadzie na zawartość azotu, fosforu, potasu, próchnicy, pH w glebie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Glensk Teresa
Tytuł pracy:Jednoroczne obserwacje nad przerzedzaniem kwasem ?-naftylenooctowym kwiatów i zawiązków jabłoni odmiany Oliwka Inflancka rosnącej na podkładce M XI
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Miazek Bolesław
Tytuł pracy:Różne sposoby cięcia porzeczki czarnej i ich wpływ na plon oraz wydajność sadzonek
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski

Kwiatkowski Edward
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 11-tu odmian śliw
promotor: Dr C. Katulska

Mazur Jan
Tytuł pracy: Intensywność oddychania całych i preparowanych na części pąków kwiatowych jabłoni odmiany James Grieve w okresie od listopada aż do kwietnia
promotor: Dr C.Katulska

Wyjatek-Sawilska Aleksandra
Tytuł pracy:Wpływ rozstawy i terminu wysadzania na plon truskawek
promotor:Dr C. Katulska

Büchler Tadeusz
Tytuł pracy:Zestaw maszyn dla gospodarstwa Przybroda ze szczególnym uwzględnieniem produkcji sadowniczej
promotor:Prof. Weres

Markiewicz Stefan
Tytuł pracy: Wpływ różnych systemów uprawy gleby w młodym sadzie na wartość przechowalniczą jabłek odmiany Malinowa Oberlandzka
promotor:Doc. dr Z. Charłampowicz, Dr C. Katulska

Ułanek Wiesława
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 10 odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym
promotor:Dr C. Katulska

Moiszkiel Krystyna
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 11-tu odmian jabłoni
promotor:Dr C. Katulska

Mitręga Helena
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 12 odmian jabłoni
promotor:Dr C. Katulska

Bęben Władysław
Tytuł pracy:Zmiany w zawartości cukrów i azotu w całych i częściach pąka kwiatowego jabłoni odmiany James Grieve w zależności od stopnia zaawansowania jego rozwoju
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski

Bednarczyk Teresa
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 11-tu odmian jabłoni
promotor:Dr C. Katulska

Spolitak-Wiśniewska Anna
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologia 10 odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR w Poznaniu - Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Rocznik 1962

Rzepecki Zdzisław
Tytuł pracy:Różne sposoby cięcia porzeczki czarnej, ich wpływ na plon oraz wydajność sadzonek
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski

Macherska Barbara
Tytuł pracy:Wpływ różnych preparatów chemicznych na wielkość uszkodzeń liści i próba oceny tych uszkodzeń wg metody Llewelyna
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski

Michalska Lidia
Tytuł pracy:Próby zastosowania sorbinianu sodu do produkcji soków jabłkowych z uwzględnieniem przydatności niektórych odmian
promotor: Prof. dr Z.Charłampowicz

Kuklinowska Halina
Tytuł pracy:Witaminizacja soków z jabłek kwasem l-askorbinowym i przydatność technologiczna badanych odmian
promotor: Prof. dr Z.Charłampowicz

Czekalska Barbara
Tytuł pracy:Obserwacje nad biologia i owocowaniem 10-ciu odmian malin na plantacji doświadczalnej Katedry Sadownictwa WSR - Poznań w Marcelinie
promotor:Dr C.Katulska

Ewa Polkowska-Różewicz
Tytuł pracy:Obserwacje nad biologia i owocowaniem 10 odmian czereśni w sadzie doświadczalnym WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Maria Krystyna Napiórkowska
Tytuł pracy: Zawartość wody, azotu, fosforu i potasu w glebie zadarnionej i czarnym ugorze w różnych odległościach od pnia drzewa
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Turek Krystyna
Tytuł pracy:Wpływ wysokości pnia na przemarzanie i owocowanie jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Kubicka Helena
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 11-tu odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR Poznań w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Ryba Daria
Tytuł pracy:Skuteczność niektórych fungicydów w walce z chorobami porzeczek
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Tondera Krystyna
Tytuł pracy:Obserwacje nad biologią i owocowaniem 9-ciu odmian grusz
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Wiercińska-Szponar Halina
Tytuł pracy:Próby zapobiegania przedwczesnemu opadowi zawiązków owocowych Węgierki z Bühl
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Holska Teresa
Tytuł pracy: Kwitnienie i owocowanie 18-tu odmian porzeczek
promotor: Dr C. Katulska


Rocznik 1963

Engelgardt Zbigniew
Tytuł pracy: Wpływ systemów gleby na plonowanie i wzrost drzew 4-ch odmian jabłoni
promotor: Dr C. Katulska


Brach Bogumiła
Tytuł pracy:Wpływ letnich opryskiwań syntetycznymi substancjami wzrostowymi oraz usuwania liści na ilość kwiatów, wzrost pędów i liści u jabłoni odmiany Oliwka Inflancka w roku następnym po zabiegu
promotor: Dr C. Katulska


Kopcewicz Danuta Maria
Tytuł pracy: Naturalne regulatory wzrostu w pąkach kwiatowych jabłoni odmiany Sygne Tillisch
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Grabowska Maria
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 10 odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Młodożeniec-Olszewska Lechosława
Tytuł pracy:Obserwacje nad biologia i owocowaniem 10-ciu odmian czereśni w sadzie doświadczalnym WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Natkowski Tadeusz
Tytuł pracy:Zapobieganie przedwczesnemu opadaniu wiśni prze opryski hormonalne
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Kucharska Maria
Tytuł pracy:Wpływ pozbiorczego obcinania liści na wzrost, kwitnienie i owocowanie 3 odmian truskawek
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Prof. Nieć


Kafar Maria
Tytuł pracy:Porównanie dwóch metod stratyfikacji (ciepło chłodnej i chłodnej) nasion ałyczy Prunus cerasifera var, Divaricata Ballery w różnych podłożach
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Marcinkowski Zygmunt
Tytuł pracy:Chemiczne przerzedzanie kwiatów i zawiązków jabłoni jako czynniki regulowania plonów w sadzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Rocznik 1964

Jagoda Alicja
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 11 odmian truskawek w pierwszym i drugim roku uprawy plantacji
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Antonowicz Aleksandra
Tytuł pracy:Wpływ wysokości pnia na przemarzanie i owocowanie czterech odmian jabłoni
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Broszko-Moruń Stefania
Tytuł pracy: Wpływ 2, 4, 5 -T i Gibrescolu na zmniejszenie opadania zawiązków owocowych wiśni Hiszpanka Czarna Późna
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Wiała Bożena
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 10-ciu odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Olczyk Zdzisław
Tytuł pracy:Wpływ różnych systemów uprawy gleby na wzrost i plonowanie 4-ch odmian jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Bujna-Szczot Irena Krystyna
Tytuł pracy:Wpływ obcego pyłku na zwiększenie owocowania śliw odmiany Węgierka z Bühl i wiśni odmiany Hiszpanka Czarna Późna
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Woś Halina
Tytuł pracy:Stabilność witaminy C w kilku odmianach czarnej porzeczki z uwzględnieniem procesów termicznych
promotor: Prof. Charłampowicz


Hajdrych Antoni
Tytuł pracy:Różne sposoby cięcia porzeczki czarnej. Ich wpływ na plon oraz wydajność sadzonek
promotor: Dr C. Katulska

Rocznik 1965

Kozów Franciszka
Tytuł pracy:Obserwacje nad biologią i plonowaniem 10-ciu odmian grusz
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Paruzel Krystyna
Tytuł pracy: Obserwacje nad biologią i owocowaniem 10-ciu odmian czereśni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Petrykowska-Rose Renata
Tytuł pracy: Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 10-ciu odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym RZD Przybroda
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Kaźmierczak Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ obcego pyłku i substancji wzrostowych na zwiększenie owocowania wiśni odmiany Hiszpanka Czarna Późna
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Kośmicka Krystyna
Tytuł pracy:Wpływ następczy 2, 4, 5 - T i Gibrescolu na wzrost i plonowanie wiśni odmiany Hiszpanka Czarna Późna
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Teległow Barbara
Tytuł pracy: Wpływ wysokości pnia na przemarzanie i owocowanie 4 odmian jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Wojciechowska Bronisława
Tytuł pracy: Chemiczne zwalczanie chwastów w plantacjach malin i czarnych porzeczek
promotor: Dr C. Katulska


Wojciechowska Grażyna
Tytuł pracy:Porównanie plonowania 11 odmian truskawek w Marcelinie w pierwszym, drugim i trzecim roku istnienia plantacji
promotor: Dr C. Katulska


Mamulska Zofia
Tytuł pracy:Doświadczenie odmianowe śliw
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Dr C. Katulska


Szabłowska-Majerowska Anna
Tytuł pracy:Wpływ dawek i terminów nawożenia azotowego na plonowanie drzew i zawartość składników pokarmowych w liściach jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Wróblewska Halina
Tytuł pracy:Wstępne badania nad wpływem mineralnego nawożenia na zawartość składników pokarmowych i plonowanie truskawek
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Majewski Ryszard
Tytuł pracy:Obserwacje nad przebiegiem dojrzewania 2 odmian jabłoni pod wpływem oprysków hormonalnych
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Olszewska Czesława
Tytuł pracy:Przebieg opadania zawiązków owocowych u pięciu odmian czarnej i dwu odmian porzeczki czerwonej
promotor: Dr C. Katulska

Rocznik 1966

Winiarz Irena
Tytuł pracy:Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem 10-ciu odmian czereśni w sadzie doświadczalnym WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Wodziczko Teresa
Tytuł pracy:Biologia i owocowanie dziesięciu odmian śliw
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Gruca Zbigniew
Tytuł pracy:Jednoroczne obserwacje nad szczepieniem zimowym w ręku na podkładkach wegetatywnych
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Nowalski Waldemar
Tytuł pracy:Rozwój systemu korzeniowego wiśni w różnych fizycznych i chemicznych warunkach glebowych
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Piotuch Danuta
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 12-letniej plantacji malin
promotor: Dr C. Katulska


Próżańska-Stanna Bronisława
Tytuł pracy:Obserwacje nad biologią i plonowaniem 10-ciu odmian grusz w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR Poznań w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Zagórska-Sadowska Mirosława
Tytuł pracy: Wartość produkcyjna 12-letniej plantacji porzeczek
promotor: Dr C. Katulska


Hanicka Iwona
Tytuł pracy: Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 10 odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Meyer Wacław
Tytuł pracy:Wartość pędów i owocowanie jabłoni odmiany Bancroft przeszczepionej na odmianach mniej plennych
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Mazurek Józefa
Tytuł pracy:Obserwacje nad biologia i plonowaniem jedenastu odmian grusz w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Kopeć Kazimiera Janina
Tytuł pracy:Wstępne obserwacje nad biologią i owocowaniem 10 odmian jabłoni w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Chilczuk Rozalia
Tytuł pracy: Wartość produkcyjna 11 odmian truskawek w 3 i 4 roku owocowania
promotor: Dr C. Katulska


Bożkiewicz Maria
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 11-tu odmian truskawek w 1 i 2 roku istnienia plantacji
promotor: Dr C. Katulska


Ulbrych Jerzy
Tytuł pracy:Wzrost długo i krótkopędów 2 odmian jabłoni (Inflancka i McIntosh)
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Lewarski Edward
Tytuł pracy:Doświadczenie odmianowe 10 odmian śliw
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Rocznik 1967

Kobelak Joanna
Tytuł pracy: Wartość produkcyjna 11 odmian truskawek w drugim roku istnienia plantacji
promotor:Dr C. Katulska


Stefańska Wanda
Tytuł pracy: Wartość produkcyjna 10 odmian czereśni w sadzie doświadczalnym WSR w Przybrodzie
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Perucka-Kulesza Danuta
Tytuł pracy: Wpływ opryskiwań mieszaniną 2, 4, 5 T i Gibrescolem w różnych stężeniach i terminach na opad zawiązków i owocowanie śliwy - odmiana Węgierka z Bühl
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Sękowska Elżbieta
Tytuł pracy:Przebieg opadania zawiązków u 5 odmian porzeczki czarnej i 2 odmian porzeczki czerwonej
promotor: Dr C. Katulska


Stępień Stanisław
Tytuł pracy:Obserwacje nad szczepieniem agrestu
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Markowska Ewa
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 11 odmian truskawek w III i IV roku owocowania
promotor:Dr C. Katulska


Feder Urszula
Tytuł pracy: Wartość produkcyjna 13-letniej plantacji porzeczki czarnej
promotor: Dr C. Katulska


Czubryj Maria
Tytuł pracy: Wzrost i skład chemiczny dwóch odmian truskawek na glebie typu bielicowego
promotor: Dr C. Katulska


Sidor Kazimiera
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 13-letniej plantacji porzeczki czerwonej
promotor: Dr C. Katulska

Rocznik 1968

Malinowski Wojciech
Tytuł pracy:Wpływ różnych zabiegów na plonowanie Purpuratki i Sengi Sengany w pierwszym roku owocowania plantacji truskawek
promotor: Dr C. Katulska


Sobczak-Plucińska Anna
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 14-letniej plantacji porzeczki czarnej i czerwonej
promotor: Dr C. Katulska


Kwarczak Zuzanna
Tytuł pracy:Wielkość ubytków w przechowalni na przykładzie 2 odmian jabłek Starking i Bancroft
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Jarząbek Kzimiera
Tytuł pracy: Plonowanie i rozwój odmian czarnej porzeczki w 3-cim roku istnienia plantacji
promotor:Dr C. Katulska


Tychowska Wanda
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 10 odmian czereśni w sadzie doświadczalnym Katedry Sadownictwa WSR Poznań w Przybrodzie
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Mickiewicz-Trusewicz Irena
Tytuł pracy:Wpływ Cerasitu na plonowanie trzech odmian wiśni Minister Podbielski, Lubka, Łutówka
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Słodkowski Ryszard
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie jabłoni odmiany Bancroft szczepionej na czterech przewodnich
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Żurek Janina
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna dziewięcioletniej plantacji malin
promotor: Dr C. Katulska


Adamus Hanna
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 11-tu odmian truskawek w 3 i 4 roku owocowania
promotor: Dr C. Katulska


Kaisig Urszula
Tytuł pracy: Wartość produkcyjna 10-ciu odmian jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Wąsowska Maria
Tytuł pracy:Wzrost i skład chemiczny truskawki odmiany Senga Sengana na różnych glebach
promotor:Dr C. Katulska

Rocznik 1969

Górecki Ryszard
Tytuł pracy:Jednoroczne obserwacje nad techniką uzyskiwania drzewek jabłoni ze wstawkami skarlającymi
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Rzepa-Hemperek Maria
Tytuł pracy:Obserwacje nad wiśniami prowadzonymi na dwóch podkładkach Cerasus mahaleb, Cerasus avium
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Garsztyn Lucjan
Tytuł pracy:Wydajność mateczników niektórych podkładek wegetatywnych jabłoni oraz wstępne badania nad ukorzenieniem sadzonek zdrewniałych przy stosowaniu substancji wzrostowych
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Wojczuk Bogusław
Tytuł pracy: Wielkość ubytków w przechowalni na przykładzie dwóch odmian jabłek Starking i Bancroft
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Żuraw Mieczysław
Tytuł pracy: Plonowanie i rozwój odmian czarnej porzeczki w czwartym roku istnienia plantacji
promotor:Dr C. Katulska


Gołębiowski Tadeusz
Tytuł pracy: Zależność pomiędzy wielkością korony, średnicą pnia a plonowaniem odmiany Starking
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Puchała Mirosław
Tytuł pracy: Wpływ wysokości pnia Ribes aureum na procent przyjęć zrazów agrestu
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Siciński Andrzej
Tytuł pracy:Ocena skuteczności i przydatności niektórych środków chemicznych w zwalczaniu guzowatości korzeni w szkółce drzew owocowych
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Barbara Lokś
Tytuł pracy:Prowadzenie malin przy drutach
promotor: Dr C. Katulska

Rocznik 1970

Bożkiewicz Jan
Tytuł pracy:Badania nad przydatnością i wzrostem matecznika czterech typów podkładek wegetatywnych jabłoni
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Golubińska Zofia
Tytuł pracy:Wartość produkcyjna 10 odmian śliw
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Nowak Urszula
Tytuł pracy:Charakterystyka wzrostu i owocowania odmiany Bancroft
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Wiernik-Manugiewicz Mirosława
Tytuł pracy:Studia nad wzrostem i owocowaniem jabłoni odmiany 'Piękna z Herrnhut'
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Izydorczyk Alicja
Tytuł pracy:Obserwacje nad plonowaniem 14 odmian truskawek w drugim roku uprawy
promotor: Dr C. Katulska


Nejman Elżbieta
Tytuł pracy:Wpływ opryskiwania Cerasitem na opadanie i wzrost zawiązków 6 odmian wiśni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Bach-Żelewska Grażyna
Tytuł pracy: Zastosowanie herbicydów na plantacji czarnej porzeczki
promotor: Dr C. Katulska


Kurek Anna
Tytuł pracy:Wstępne badania nad zastosowaniem kwasu giberelinowego przed i podczas stratyfikacji nasion ałyczy
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Balcer Krystyna
Tytuł pracy:Charakterystyka wzrostu i owocowania jabłoni odmiany James Grieve
promotor: Dr C. Katulska

Rocznik 1971

Wicher Andrzej
Tytuł pracy:Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem dwóch odmian jabłoni James Grieve, Piękna z Herrnhut
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Mgr E. Pacholak


Kostro Jadwiga
Tytuł pracy:Charakterystyka wzrostu i owocowania jabłoni odmiany Bancroft
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski, Mgr E. Pacholak


Duda Maria
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 8 odmian czerwonej porzeczki w 4-tym roku i 8 odmian czarnej porzeczki w 6-tym roku istnienia plantacji
promotor: Dr C.Katulska


Krakowiak Maria
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 14-tu odmian truskawek w drugim roku istnienia plantacji
promotor: Dr C.Katulska


Godycka-Ćwirko Ewa
Tytuł pracy: Wpływ czterech przewodnich na wzrost i owocowanie odmiany Bancroft
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Mgr E. Pacholak


Kawka Edward
Tytuł pracy:Badania nad wydajnością i wzrostem mateczników czterech typów podkładek wegetatywnych jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Mgr Z.Gruca


Owsiak Stefan
Tytuł pracy:Wpływ przerzedzania kwiatów i traktowania Cerasitem na opadanie zawiązków oraz plonowanie wiśni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Rocznik 1972

Baranowska Małgorzata
Tytuł pracy: Charakterystyka wzrostu i owocowania jabłoni odmiany Bancroft
promotor: Prof. Wierszyłłowski, Mgr E.Pacholak


Krupa Maria
Tytuł pracy:Wpływ traktowania Cerasitem na opadanie zawiązków i plonowanie kilku odmian wiśni
promotor:Dr M. Ugolik


Czech Danuta
Tytuł pracy:Charakterystyka wzrostu, kwitnienia i owocowania jabłoni odmiany Coxton
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski, Mgr E.Pacholak


Watras Janina
Tytuł pracy:Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem dwóch odmian jabłoni "James Grieve', 'Piękna z Herrnhut'
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Mgr E.Pacholak


Praczyk Tadeusz
Tytuł pracy:Badania nad wydajnością i rozrostem mateczników 4 typów podkładek wegetatywnych jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Mgr Z.Gruca


Kantorowicz Małgorzata
Tytuł pracy: Wpływ roślin okrywowych i całkowitego zadarnienia sadu na wilgotność gleby, produkcję masy zielonej i jakość owoców
promotor: Doc. T. Hołubowicz


Krzewiński Jan
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i owocowanie czterech odmian truskawek w pierwszym roku po posadzeniu
promotor: Doc. T. Hołubowicz


Łuczak Maria Teresa
Tytuł pracy: Wzrost i plonowanie 8 odmian czerwonej porzeczki w piątym roku i 8 odmian czarnej porzeczki w 7 roku istnienia plantacji
promotor: Dr C. Katulska


Kalita Danuta
Tytuł pracy:Wpływ gęstości sadzenia na plonowanie 5 odmian czarnej porzeczki w 4 roku istnienia plantacji
promotor: Dr C. Katulska


Czarczyńska Moskal Ewa
Tytuł pracy: Próba zastosowania Cerasitu w sadzie wiśniowym PGR Ciałkowo Koło
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Rimke Cecylia
Tytuł pracy:Obserwacje nad wiśniami posadzonymi na dwóch podkładkach Cerasus mahaleb i Cerasus avium
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Perekietka Elżbieta
Tytuł pracy: Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem 14 odmian truskawek w trzecim roku plonowania plantacji
promotor: Dr C. Katulska

Rocznik 1973

Flotyński Stanisław
Tytuł pracy:Charakterystyka pomologiczna oraz rozmnażanie przez okulizację i szczepienie wiślanki nowotomyskiej
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Sękowska Teresa
Tytuł pracy:Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem 8 odmian porzeczki czerwonej
promotor:Dr C. Katulska


Damm Zbigniew
Tytuł pracy:Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem 4 odmian wiśni na dwóch różnych podkładkach
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Nowak Janusz
Tytuł pracy:Wpływ 5 typów podkładek wegetatywnych na wzrost i owocowanie 2 odmian jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Nowacki Hieronim
Tytuł pracy:Wpływ traktowania regulatorami wzrostu na plonowanie wiśni odmiany Hiszpanka Czarna Późna
promotor:Dr M. Ugolik


Griegel Wojciech
Tytuł pracy:Wpływ retardantu Alar na wzrost i owocowanie odmiany Bancroft
promotor: Doc. T. Hołubowicz, Mgr E. Pacholak


Schmidt Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ systemów uprawowych na plonowanie i zawartość składników pokarmowych w liściach 4 odmian jabłoni
promotor:Doc. T. Hołubowicz


Mazur Jerzy
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i owocowanie czterech odmian truskawek w drugim roku po posadzeniu
promotor:Dr Z. Rebandel


Czech Monika
Tytuł pracy:Związki fenolowe w jednorocznych pędach dwóch odmian maliny, różniących się podatnością na Didymella applanata
promotor:Prof. dr hab. Z. Krzywański

Rocznik 1974

Łukasik Bogumił
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i owocowanie trzech odmian truskawek w trzecim roku po posadzeniu
promotor: Dr Z. Rebandel


Bujko Bożena
Tytuł pracy: Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost i zawiązywanie pąków kwiatowych u 6-letnich drzewek jabłoni odmiany Starking
promotor:Doc M. Ugolik

Wachowiak Dorota
Tytuł pracy:Wpływ opryskiwań ethrelem na dojrzewanie owoców wiśni odmian Nefris i Łutówka
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Żurkowska Jolanta
Tytuł pracy: Zależność między poziomami nawożenia trzyletnich drzew wiśni a dynamiką wzrostu i owocowania
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Sukiennik Stanisław
Tytuł pracy:Wpływ 10-ciu przewodnich na plonowanie odmian Jonathan i Spartan oraz celowość przeszczepiania osiemnastoletnich jabłoni
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Jakóbczak Teresa
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 8 odmian czerwonej porzeczki w siódmym roku prowadzenia plantacji
promotor: Dr C. Katulska


Kaczmarek Ryszard
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia na wzrost i plonowanie maliny
promotor:Doc. dr T. Hołubowicz


Michocka Anna
Tytuł pracy:Wpływ traktowania regulatorami wzrostu na plonowanie wisni odmiany Hiszpanka Czarna Późna
promotor: Dr M. Ugolik


Pękala-Kaczmarek Cecylia
Tytuł pracy: Charakterystyka wzrostu i owocowania dwóch odmian wiśni (Nefris i Łutówka)
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Pęcak Jan
Tytuł pracy:Wpływ retardantu Alar na wzrost i owocowanie odmiany Bancroft
promotor:Doc. dr T. Hołubowicz, Mgr E. Pacholak

Rocznik 1975

Bera-Jedlinda Marzena
Tytuł pracy: Wzrost i plonowanie 8 odmian porzeczki czerwonej w warunkach Wielkopolski
promotor: Dr C. Katulska


Robenek Marek
Tytuł pracy:Wpływ retardantu Alar na wzrost i owocowanie odmiany Banroft
promotor: Mgr E. Pacholak, Doc. dr T. Hołubowicz


Kozera Zdzisław
Tytuł pracy: Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost i dyferencjację pąków kwiatowych u 7 -letnich drzewek jabłoni odmiany Starking
promotor:Dr M. Ugolik


Pomianowska Elżbieta
Tytuł pracy: Wpływ opryskiwań Ethrelem na dojrzewanie owoców trzech odmian wiśni
promotor: Doc. dr T. Hołubowicz


Lis Danuta
Tytuł pracy:Charakterystyka wzrostu i owocowania trzech odmian wiśni: Nefris, Schattenmorelle, Łutówka
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Rzemień Maria
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie 12 odmian truskawek w trzecim roku istnienia plantacji
promotor: Dr C. Katulska

Rocznik 1976

Kulecka Anna
Tytuł pracy:Wpływ wysokich dawek herbicydów na wzrost i plonowanie truskawek
promotor: Doc. dr T. Hołubowicz


Wieja Jan
Tytuł pracy: Wpływ syntetycznych regulatorów wzrostu na wzrost i dyferencjację pąków kwiatowych oraz owocowanie 8-letnich drzewek jabłoni odmiany Starking
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Szczerkowski Paweł
Tytuł pracy: Wzrost i plonowanie 8 odmian porzeczki czerwonej w warunkach Wielkopolski
promotor: Dr C. Katulska


Halina Roszak
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia na wzrost i plonowanie maliny odmiany Latham
promotor:Prof. Z.Rebandel


Iwanicka Anna
Tytuł pracy: Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem pięciu odmian wiśni na dwóch różnych podkładkach
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Puczka Wanda
Tytuł pracy: Wzrost pędów i owocowanie Łutówki w drugim roku po przeszczepieniu na pięcioletnim Kerezerze
promotor: Doc. dr T. Hołubowicz

Rocznik 1977

Jaskulska Elżbieta
Tytuł pracy:Opis i dokumentacja sadu wiśniowego w PGR Pijanowice
promotor: Prof. dr J. WierszyłłowskiP, Mgr E.Pacholak


Lubaczewska Jadwiga
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia na plonowanie dwóch odmian
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Zabacka Barbara
Tytuł pracy:Obserwacje nad wzrostem i owocowaniem 5 odmian wiśni na 2 podkładkach
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Lachowicz Jadwiga
Tytuł pracy: Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost i zróżnicowanie paków kwiatowych u jabłoni odmiany Starking
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Gawryjołek Ewa
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawadniania i nawożenia truskawek na ich plonowanie, wzrost i występowanie chorób w warunkach Wielkopolski
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Ziemba Zofia
Tytuł pracy:Wpływ wysokości cięcia dwuletnich pędów oraz opryskiwań giberelinami na wzrost bocznych pędów owocujących i plonowanie maliny
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Gruszczyńska Zofia
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie jedenastu odmian maliny w 1976 roku
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Rodek Czesław
Tytuł pracy:Wpływ doświadczenia odmianowo-porównawczego brzoskwini i moreli za okres wegetacji 1976 roku
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Kulikowska Jadwiga
Tytuł pracy:Wpływ traktowania regulatorami wzrostu jak Gibrescol, 2, 4, 5 T oraz Alar na zawiązywanie owoców i zapobieganie opadaniu zawiązków i plonowanie oraz wzrost krzewów
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Sękowska Jadwiga
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia na wzrost i plonowanie dwóch odmian wiśni w 5 roku po posadzeniu
promotor:Prof. dr hab. T.Hołubowicz


Mirosławski Leszek
Tytuł pracy: Wstępne wyniki badań nad dolistnym dokarmianiem drzew owocowych magnezem w mieszaninie ze środkami ochrony roślin
promotor:Prof. dr hab. T.Hołubowicz

Rocznik 1978

Wachowiak Maria
Tytuł pracy:Wzrost pędów i owocowanie Łutówki w 4 roku po przeszczepieniu na siedmioletnim Kerezerze
promotor:Prof. dr J. Wierszyłłowski


Celuch Alicja
Tytuł pracy:Wpływ ilości pozostawionych owoców i gęstego sadzenia drzew odmiany James Grieve na wzrost, plonowanie i zawiązywanie pąków kwiatowych
promotor: Dr E. Pacholak


Musiała Stanisław
Tytuł pracy: Wpływ niektórych regulatorów wzrostu na wzrost i lignifikacje pędów brzoskwiń
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Muzioł Barbara
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost, kwitnienie i plonowanie jabłoni
promotor: Dr E. Pacholak


Elżbieta Pawlaczyk
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawadniania i nawożenia na plonowanie, wzrost i zdrowotność truskawki w warunkach Wielkopolski
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Kosińska Teresa
Tytuł pracy:Wyniki doświadczenia odmianowo-porównawczego brzoskwini i moreli za okres wegetacji 1977
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Kosmalski Włodzimierz
Tytuł pracy: Wpływ regulatorów wzrostu na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Starking
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Wasilewska Marzena
Tytuł pracy:Wpływ regulatorów wzrostu na zawiązywanie owoców i plonowanie wiśni odmian Hiszpanka Czarna Późna i Minister Podbielski
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Kempiński Piotr
Tytuł pracy: Zastosowanie herbicydów w szkółce podkładek generatywnych
promotor: Dr M. Maćkowiak


Szydłowska Sławomira
Tytuł pracy:Wpływ dokarmiania dolistnego niektórymi makro i mikroelementami na wzrost podkładek generatywnych drzew owocowych
promotor: Dr M. Maćkowiak


Musielak Grzegorz
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia na plonowanie i mrozoodporność dwóch odmian wiśni w 7 roku po posadzeniu
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Kiełbińska Zofia
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie, owocowanie i mrozoodporność trzech odmian borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Walerych Jan
Tytuł pracy:Wstępne wyniki badań nad dolistnym nawożeniem drzew owocowych magnezem w mieszaninie ze środkami ochrony roślin
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz

Rocznik 1979

Lewandowski Wojciech
Tytuł pracy: Wpływ herbicydów na wzrost i plonowanie truskawek w pierwszym roku po posadzeniu
promotor:Dr E. Pacholak


Zakrzewska Adela
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego poziomu potasu na odporność pędów maliny na Didymella applanata (Niessl.) Sacc.
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Kącka Danuta
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie, owocowanie i mrozoodporność trzech odmian borówki wysokiej
promotor:Dr Z. Gruca


Kozińska-Stosik Elżbieta
Tytuł pracy:Wpływ herbicydów na wzrost i plonowanie jabłoni w sadach o zagęszczonym nasadzeniu
promotor: Dr E. Pacholak


Stachowiak Aleksander
Tytuł pracy:Wpływ dolistnego i doglebowego nawożenia magnezem na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Salewicz-Jemiałkowska Jolanta
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie jedenastu odmian maliny w 1977 roku
promotor:Prof. dr Z Rebandel


Urbanek Henryka
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego poziomu nawadniania i nawożenia na plonowanie truskawki, jej wzrost i zdrowotność w warunkach Wielkopolski
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Czerwiński Jan
Tytuł pracy:Wpływ ilości pozostawionych owoców na drzewie i cięcia na wzrost i plonowanie jabłoni w sadzie zagęszczonym
promotor:Dr E. Pacholak


Barszczewski Sylwester
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost, kwitnienie i plonowanie jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Szymura-Betlejewska Aleksandra
Tytuł pracy: Badania nad zasobnością gleby a poziomem odżywienia wiśni w PGR Pamiątkowo-Naramowice
promotor: Prof. dr M. Hoffmann


Doroszkiewicz Jolanta
Tytuł pracy:Wzrost, plonowanie i zdrowotność jedenastu domian maliny w 1978 roku.
promotor: Prof. Z. Rebandel
Rocznik 1980

Przybylska Maria
Tytuł pracy: Owady zapylające jabłonie i ich nasilenie w zależności od typu cięcia koron
promotor: Dr B. Szymaś


Kuczyński Roman
Tytuł pracy: Wpływ cięcia i nawożenia na wzrost i plonowanie wiśni odmiany Schattenmorelle
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Konopnicka Maria
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia i cięcia na wzrost i plonowanie wiśni odmiany Kerezer i Schattenmorelle
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Budych Daria
Tytuł pracy:Badanie poziomu odżywiania grusz oraz zasobności w składniki pokarmowe w sadach PGR Pamiątkowo
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski, Prof. dr M. Hoffmann


Zielińska Barbara
Tytuł pracy:Technologia prowadzenia i plonowanie sadów łanowych
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Biegańska Anna
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost, kwitnienie i plonowanie jabłoni
promotor: Dr E. Pacholak


Szybalska Anna
Tytuł pracy:Wpływ herbicydów na wzrost i plonowanie jabłoni w sadzie intensywnym
promotor:Dr E. Pacholak


Świerczyńska Mirosława
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie odmiany McIntosh, Starking, Golden Delicious na czterech przewodnich
promotor: Dr Z. Gruca


Falski Janusz
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie, owocowanie, mrozoodporność trzech odmian borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Gogołek Andrzej
Tytuł pracy:Zasobność gleby w składniki pokarmowe a poziom odżywiania wiśni odmiany Łutówka w sadzie PGR Pamiątkowo-Naramowice
promotor: Prof. dr M. Hoffmann, Prof. dr T. Hołubowicz


Hoppel-Michalska Aleksandra
Tytuł pracy:Wpływ usuwania jednorocznych pędów na wzrost, zdrowotność i plonowanie maliny
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Barska Irena
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie i plonowanie odmian jabłoni na trzech przewodnich w 1978 roku
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Łapkiewicz Jan
Tytuł pracy: Występowanie i szkodliwość grzybowych chorób i pryszczarka namalinka łodygowego
promotor: Prof. dr Z. Rebandel


Pródecka Irena
Tytuł pracy: Wyniki doświadczenia odmianowo-porównawczego brzoskwini za okres wegetacji lat 1978-79
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Jacewicz-Kyla Grażyna
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie jedenastu odmian truskawki w 1978 roku
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Sobańska-Zimmer Wanda
Tytuł pracy:Wpływ Gibrescolu na wzrost bocznych pędów owoconośnych i plonowanie maliny
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Świadek-Jarosławska Hanna
Tytuł pracy: Gojenie się ran po silnym cięciu u wiśni odmiany Nefris
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski


Bartkowiak-Wrona Teresa
Tytuł pracy: Wpływ przewodniej Kerezer na wzrost i plonowanie wiśni odmiany Łutówka
promotor: Prof. dr J. Wierszyłłowski

Rocznik 1981

Olbromska Agata
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie odmian McIntosh, Golden Delicious i Starking na czterech przewodnich
promotor:Dr Z. Gruca


Kozłowska Barbara
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost, kwitnienie i plonowanie jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Fejfer Teresa
Tytuł pracy:Wpływ herbicydów na wzrost i plonowanie jabłoni w sadach o zagęszczonym nasadzeniu
promotor: Dr E. Pacholak


Bereszyńska Eugenia
Tytuł pracy: Wpływ następczego działania opryskiwań regulatorami wzrostu na mrozoodporność i owocowanie czarnej porzeczki
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Tomczyk-Barska Urszula
Tytuł pracy:Wpływ regulatorów wzrostu na zawiązywanie owoców i plonowanie u dziewięciu odmian wiśni w 1980 roku
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Dryja Elżbieta
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie jedenastu odmian maliny w 1979 roku
promotor: Prof. dr Z. Rebandel


Chudyk Janusz
Tytuł pracy:Prowadzenie i plonowanie ścian owoconośnych
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Łukasik Małgorzata
Tytuł pracy:Charakterystyka owocowania siedmiu odmian jabłoni zaszczepionych na przewodniej Hibernal
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Spychała-Otto Lidia
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie odmian McIntosh, Golden Delicious i Starking na czterech przewodnich
promotor:Dr Z. Gruca


Florek Paweł
Tytuł pracy:Pomiar intensywności światła dochodzącego do różnych miejsc w sadzie oraz jego wpływ na owocowanie sadu łanowego
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Biegała Barbara
Tytuł pracy:Wpływ regulatorów wzrostu na zawiązywanie owoców i plonowanie u 10 odmian wiśni w roku 1979 i w rok po traktowaniu
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Pondel Małgorzata
Tytuł pracy:Zdrowotność jedenastu odmian maliny
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Jabłońska Alicja
Tytuł pracy:Wpływ opryskiwania Gibrescolem na wzrost bocznych pędów owoconośnych i plonowanie maliny
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Rzepka Dobrochna
Tytuł pracy:Wzrost, zdrowotność i plonowanie maliny w drugim roku po usunięciu pierwszych młodych pędów
promotor: Prof. dr Z. Rebandel


Miętkowski Romuald
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie, owocowanie i rozmnażanie wegetatywne trzech odmian borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Gramczewski Leonard
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie jedenastu odmian maliny w 1980 roku
promotor:Prof. dr Z. Rebandel

Rocznik 1982

Dorniak Maria
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie jedenastu odmian truskawki w 1979 roku
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Ociepka Marek
Tytuł pracy:Wpływ systemów uprawy, nawożenia i sposobów cięcia drzew na wzrost i owocowanie brzoskwini Siewki Jerzykowskiej i Siewki Rakoniewickiej
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Bartkowiak Wisława
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Ługowoj Anna
Tytuł pracy:Intensywność i efektywność oblotu jabłoni przez owady zapylające w zależności od typu koron i odmiany
promotor:Dr Wilkaniec


Holak Agnieszka
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie odmian McIntosh, Starking i Golden Delicious na czterech przewodnich
promotor: Dr Z. Gruca


Chwedkowski Roman
Tytuł pracy:Technologia prowadzenia ściany owoconośnej
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Więckowiak Danuta
Tytuł pracy:Wpływ regulatorów wzrostu na zawiązywanie owoców i plonowanie wiśni odmiany Hiszpanka w 1981 roku
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Smyl Ewa
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie i owocowanie trzech odmian borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Jaworski Witold
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost, kwitnienie i plonowanie jabłoni
promotor: Dr E. Pacholak


Konieczny Marek
Tytuł pracy:Wpływ cięcia i nawożenia na plonowanie 10-letnich wiśni odmian Schattenmorelle i Köröser
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Pułkownik Jolanta
Tytuł pracy:Wzrost pięciu odmian jabłoni na czterech podkładkach w pierwszych dwóch latach po posadzeniu w sadzie
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Sobieraj Zdzisław Andrzej
Tytuł pracy:Porównanie wzrostu i owocowania, przyrostu odmian jabłoni zaszczepionych na przewodniej Hibernal
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Błaszczuk Jacek
Tytuł pracy:Wpływ usuwania pierwszych latorośli i nawożenia na wzrost, zdrowotność i plonowanie maliny
promotor: Prof. dr Z. Rebandel


Imielita Stanisław
Tytuł pracy: Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie odmian Empire i McIntosh
promotor: Dr Z. Gruca


Dziwak Eugeniusz
Tytuł pracy:Wpływ herbicydów na wzrost i plonowanie jabłoni w sadach w zagęszczonym nasadzeniu
promotor: Dr E. Pacholak


Maruniewicz Jan
Tytuł pracy: Technologia prowadzenia i plonowanie sadów łanowych szczepionych na podkładce M 26
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Lipieta Ewa
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Makowska Urszula
Tytuł pracy:Wpływ temperatury powietrza na przebieg okresu spoczynku i aktywnego wzrostu u wiśni odmiany Łutówka
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz

Rocznik 1983

Zaniecki Andrzej Nagroda J.M. Rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu
Tytuł pracy:Wpływ herbicydów na wzrost i plonowanie jabłoni w sadach o zagęszczonym nasadzeniu
promotor:Dr E. Pacholak


Jarecki Mirosław
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost i owocowanie jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Wyka Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie odmian Empire i McIntosh
promotor: Dr Z.Gruca


Nowak Teresa
Tytuł pracy:Wpływ regulatorów wzrostu na zawiązywanie owoców i plonowanie wiśni odmiany Hiszpanka 1982
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Sawionek Maria
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie i owocowanie trzech odmian borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Hołub Mirosława
Tytuł pracy:Plonowanie, zdrowotność i wzrost trzech odmian maliny w roku 1982
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Warlich Karol
Tytuł pracy:Technologia sadów łanowych
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Kosowicz Mirosław
Tytuł pracy:Porównanie wzrostu i owocowania trzynastu odmian jabłoni zaszczepionych na przewodniej Hibernal
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Udała Danuta
Tytuł pracy:Technologia prowadzenia ściany owoconośnej
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Kruczyńska Dorota
Tytuł pracy:Wpływ opryskiwań regulatorami wzrostu na wzrost i plonowanie drzew jabłoni odmiany Cortland w I roku formowania korony wrzecionowej
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Aleksandrowicz Jadwiga
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania i sposobu uprawy na plonowanie truskawek
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Sekretarczyk Bogumiła
Tytuł pracy:Przyspieszona uprawa truskawki w pomieszczeniach zamkniętych
promotor: Doc. dr Z. Rebandel


Stawicka Wiesława
Tytuł pracy:Wpływ systemów uprawy, nawożenia i sposobów cięcia drzew na wzrost i owocowanie brzoskwiń Siewki Jerzykowskiej i Siewki Rakoniewickiej
promotor:Dr B. Radajewska


Onoszko Anna
Tytuł pracy: Ocena wzrostu i plonowania pięciu odmian jabłoni na czterech podkładkach w trzecim roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Janiszewska Elżbieta
Tytuł pracy:Wpływ podkładki, systemu prowadzenia koron oraz rozstawy na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Dębniak Violetta
Tytuł pracy:Intensywność i efektywność oblotu jabłoni przez owady zapylające w zależności od typu koron i odmian
promotor:Dr Z. Wilkaniec

Rocznik 1984

Sikorski Piotr
Tytuł pracy:Wpływ opryskiwania regulatorami wzrostu na zawiązywanie owoców i plonowanie wiśni odmiany Hiszpanka Czarna Późna w 1983 roku
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Domżał Jadwiga
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia na wzrost, plonowanie i zdrowotność trzech odmian maliny
promotor: Doc. dr Z. Rebandel


Strózik Elżbieta III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Polskiego Związku Ogrodniczego
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor: Dr E. Pacholak


Obczyńska Małgorzata
Tytuł pracy:Wpływ systemów uprawy gleby, nawożenia i poziomu cięcia na plonowanie brzoskwini odmiany Siewka Rakoniewicka i Siewka Jerzykowska
promotor:Dr B. Radajewska


Ważniak Jolanta
Tytuł pracy:Wzrost i biologia kwitnienia dwóch odmian brzoskwini Siewka Jerzykowska I Siewka Rakoniewicka
promotor:Dr B. Radajewska


Orlikowska Jagna
Tytuł pracy:Porównanie wzrostu i plonowania dwunastu odmian truskawki w drugim roku po posadzeniu
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Lewandowski Marek
Tytuł pracy:Zmiany w odporności na niską temperaturę 3 odmian jabłoni w wyniku wszczepienia lub pozostawienia koron odmiany Antonówka
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Suchorski Henryk
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor: Dr E. Pacholak


Matela Dorota
Tytuł pracy:Wzrost, kwitnienie i owocowanie trzech odmian borówki wysokiej
promotor:Dr Z. Gruca


Masiera Edward
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie odmian Empire i McIntosh
promotor:Dr Z. Gruca


Wrosz Jerzy
Tytuł pracy:Wpływ podkładki, systemu prowadzenia koron oraz rozstawy na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Nowicka Elżbieta
Tytuł pracy:Technologia prowadzenia sadów łanowych
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Nowicki Romuald
Tytuł pracy:Technologia prowadzenia ściany owoconośnej
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Wrosz Halina
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 13 odmian jabłoni zaszczepionych na przewodniej Hibernal
promotor:Doc. dr M. Ugolik, Prof. dr T. Hołubowicz


Stana Teresa
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 9 odmian wiśni na dwóch podkładkach w 9 roku po posadzeniu w sadzie
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Semczuk Wiesława
Tytuł pracy:Wpływ opryskiwań regulatorami wzrostu na wzrost, plonowanie i mrozoodporność drzew jabłoni odmiany Cortland w drugim roku formowania korony wrzecionowej
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Suski Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ niektórych wirusów i gumowatości drewna na wzrost, zdrowotność i plonowanie jabłoni Jonathan
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Kubicz Izabella
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania na wzrost i plonowanie truskawki w ugorze mechanicznym
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Bielski Jarosław
Tytuł pracy:Wzrost, plonowanie i zdrowotność maliny w warunkach województwa poznańskiego
promotor: Doc. dr Z. Rebandel


Kruczyńska Bogusława
Tytuł pracy: Wpływ nawadniania na wzrost i plonowanie truskawki odmiany Senga Sengana w ugorze herbicydowym
promotor: Doc. dr M. Ugolik

Rocznik 1985

Mrówczyńska Anna
Tytuł pracy:Wpływ podkładki, systemu prowadzenia koron oraz rozstawy na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor: Dr E. Pacholak


Zabrzeska Elżbieta
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost dwóch odmian Empire i McIntosh
promotor: Dr Z. Gruca


Bryłka Sława
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost dwóch odmian jabłoni Spartan i Delikates w pierwszym roku po posadzeniu
promotor:Dr Z. Gruca


Romańska Mariola
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor: Dr E. Pacholak


Przepiórka Wojciech
Tytuł pracy:Technologia prowadzenia sadów łanowych
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Przybysz Aniela
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 10 odmian wiśni na dwóch podkładkach - antypka i czereśnia ptasia - w 10-tym roku po wysadzeniu drzew
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Romański Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i systemów uprawy gleby na wzrost i plonowanie odmian jabłoni Spartan i Golden Delicious
promotor: Dr Z. Gruca


Jańczak Zofia
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania na wzrost, zdrowotność i plonowanie maliny odmiany Norna
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Koronowicz Marzanna
Tytuł pracy: Wpływ opryskiwań regulatorami wzrostu na wzrost, plonowanie i mrozoodporność jabłoni odmiany Cortland
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Stefankiewicz Jan
Tytuł pracy:Porównanie wzrostu, zdrowotności i plonowania maliny w dwóch systemach szpalerów
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Molak Dorota
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania po zbiorze owoców na wzrost i plonowanie truskawki odmiany Senga Sengana
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Filipiak-Gaś Marzanna
Tytuł pracy:Skuteczność dwóch fungicydów w zwalczaniu szarej pleśni truskawki (Botrytis cinerea Pers.)
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Mielcarska Anna
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor: Dr E. Pacholak


Sosnowska-Bayer Ewa
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie odmian McIntosh, Golden Delicious i Starking na czterech podkładkach
promotor:Dr Z. Gruca


Dobrzeniecki Przemysław
Tytuł pracy:Próba leczenia zrakowaceń występujących na koronach i gałązkach brzoskwiń
promotor: Dr B. Radajewska


Jasiński Piotr
Tytuł pracy:Odporność brzoskwiń na ujemną temperaturę oraz próba ich wegetatywnego rozmnażania
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Ksepko-Borzdyńska Marzenna
Tytuł pracy:Wpływ systemów uprawy gleby i cięcia na regenerację dwóch odmian brzoskwini - Siewki Jerzykowskiej i Siewki Rakoniewickiej
promotor: Dr B. Radajewska


Botko Elżbieta
Tytuł pracy:Wpływ sposobu pielęgnacji gleby oraz koszenia liści na wzrost i plonowanie truskawki odmiany Senga Sengana
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Walkiewicz Renata
Tytuł pracy:Wpływ przerzedzania zawiązków na plonowanie, wielkość i wybarwienie owoców brzoskwini odmiany Siewka Jerzykowska i Siewka Rakoniewicka
promotor: Dr B. Radajewska


Jasińska Katarzyna
Tytuł pracy:Wpływ niektórych chorób pochodzenia wirusowego i mykoplazmatycznego na wzrost, plonowanie i występowanie chorób grzybowych na drzewach jabłoni odmiany Jonathan
promotor: Doc. dr Z. Rebandel

Rocznik 1986

Dymacz Joanna
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania kroplowego na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Dymacz Marek
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni Delikates i Spartan w drugim roku po posadzeniu
promotor:Dr Z. Gruca


Kleina Mirosław
Tytuł pracy:Wpływ opryskiwań regulatorami wzrostu na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Sochaczewska Barbara
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej
promotor:Dr Z. Gruca


Gwieździńska Ewa
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie odmian Empire i McIntosh
promotor: Dr Z. Gruca


Dębicka Jolanta
Tytuł pracy:Wpływ cięcia odmładzającego na regenerację korony drzew brzoskwini
promotor: Dr B. Radajewska


Szur Maciej
Tytuł pracy:Wpływ niektórych wirusów i gumowatości drewna jabłoni na wzrost, zdrowotność i plonowanie jabłoni odmiany Jonathan
promotor: Doc. dr Z. Rebandel


Ratajczak Małgorzata
Tytuł pracy: Porównanie wzrostu, plonowania i zdrowotności dziesięciu odmian maliny w drugim roku po posadzeniu
promotor: Doc. dr Z. Rebandel


Kowalewska Małgorzata
Tytuł pracy:Zmiany w odporności na mróz 3 odmian jabłoni w wyniku wszczepienia lub pozostawienia koron odmiany Antonówka
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Kołodziej Ewa
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 12 odmian jabłoni przeszczepionych w koronie przewodniej
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Zaskwara Małgorzata
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania deszczownianego i nawożenia na wzrost i plonowanie odmiany James Grieve
promotor:Dr E. Pacholak


Arndt Halina
Tytuł pracy:Wpływ podkładek na wzrost i plonowanie pięciu odmian jabłoni w roku 1984
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Rozesłaniec Paweł
Tytuł pracy:Wpływ sposobu prowadzenia krzewów porzeczki czarnej na jej wzrost i plonowanie z 2 roku po posadzeniu
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Sufranek Agnieszka
Tytuł pracy:Występowanie dziko żyjących owadów zapylających w jabłoniowym sadzie łanowym RZD Przybroda
promotor:Dr Z. Wilkaniec


Zych Małgorzata
Tytuł pracy:Wpływ podkładki, systemu prowadzenia koron oraz rozstawy na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Rydzewska Violetta
Tytuł pracy: Porównanie wzrostu i plonowania 12 odmian truskawki w 4 roku po posadzeniu
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Wit Małgorzata
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania pięciu odmian jabłoni na czterech podkładkach w 6 roku po posadzeniu
promotor: Doc. dr M. Ugolik

Rocznik 1987

Janaszewski Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ sposobu prowadzenia krzewów czarnej porzeczki na jej wzrost i plonowanie w trzecim roku po posadzeniu
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Polak Barbara
Tytuł pracy:Efektywność zapylania jabłoni w sadzie łanowym RZD Przybroda przez pszczołę samotniczą (Osmia rufa L.)
promotor: Dr Z. Wilkaniec


Dorniak Ireneusz
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Hetmaniuk Wojciech
Tytuł pracy:Obserwacje nad zagęszczaniem owoców u wybranych odmian jabłoni bez udziału owadów
promotor:Dr Szymaś


Rezmer Mariusz
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany James Grieve
promotor:Dr E. Pacholak


Bryl Piotr
Tytuł pracy:Wyznaczanie optymalnych miejsc i terminów pobierania prób gleby i liści w sadach jabłoniowych
promotor:Dr A. Komosa


Kuryś Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ podkładki, systemu prowadzenia koron oraz rozstawy na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor:Dr E. Pacholak


Michalak Hanna
Tytuł pracy:Wpływ poszerzonego programu ochrony i sposobu formowania drzew na zdrowotność brzoskwini prowadzonych w rejonie zwiększonego ryzyka porażenia drzew
promotor:Dr B. Radajewska


Bekza Mirosław
Tytuł pracy:Wzrost i owocowanie pięciu odmian jabłoni na czterech podkładkach w 6 roku po posadzeniu
promotor:Doc. dr M. Ugolik

Śliwińska Barbara
Tytuł pracy:Technologia prowadzenia i plonowanie sadów łanowych
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Olszak-Bekas Katarzyna
Tytuł pracy: Porównanie dwóch sposobów szpalerowego prowadzenia krzewów maliny
promotor: Doc. dr Z.Rebandel


Walczak-Bochniak Jadwiga
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie odmiany Empire i McIntosh
promotor:Dr Z. Gruca


Waberska Ludmiła
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania 14 odmian truskawki w 1986 roku
promotor:Doc. dr M. Ugolik


Dubiela Wiesław
Tytuł pracy:Efektywność zapylania kwiatów wybranych odmian jabłoni bez udziału owadów zapylających
promotor:Dr Szymaś


Nowak Jarosław
Tytuł pracy:Wpływ substancji wzrostowych na wzrost, plonowanie i mrozoodporność drzew jabłoni odmiany Cortland
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Drozdowski Janusz
Tytuł pracy: Porównanie wzrostu, zdrowotności i plonowania maliny w dwóch systemach szpalerów
promotor: Doc. dr Z.Rebandel

Rocznik 1988

Jaworek Luiza
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie jabłoni James Grieve
promotor:Doc. dr E. Pacholak


Dopierała Agnieszka
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 10 odmian maliny w roku 1987 w warunkach Wielkopolski
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Wołgusiak Renata
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie truskawki w warunkach replantacji
promotor:Doc. dr Z. Rebandel


Rusin Andrzej
Tytuł pracy:Ocena wzrostu, zdrowotności i plonowania 10 odmian maliny
promotor: Doc. dr Z. Rebandel


Ziegler-Błażejewska Anna
Tytuł pracy:Wpływ podkładki, systemu prowadzenia koron oraz rozstawy na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor:Doc. dr E. Pacholak


Mądry-Machała Renata
Tytuł pracy:Wpływ podkładki i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie dwóch odmian jabłoni Empire i McIntosh
promotor:Dr Z. Gruca


Drankiewicz Barbara
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania odmian truskawki
promotor: Doc. dr M. Ugolik


Łysiak Grzegorz
Tytuł pracy:Wpływ poszerzonego programu ochrony na zdrowotność drzew brzoskwini odmiany Reliance i Kijowska Wczesna
promotor: Dr B. Radajewska


Ciara Zbigniew
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia N, P, K i Mg na zawartość składników mineralnych w glebie i w liściach oraz na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor:Doc. dr E. Pacholak


Gapsa Marek
Tytuł pracy:Zapylanie jabłoni przez pszczołę samotniczą (Osmia rufa L.) w sadzie łanowym RZD Przybroda w warunkach izolowanych
promotor:Dr Wilkaniec


Dwernicki Robert
Tytuł pracy:technologia prowadzenia sadów łanowych
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Kuśmiarek Arleta
Tytuł pracy:Wpływ sposobu prowadzenia krzewów czarnej porzeczki na jej wzrost i plonowanie w 4 roku po posadzeniu
promotor:Dr J. Mazur


Połowicz Jerzy
Tytuł pracy: Wpływ opryskiwań Alarem i Cultarem na wzrost, plonowanie i mrozoodporność drzew jabłoni odmiany Cortland
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz

Rocznik 1989

Marchlewska Aleksandra
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie dwóch odmian borówki wysokiej Bluecrop i Darrow
promotor:Dr Z. Gruca


Wichliński Jarosław
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia N, P, K i Mg na zawartość składników mineralnych w glebie i w liściach oraz na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor:Doc. dr E. Pacholak


Leończak Jolanta
Tytuł pracy:Wpływ podkładki na mrozoodporność oraz zawartość suchej masy w pąkach jabłoni
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Wojciński Arkadiusz
Tytuł pracy:Wpływ poszerzonego programu ochrony na zdrowotność drzew brzoskwini odmiany Reliance i Kijowska Wczesna
promotor:Doc. dr B. Radajewska


Nieznalski Krzysztof
Tytuł pracy:Wpływ podkładki i systemu prowadzenia koron na wzrost i plonowanie 3 odmian jabłoni
promotor:Doc. E. Pacholak


Laszkiewicz Piotr
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie 2 odmian jabłoni McIntosh i Empire
promotor:Dr Z. Gruca


Sulejewska Ewa
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania odmian truskawki
promotor:Prof. dr M. Ugolik


Sulejewski Tomasz
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie truskawki w warunkach Wielkopolski
promotor:Prof. dr Z. Rebandel
Rocznik 1990

Domeracki Maciej
Tytuł pracy: Wpływ rozstawy na wzrost i plonowanie krzewów czarnej porzeczki w piątym roku po posadzeniu
promotor: Dr J. Mazur


Lacwik Maciej
Tytuł pracy:Wyznaczanie optymalnych miejsc i terminów pobierania prób gleby i liści w sadach jabłoniowych
promotor: Dr A. Komosa


Rzońca Dorota
Tytuł pracy:Wpływ retardantów Alaru i Cultaru na wzrost, plonowanie i mrozoodporność jabłoni odmiany Cortland
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Rajewski Michał
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Musielak Wojciech
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie dwóch odmian borówki wysokiej Darrow i Bluecrop
promotor: Dr Z. Gruca


Bochyńska Alina
Tytuł pracy: Porównanie wzrostu i plonowania 10 odmian truskawki w pierwszym roku po posadzeniu
promotor: Dr J. Mazur


Wiśniewska Renata
Tytuł pracy: Wzrost, plonowanie i zdrowotność 10 odmian maliny
promotor: Prof. dr Z. Rebandel


Maik Lucyna
Tytuł pracy: Wpływ rozstawy krzewów na wzrost i plonowanie porzeczki czarnej w szóstym roku po posadzeniu
promotor: Dr J. Mazur


Zapalska Sławomiła
Tytuł pracy:Aktywność ß-glukozydazy i ß-1,3-glukanazy w tkankach maliny infekowanych grzybem Leptosphaeria coniothyrium (Fuck.) Sacc.
promotor: Dr M. Kozłowska


Zapalski Adalbert
Tytuł pracy:Wpływ wysokiego nawożenia magnezem i potasem na wzrost, plonowanie i wytrzymałość na mróz jabłoni
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Srakulska-Dłużak Helena
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i owocowanie dwóch odmian jabłoni McIntosh i Empire
promotor:Dr Z. Gruca


Przekwas Wioletta
Tytuł pracy: Wpływ podkładki, systemów prowadzenia koron na wzrost i plonowanie trzech odmian jabłoni
promotor: Doc. dr E. Pacholak


Chojnacka Lucyna
Tytuł pracy: Wzrost i plonowanie odmian jabłoni na czterech podkładkach w dziesiątym roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr M. Ugolik

Rocznik 1991

Borkowski Dariusz
Tytuł pracy:Wpływ wysokiego nawożenia magnezem i potasem na odporność na mróz i plonowanie drzew jabłoni
promotor:Doc. dr E. Pacholak


Cieplak Agata
Tytuł pracy:Efektywność pracy pszczoły miodnej zapylającej brzoskwinie w warunkach szklarniowych
promotor: Doc. Z. Wilkanec


Wawrzyniak Jarosława
Tytuł pracy: Efektywność zapylania porzeczki czarnej przez pszczołę samotniczą Osmia rufa
promotor: Doc. Z. Wilkanec


Rozwadowska Beata
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej
promotor:Dr Z. Gruca


Ludwiczak Mariola
Tytuł pracy:Wyznaczanie optymalnych miejsc i terminów pobierania prób gleby i liści w sadach jabłoniowych
promotor:Dr A. Komosa


Jędrzejewska Danuta
Tytuł pracy:Replantacja jabłoni a wpływ 10-letniego zróżnicowanego nawożenia na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Kubicki Jerzy
Tytuł pracy:Ocena odmian i klonów jabłoni małopodatnych i odpornych na parch jabłoni
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Tomczak Dominika
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 5-ciu odmian jabłoni na 4 podkładkach w dziesiątym roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Pomietlarz Mirosław
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i wstawek skarlających na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni McIntosh i Empire
promotor: Dr Z. Gruca


Kalinowska Barbara
Tytuł pracy:Wpływ sposobu formowania i cięcia brzoskwini pod szkłem na ograniczenie wzrostu drzew, w pierwszym roku po posadzeniu
promotor: Doc. dr B. Radajewska


Łaziński Roman
Tytuł pracy:Wpływ sposobu formowania i cięcia drzew na wzrost i plonowanie brzoskwini pod szkłem
promotor: Doc. dr B. Radajewska


Armata Jacek
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego sposobu prowadzenia winorośli w tunelach foliowych na ich wzrost i plonowanie w drugim roku po posadzeniu
promotor: Doc. dr B. Radajewska


Michiewicz Monika
Tytuł pracy:Infekcja liści maliny grzybem Didymella applanata a fizjologiczna odporność pędów na tego patogena
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Błażyńska Iwona
Tytuł pracy:Wpływ rozstawy krzewów na wzrost i plonowanie porzeczki czarnej w 7 roku po posadzeniu
promotor: Dr J. Mazur

Rocznik 1992

Andrzejczak Violetta
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanych systemów nawadniania umiejscowionego na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Bednarek Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia N, P, K i Mg na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Burmistrzak Beata
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania winorośli w tunelach foliowych przy różnych sposobach ich prowadzenia
promotor:Doc. dr B. Radajewska


Deleżuch Małgorzata
Tytuł pracy:Aktywność oksydazy O-dwufenolowej i amoniakoliazy fenyloalaninowej w zdrowych i zainfekowanych Didymella applanata (Niessl) pędach maliny
promotor:Doc. dr M. Kozłowska


Kawka Arkadiusz
Tytuł pracy:Wpływ zwiększonych dawek magnezu i potasu na plonowanie i mrozoodporność jabłoni odmiany Macspur
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Kielak Janusz
Tytuł pracy:Wpływ kilku podkładek i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni Elstar i Gloster
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Kopiński Rafał
Tytuł pracy: Wpływ formowania i cięcia drzew na wzrost i plonowanie brzoskwini w szklarni
promotor:Doc. dr B. Radajewska


Kruk Katarzyna
Tytuł pracy:Wpływ rozstawy krzewów na wzrost i plonowanie porzeczki czarnej w ósmym roku po posadzeniu
promotor:Dr J. Mazur


Kuczaba Zbigniew
Tytuł pracy:Wpływ różnych systemów utrzymania gleby na wzrost i plonowanie aronii czarnoowocowej
promotor:Prof. Dr T. Hołubowicz


Leśniak Izabella
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie dwóch odmian borówki wysokiej
promotor:Dr Z. Gruca


Matuszak Wojciech
Tytuł pracy:Ocena odmian i klonów jabłoni małopodatnych i odpornych na parcha jabłoni
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Łacwik Agnieszka
Tytuł pracy:Rozkład zawartości N-NH4 i N-NO3 w glebie w wyniku stosowania fertigation w sadzie jabłoniowym
promotor:Doc. dr A. Komosa


Mojsiewicz Marek
Tytuł pracy:Wzrost, zdrowotność i plonowanie 10 odmian maliny
promotor:Prof. dr Z. Rebandel


Urbanowicz Joanna
Tytuł pracy:Zapylanie brzoskwiń w warunkach szklarniowych prze pszczoły (Apoidea)
promotor:Doc. dr Z. Wilkaniec

Rocznik 1993

Domagalska Grażyna
Tytuł pracy:Rozkład zawartości N-NH4 i N-NO3 w glebie w wyniku stosowania systemu fertigation w sadzie jabłoniowym
promotor:Doc. dr A. Komosa


Cieślak Robert Nagroda SITO
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanych systemów nawadniania umiejscowionego na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Garczyk Jakub
Tytuł pracy:Wpływ podkładek, wstawki i gęstości nasadzenia na wzrost, plonowanie i mrozoodporność jabłoni odmiany Elstar
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Idczak Jacek
Tytuł pracy:Aktywność fizjologiczna substancji wtórnych zawartych w pędach maliny względem Didymella applanata (Niessl.) Sacc.
promotor:Doc. Dr M. Kozłowska


Kowalski Krzysztof
Tytuł pracy:Wpływ odmiany i podkładki na wzrost, plonowanie i rozmieszczenie systemu korzeniowego trzech odmian wiśni
promotor:Prof. dr M. Ugolik


Magiera Magdalena
Tytuł pracy: Wpływ rozstawy krzewów na wzrost i plonowanie porzeczki czarnej w dziewiątym roku po posadzeniu
promotor: Dr J. Mazur


Pawełkiewicz Paula
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia N, P, K i Mg na zawartość składników mineralnych w glebie i liściach oraz na wzrost i owocowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Skrzycka Joanna Nagroda SITO
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie dwóch odmian borówki wysokiej
promotor:Dr Z. Gruca


Sułkowski Maksymilian
Tytuł pracy:Wpływ różnych systemów utrzymania gleby na wzrost i plonowanie aronii czarnoowocowej
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Tuliński Jacek
Tytuł pracy:Wpływ sposobu prowadzenia i cięcia winorośli na ich wzrost i plonowanie w tunelu foliowym
promotor: Doc. dr B. Radajewska


Ważyńska Lubomira
Tytuł pracy:Wpływ nawadniani wykonywanego w różnych okresach sezonu wegetacyjnego na wzrost i plonowanie dwóch odmian truskawki w pierwszym roku owocowania
promotor: Dr J. Mazur

Rocznik 1994

Dymarska Małgorzata
Tytuł pracy:Wpływ kilku podkładek i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie drzewek jabłoni odmiany Gloster
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Dudek Dorota
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 14 odmian jabłoni w 7 roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Duda Ewa
Tytuł pracy:Wpływ cięcia korzeni i cięcia letniego drzew na ograniczenie wzrostu i plonowanie brzoskwini w tunelu foliowym
promotor:Doc. dr B. Radajewska


Gniot Izabela
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej
promotor:Dr Z. Gruca


Skierczyńska Sylwia
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 16 odmian jabłoni w 5 roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Kościuszko Robert
Tytuł pracy:Nawadnianie i nawożenie (fertigation) a wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Idared
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Łazik Sławomir
Tytuł pracy:Sposoby nawadniania umiejscowionego a wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Idared
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Małachowski Piotr
Tytuł pracy:Wpływ podkładki i sposobu formowania korony na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Melrose i Jonagold
promotor:Dr Z. Gruca


Poczta Radosław
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania winorośli przy różnych sposobach ich prowadzenia w tunelach foliowych
promotor:Doc. dr B. Radajewska


Piślewska Mariola
Tytuł pracy:Wpływ nawadniania truskawki na jej wzrost i plonowanie w 2 roku po posadzeniu
promotor: Dr J. Mazur


Staniczek Michalina
Tytuł pracy:Wpływ cięcia koron i cięcia letniego drzew na ograniczenie wzrostu i plonowanie brzoskwini w tunelach foliowych
promotor:Prof. dr B. Radajewska


Szymańska Grażyna
Tytuł pracy:Wpływ różnych ściółek w pasach drzew jabłoni odmiany Melrose na ich wzrost i plonowanie
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Wiśniewski Jan
Tytuł pracy:Efektywność ekonomiczna nawadniania w latach 1976-1992
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Wudniak Małgorzata
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie drzew odmiany Elstar w zależności od użytej podkładki i gęstości sadzenia
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Jabłońska Jadwiga
Tytuł pracy:Zróżnicowane nawożenie a zdolność przechowalnicza owoców odmiany Cortland
promotor:Prof. dr E. Pacholak


Niedziela Marek
Tytuł pracy:Wpływ podkładki i sposobu formowania korony na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Melrose i Jonagold
promotor:Dr Z. Gruca

Rocznik 1995

Dejwor Izabela
Tytuł pracy:Ocena przydatności kilku odmian truskawki do uprawy przyspieszonej w tunelach foliowych
promotor:Doc. dr B. Radajewska

Hoffmann Małgorzata
Tytuł pracy:Wpływ różnych sposobów nawadniania umiejscowionego na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Idared
promotor: Prof. dr E. Pacholak

Kaczmarek Ewa
Tytuł pracy:Wpływ podkładki, wysokości okulizacji i gęstości sadzenia drzew jabłoni na ich wzrost i owocowanie
promotor:Prof. dr M. Ugolik

Krzesiński Włodzimierz
Tytuł pracy: Nawadnianie i nawożenie (fertygacja) a wzrost i plonowanie jabłoni
promotor: Prof. dr E. Pacholak

Kurlus Robert
Tytuł pracy:Wpływ różnych ściółek w pasach drzew jabłoni odmiany Melrose na ich wzrost i plonowanie
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz

Paluszkiewicz Katarzyna
Tytuł pracy: Ocena wzrostu i plonowania kilku nowych odmian brzoskwini i nektaryn w tunelach foliowych
promotor:Doc. dr B. Radajewska

Pawłowska Barbara
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK i Mg na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor: Prof. dr E. Pacholak

Piątek Michał
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 14 odmian jabłoni w 8 roku po posadzeniu
promotor:Prof. dr M. Ugolik

Pisarska Lucyna
Tytuł pracy: Ocena wzrostu i plonowania kilku nowych odmian brzoskwiń i nektaryn w uprawie polowej
promotor: Doc. dr B. Radajewska

Bugajewska-Rządkowska Bernadetta
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie 16 odmian jabłoni w 6 roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr M. Ugolik

Stachowiak Janusz
Tytuł pracy:Wpływ sposobów prowadzenia na wzrost i plonowanie winorośli w nieogrzewanych tunelach foliowych
promotor: Doc. dr B. Radajewska

Szumotalski Michał
Tytuł pracy:Ocena zabiegu nawadniania w zależności od fazy rozwojowej roślin i jego wpływ na wzrost i plonowanie roślin truskawki odmiany Senga Sengana w I i II roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr E. Pacholak

Wojtczak Jarosław
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej odmian Bluecrop i Darrow
promotor: Dr Z. Gruca

Stachowiak-Zielińska Beata
Tytuł pracy:Wpływ podkładki i sposobu formowania korony na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Jonagold i Melrose
promotor:Dr Z. Gruca

Zofia Zydlik
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK Mg na zdolność przechowalniczą jabłoni odmiany Cortland - studia eksternistyczne
promotor:Prof. dr E. Pacholak

Rocznik 1996

Biegańska Bogna
Tytuł pracy:Wpływ kilku rodzajów podkładki i gęstości sadzenia na wzrost I plonowanie jabłoni odmiany Gloster
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Dotka Przemysław
Tytuł pracy: Ocen wzrostu i plonowania kilku nowych odmian brzoskwiń i nektaryn w tunelach foliowych
promotor: Doc. dr B. Radajewska


Kramarz Roman
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej odmian Bluecrop i Darrow
promotor: Dr Z. Gruca


Smelczyński Roman
Tytuł pracy: Ocena przydatności 6 odmian truskawki do uprawy przyspieszonej w tunelach foliowych
promotor: Doc. dr B. Radajewska


Stachowiak Tomasz
Tytuł pracy: Nawadnianie i nawożenie (fertygacja) a wzrost i plonowanie jabłoni
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Szklarz Michał
Tytuł pracy: Wzrost i plonowanie 16 odmian jabłoni w 7 roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Zielińska Kinga
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania kilku nowych odmian brzoskwiń i nektaryn w uprawie polowej
promotor: Doc. dr B. Radajewska

Rocznik 1997Adamczyk Anna
Tytuł pracy: Wpływ podkładek karłowych na wzrost i plonowanie czereśni
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Buchholz Wojciech Nagroda SITO
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i gęstości sadzenia drzew jabłoni na wzrost i plonowanie odmian Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z. Gruca


Byttner Waldemar
Tytuł pracy: Fertygacja a wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Šampion i Golden Delicious
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Cieslik Dorota
Tytuł pracy: Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie jabłoni po replantacji
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Czwarno Robert
Tytuł pracy: Wpływ różnych podkładek na wzrost, plonowanie i jakość owoców z drzew jabłoni odmiany Elstar
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Glonek Jacek
Tytuł pracy:Nawożenie azotem i nawadnianie a wzrost i plonowanie odmiany Šampion i Golden Delicious
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Kurdubska Joanna
Tytuł pracy:Optymalizacja nawożenia jabłoni w sadach z systemem fertygacji
promotor: Dr hab. A. Komosa


Olczak Lidia
Tytuł pracy:Ocena wartości produkcyjnej mutantów jabłoni odmiany Gala
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Różańska Dagmara
Tytuł pracy: Właściwości biologiczne i wartość produkcyjna 16 odmian jabłoni
promotor:Prof. dr M. Ugolik


Rutkowski Krzysztof Nagroda SITO
Tytuł pracy: Ocena wartości produkcyjnej kilku odmian borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Spitalniak Sylwia
Tytuł pracy:Wpływ podkładek na wzrost i plonowanie jabłoni
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Stawska Anna
Tytuł pracy:Wpływ systemów utrzymywania gleby na wzrost i plonowanie aronii
promotor:Prof. dr T. Hołubowicz


Turowska Anna
Tytuł pracy: Lokalizacja komórkowa peroksydazy syringaldazowej w pędzie maliny infekowanym Didymella applanata
promotor: Dr hab. M. Kozłowska


Wójtowicz Piotr
Tytuł pracy:Wpływ kilku różnych podkładek na wzrost, plonowanie i jakość owoców z drzew jabłoni odmiany Gloster
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz

Rocznik 1998Bartkowiak Justyna
Tytuł pracy:Ocena wartości produkcyjnej kilku odmian borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca


Dąbrowska Magdalena
Tytuł pracy:Ocena wzrostu i plonowania kilku nowych odmian brzoskwiń i nektaryn w tunelu foliowym
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Galla Anna
Tytuł pracy:Wpływ podkładki na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Royal Gala, Sampion i Jonagored
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Gibus Urszula Nagroda SITO
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie mutantów jabłoni odmiany Gala na różnych podkładkach
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Gierszewska Joanna Nagroda SITO
Tytuł pracy:Ocena plonowania kilku odmian truskawki w uprawie polowej
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Just Katarzyna
Tytuł pracy:Ocena przydatności sześciu odmian truskawki do uprawy przyspieszonej w tunelach foliowych
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Kieliszek Agnieszka
Tytuł pracy:Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wzrost i plonowanie krzewów aronii
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Kubik Jolanta Nagroda SITO
Tytuł pracy:Fertygacja i nawożenie a wzrost i plonowanie odmiany Sampion
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Mocarski Michał
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i gęstości sadzenia drzew jabłoni na wzrost i plonowanie odmiany Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z. Gruca


Umeniuk Karol
Tytuł pracy:Właściwości biologiczne i wartość produkcyjna 10 odmian czereśni
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Rykowska Anna (ZSZ)
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie czereśni na podkładkach z serii GM
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Fajfer Sylwia (St. ekstern.)
Tytuł pracy: Wpływ nawożenia azotem na wzrost i plonowanie odmiany Sampion na podkładce M9
promotor: Prof. dr E. Pacholak

Rocznik 1999Balcerzak Tomasz
Tytuł pracy:Ocena plonowania 12 odmian truskawki
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Feliksiak Alina Nagroda SITO
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie jabłoni w zależności od podkładki i sposobu formowania korony
promotor: Dr Z. Gruca


Hajduk Monika
Tytuł pracy:
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Hamrol Michał
Tytuł pracy:
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Kondraciuk Marta
Tytuł pracy:
promotor: Prof. dr T. Hołubowicz


Kowalski Marek
Tytuł pracy:Uprawa przyspieszona truskawki w polu pod folią perforowaną, efekty ekonomiczne
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Krajewska Iwona
Tytuł pracy: Ocena wzrostu i plonowania kilku odmian brzoskwiń i nektaryn
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Krzewski Tomasz
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na stan chemiczny i mikrobiologiczny gleby w sadzie replantowanym
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Lewko Katarzyna
Tytuł pracy:Wartość biologiczna i produkcyjna 24 odmian porzeczki czarnej
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Łagowski Andrzej
Tytuł pracy:Wpływ terminu zbioru na zdolność przechowalniczą owoców jabłoni odmian: Jonagold, Jonagored, Elstar, Royal Gala, Szampion, Ligol
promotor: Dr G. Łysiak


Marczak Mikołaj
Tytuł pracy: Wpływ nawożenia i nawadniania na efektywność produkcyjną jabłoni odmiany Sampion po replantacji
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Pawela Radosław
Tytuł pracy:
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Siniarski Lucjan
Tytuł pracy:Wpływ sposobów zapobiegania zmęczeniu gleby na wzrost jabłoni w warunkach replantacji
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Stachlewski Adam
Tytuł pracy: Wpływ podkładek i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z. Gruca


Szymczak Krzysztof
Tytuł pracy: Właściwości biologiczne oraz wartość produkcyjna odmian jabłoni odpornych i mało wrażliwych na parcha
promotor: Prof. dr M. Ugolik


Wiśniowska-Bajdak Magdalena (st. ekstern.)
Tytuł pracy:Fertygacja a wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Golden Delicious na podkładce M26
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Lipiecka Elżbieta (ZSZ)
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie mutantów jabłoni odmiany Gala na różnych podkładkach
promotor: Prof. dr M. Ugolik; Prof. dr E. Pacholak


Sadowska Ewa (st. ekstern.)
Tytuł pracy:Wpływ wieloletniego nawożenia NPK na zdolność przechowalniczą owoców jabłoni odmiany Cortland
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Krajewski Sebastian (ZSZ)
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia azotem na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Sampion na M9
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Studziński Mariusz (ZSZ)
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i sposobów formowania korony na wzrost i plonowanie jabłoni odmian 'Jonagold' i 'Melrose'
promotor: Dr Z. Gruca


Szyszka Dariusz (ZSZ)
Tytuł pracy:Wpływ fertygacji na zdolność przechowalniczą jabłek odmiany Golden Delicious i Sampion
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Waźbińska Lucyna (ZSZ)
Tytuł pracy:Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPKMg na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Cortland
promotor: Prof. dr E. Pacholak

Rocznik 2000Głuszczyńska Anna
Tytuł pracy:Właściwości biologiczne i wartość produkcyjna dziesięciu wcześniej dojrzewających odmian porzeczki czarnej
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Karamon Bartłomiej
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie czereśni na podkładkach z serii P-HL
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Krakowiak Rafał
Tytuł pracy:
promotor: Prof. dr M. Kozłowska


Nowakowski Ryszard
Tytuł pracy: Wzrost i plonowanie jabłoni odmian Melrose i Jonagored w zależności od podkładki i sposobu formowania korony
promotor: Dr Z. Gruca


Przybysz Katarzyna
Tytuł pracy:Porównanie efektywności kilku metod określania dojrzałości zbiorczej jabłek
promotor: Dr G. Łysiak


Purcel Jan
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie czereśni na podkładkach z serii GM
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Radek Violetta
Tytuł pracy: Wpływ podkładek i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z. Gruca


Ratajczak Paweł
Tytuł pracy: Właściwości biologiczne oraz wartość produkcyjna odmian jabłoni odpornych i mało wrażliwych na parcha
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Siewierski Michał
Tytuł pracy: Właściwości biologiczne i wartość produkcyjna dziesięciu później dojrzewających odmian porzeczki czarnej
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Stankiewicz Anna Nagroda SITO
Tytuł pracy:Wpływ położenia i przyginania pędów na wzrost i plonowanie czereśni odmiany Sunburst
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Stolińska Anita
Tytuł pracy:Wpływ ściółkowania białą folią na wzrost i plonowanie późnych odmian truskawki
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Studzińska Agata (ZSZ)
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie mutantów jabłoni odmiany Gala na różnych podkładkach
promotor: Prof. dr M. Ugolik; Prof. dr E. Pacholak

Rocznik 2001Andrzejewski Marcin
Tytuł pracy:Wpływ podkładki i zróżnicowanej formy korony na wzrost i plonowanie brzoskwini odmiany Harbinger
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Bartczak Marcin
Tytuł pracy:Wpływ podkładek i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmian 'Ligol' i 'Jonagold'
promotor: Dr Z. Gruca


Bera Aleksandra Nagroda SITO
Tytuł pracy:Niektóre cechy biologiczne i wartość produkcyjna 20 odmian porzeczki czarnej
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Kamyszek Krzysztof
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie czereśni na podkładkach z serii P-HL
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Konieczny Sebastian
Tytuł pracy:Uprawa przyspieszona truskawki pod folią perforowaną i włókniną
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Madaj Cezary
Tytuł pracy:Wpływ kilku podkładek na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Rubin
promotor: Dr Z. Gruca


Rachubińska Beata
Tytuł pracy:Właściwości biologiczne oraz wartość produkcyjna odmian jabłoni odpornych i mało wrażliwych na parcha
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Rosiewicz Piotr
Tytuł pracy:Wpływ terminu zbioru na zdolność przechowalniczą kilku odmian jabłoni
promotor: Dr G. Łysiak


Sobczak Jacek
Tytuł pracy:Produkcja materiału szkółkarskiego drzew i krzewów owocowych w okręgu wielkopolskim w latach 1996-2000
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Wójtowicz Karol
Tytuł pracy:Ocena wartości produkcyjnej nowych odmian śliw
promotor: Dr G. Łysiak


Zieliński Marek
Tytuł pracy:Wzrost i plonowanie czterech odmian czereśni na podkładkach z serii GM
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Borak Dominika (ZSZ)
Tytuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na efektywność produkcyjną jabłoni odmiany Sampion po replantacji
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Budzyńska Anna (ZSZ)
Tytuł pracy: Wpływ nawożenia azotem na wzrost, plonowanie i zdolność przechowalniczą odmiany Sampion
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Kłopot Aneta (ZSZ)
Tytuł pracy:Wpływ fertygacji na wzrost, plonowanie i zdolność przechowalniczą odmiany Sampion
promotor:Dr Z. Zydlik


Marczak Piotr (ZSZ)
Tytuł pracy:Wpływ sposobów zapobiegania zmęczeniu gleby na wzrost i owocowanie jabłoni w sadzie replantowanym
promotor: Prof. dr E. PacholakRocznik 2002Barłóg Violetta
Tutuł pracy:Wyznaczanie optymalnego terminu zbioru jabłek u kilku odmian jabłoni
promotor: Dr G. Łysiak


Dzikowski Marcin
Tutuł pracy:Wpływ kilku podkładek na wzrost, plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni odmiany Rubin
promotor: Dr Z. Gruca


Gołąb Jacek
Tutuł pracy:Wpływ podkładek i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z. Gruca


Purcel Grzegorz
Tutuł pracy: Wzrost i plonowanie czereśni na podkładkach z serii P-HL
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Szulikowska Anna
Tutuł pracy:Wykorzystanie murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) do zapylania borówki amerykańskiej
promotor: Prof. dr Z. Wilkaniec


Widelicki Marcin
Tutuł pracy:Przyspieszona uprawa truskawki pod folią perforowaną i włókniną
promotor: Prof. dr B. Radajewska


Zierhoffer Joanna
Tutuł pracy:Ustalenie optymalnych terminów pozakorzeniowego nawożenia wapniem a zdolność przechowalnicza jabłek odmian Jonica i Elstar
promotor: Dr M. Szklarz


Ankiewicz Jarosław (ZSZ)
Tutuł pracy:Nawożenie azotem a zdolność przechowalnicza jabłek odmiany Sampion
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Jędraszak Michał (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ nawożenia i nawadniania na wzrost i plonowanie odmiany Sampion
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Pekar Jacek (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ podkładek i wysokości okulizacji na wzrost i jakość jednorocznych okulantów trzech odmian jabłoni
promotor: Dr Z. Gruca


Penc Klara (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ gęstości sadzenia jabłoni na jakość i zdolność przechowalniczą jabłek
promotor: Dr Z. Zydlik


Penc Szymon (ZSZ)
Tutuł pracy:Gęstość sadzenia drzew a wzrost i plonowanie odmian jabłoni na podkładce M.9 w dziewiątym roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Wesołowski Przemysław (ZSZ)
Tutuł pracy:Wzrost a plonowanie trzech odmian jabłoni na podkładkach karłowych oraz ich zdolność przechowalnicza
promotor: Prof. dr E. Pacholak

Rocznik 2003Kasiński Tomasz
Tutuł pracy:Wpływ nawożenia azotem na wzrost i plonowanie wiśni
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Klimczak Krzysztof
Tutuł pracy:Właściwości biologiczne oraz wartość produkcyjna odmian jabłoni odpornych i mało wrażliwych na parcha
promotor: Dr M. Szklarz


Korbas Marta
Tutuł pracy:Wpływ kilku podkładek na wzrost, plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni odmiany Rubin
promotor: Dr Z. Gruca


Krzesak Piotr
Tutuł pracy:Gęstość sadzenia, formy koron i plonowanie wiśni
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Prządak Jacek
Tutuł pracy:Wpływ sposobów zapobiegania zmęczeniu na wzrost i plonowanie odmiany Elstar
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Rosiak Zbigniew
Tutuł pracy:Ustalenie optymalnych terminów pozakorzeniowego nawożenia wapniem a zdolność przechowalnicza jabłek odmian Jonica i Elstar
promotor: Dr M. Szklarz


Szczepańska Joanna
Tutuł pracy:Wpływ stanowiska na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Topaz w sadzie replantowanym
promotor: Dr Z. Zydlik


Wajman Barbara
Tutuł pracy:Wpływ podkładek i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z. Gruca


Zachwieja Marcin
Tutuł pracy:Wpływ warunków przyrodniczych i agrotechnicznych na odżywienie jabłoni odmiany Sampion
promotor: Prof. dr E. Pacholak


Fajka Ewelina (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ nacinania pni na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni
promotor: Dr Z. Gruca


Wojcieszak Tadeusz (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ sposobu formowania koron na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni
promotor: Dr Z. Gruca
Rocznik 2004Lasecki Karol
Tutuł pracy:Wpływ podkładki i gestości sadzenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z. Gruca


Mikielewicz Katarzyna
Tutuł pracy:Niektóre cechy biologiczne i wartość produkcyjna kilku odmian porzeczki czarnej
promotor:Prof. dr hab. B. Radajewska


Nowak Piotr
Tutuł pracy:Ustalenie optymalnych terminów pozakorzeniowego nawożenia wapniem a zdolność przechowalnicza jabłek Jonica i Szampion
promotor:Dr M. Szklarz


Piechocki Marcin
Tutuł pracy:Wpływ kilku podkładek na wzrost, plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni odmiany Rubin
promotor: Dr Z. Gruca


Sarnowski Grzegorz
Tutuł pracy:Właściwości biologiczne oraz wartość produkcyjna odmian jabłoni odpornych i mało wrażliwych na parcha
promotor: Dr M. Szklarz


Wdzięczny Tomasz
Tutuł pracy:Wpływ sposobu przerzedzania zawiązków jabłoni na jakość i zdolność przechowalniczą owoców jabłoni
promotor:Prof. dr hab. E. Pacholak


Nagodzińska Elżbieta (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ nacinania pni na wzrost i plonowanie i jakośc owoców jabłoni odmian 'Melrose' i 'Jonagold'
promotor: Dr Z. Gruca


Lidia Korytek (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ stanowiska na wzrost i plonowanie Jabłoni odmiany Topaz w sadzie replantowanym
promotor: Dr Z. Zydlik


Nagodzińska Maria (ZSZ)
Tutuł pracy:Wpływ sposobu formowania koron na wzrost i plonowanie jabłoni odmian 'Topaz' i 'Rubinola'
promotor: Dr Z. Gruca
Rocznik 2005Adamska Al Kilani Izabela
Tutuł pracy: Wpływ stanowiska na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany Topaz w sadzie replantowanym
promotor: Dr Z. Zydlik


Andziak-Bednarek Joanna
Tutuł pracy: Wpływ nawożenie i nawadniania na zmęczenie gleby i jego ocena testem biologicznym
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak


Bąk Izabela
Tutuł pracy: Ustalenie optymalnych terminów pozakorzeniowego nawożenia wapniem a zdolność przechowalnicza jabłek
promotor: Dr M. Szklarz


Dybol Beata
Tutuł pracy: Wpływ nawadniania PRD (partial root zone drying) na reakcje fizjologiczne liczi chińskiego (Litchi chinensis)
promotor: Dr Z. Czaczyk


Kasprowicz Małgorzata
Tutuł pracy: Wpływ odczynu gleby na fitotoksyczność pozostałości korzeniowych jabłoni (Malus domestica Borkh.)
promotor: Dr hab. B. Politycka


Kaczmarek Michał
Tutuł pracy: Wzrost i plonowanie czereśni na podkładkach z serii PHL
promotor: Dr R. Kurlus


Kłos Michał
Tutuł pracy: Wpływ podkładki i formy korony na wzrost i plonowanie brzoskwini Harbinger
promotor: Prof. dr hab. B. Radajewska


Lekki Małgorzata
Tutuł pracy: Wpływ sposobu zapobiegania zmęczeniu gleby na wzrost i plonowanie odmiany Elstar
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak


Lota Joanna
Tutuł pracy: Gęstość sadzenia, formy koron a wzrost i plonowanie wiśni w sadzie intensywnym
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak


Ofierski Aleksander
Tutuł pracy: Wpływ podkładki i gęstości sadzenia na wzrost i plonowanie jabłoni odmian Ligol i Jonagold
promotor: Dr Z Gruca


Piechnik Agata
Tutuł pracy: Porównanie kilku metod wyznaczania optymalnego terminu zbioru śliwek
promotor: Dr G. Łysiak


Rogala Michał
Tutuł pracy: Wpływ zrożnicowanego nawożenia azotem na wzrost i owocowanie odmiany Szampion na podkładce M9
promotor: Dr Z. Zydlik


Wasążnik Michał
Tutuł pracy: Właściwości biologiczne oraz wartość produkcyjna odmian jabłoni odpornych i mało wrażliwych na parch
promotor: Dr M.Szklarz


Wierzejewski Paweł
Tutuł pracy: Wpływ kilku podkładek na wzrost, plonowanie i zawartość składników mineralnych w liściach jabłoni odmiany Rubin
promotor: Dr Z. Gruca


Jarosław Kuczyński (ZSZ)
Tutuł pracy: Wpływ zrożnicowanego nawożenia azotem na plonowanie i zdolność przechowalniczą owoców odmiany Szampion
promotor: Dr Z. Zydlik

Tomasz Kunz (ZSZ)
Tutuł pracy: Następczy wpływ wieloletniego nawożenia na plonowanie jabłoni odmiany Topaz w sadzie po replantacji
promotor: Dr Z. Zydlik
Rocznik 2006

Biedny Łukasz
Tutuł pracy: Wpływ sposobów formowania koron drzew jabłoni na wzrost i jakość owoców
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Lisiak Michał
Tutuł pracy: Wpływ nawożenia i nawadniania na zmęczenie gleby i jego sposoby zapobiegania
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Nowak Dominika
Tutuł pracy: Wpływ odczynu podłoża na fitotoksyczność pozostałości korzeniowych jabłoni w glebie
promotor: Prof. dr hab. B. Politycka

Olszewski Tomasz
Tutuł pracy: Właściwości biologiczne oraz wartość produkcyjna odmian jabłoni odpornych i mało wrażliwych na parcha
promotor: Dr M.Szklarz

Półtorak Aleksandra
Tutuł pracy: Wpływ intensywności cięcia krzewów borówki wysokiej na wzrost, plonowanie i jakość owoców
promotor: Dr Z. Gruca

Szelmeczka Agnieszka
Tutuł pracy: Wpływ podkładek na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany ‘Rubin’
promotor: Dr Z. Gruca

Bukowski Bartosz
Tutuł pracy: Ustalenie optymalnych terminów pozakorzeniowego nawożenia wapniem a zdolność przechowalnicza jabłek
promotor: Dr M.Szklarz

Klak Teresa
Tutuł pracy: Wpływ formowania i cięcia drzew moreli na ich rozwój i morfologię w 2 roku po posadzeniu
promotor: Prof. dr hab. B. Radajewska

Wilczkowiak Szymon
Tutuł pracy: Wpływ podkładki i formy korony na właściowości produkcyjne nowych odmian gruszy
promotor: Dr G. Łysiak
Rocznik 2007

Stasiak Michał
Tutuł pracy: Następczy wpływ wieloletniego nawożenia na plonowanie jabłoni odmiany Topaz w sadzie replantowanym
promotor: Dr Z. Zydlik

Andrzejak Bartosz
Tutuł pracy: Wpływ kilku podkładek na wzrost i plonowanie odmiany ‘Rubin’ w 8 roku po posadzeniu
promotor: Dr Z. Gruca

Bielicki Dominik
Tutuł pracy: Wpływ podkładki i formy korony na właściwości produkcyjne nowych odmian gruszy
promotor: Dr G. Łysiak

Celiński Konrad
Tutuł pracy: Wpływ stosowania regulatorów wzrostu i owocowania w sadzie wiśniowym
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Choręziak Olga
Tutuł pracy: Wpływ formy korony na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Cierzniewski Przemysław
Tutuł pracy: Wpływ gleby z stanowisk replantowanych na wzrost i rozwój truskawki
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Dębska Karolina
Tutuł pracy: Wpływ sposobu formowania koron na wzrost oraz wielkość i jakość plonu odmian ‘Rubinola’ i ‘Topaz’
promotor: Dr Z. Gruca

Figielski Łukasz
Tutuł pracy: Wpływ nawożenia azotowego na wzrost, plonowanie i zdolność przechowalniczą odmiany ‘Šampion’
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Grzeszczyk Michał
Tutuł pracy: Wpływ cięcia i formowania wiśni na wzrost i plonowanie odmiany Łutówka
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Kropidłowska Aleksandra
Tutuł pracy: Wpływ intensywności cięcia i zróżnicowanego nawożenia azotowego na wzrost i plonowanie odmiany ‘Bluecrop’
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Laskowski Michał
Tutuł pracy: Wpływ nawożenia azotem na wzrost i plonowanie wisni odmiany Łutówka
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Misztal Krzysztof
Tutuł pracy: Wpływ czynników przyrodniczych i agrotechnicznych na jakość owoców jabłoni odmiany Šampion
promotor: Dr Z. Zydlik

Nowak Dominika
Tutuł pracy: Wpływ odczyny podłoża na fitotoksyczność pozostałości korzeniowych jabłoni w glebie
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Nowak Lucjan
Tutuł pracy: Wartość produkcyjna odmian jabłoni o różnej wrażliwości na parch
promotor: Dr M.Szklarz

Poprawska-Antczak Ewa
Tutuł pracy: Wpływ różnych metod przerzedzania zawiązków na jakość owoców dwóch odmian jabłoni
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Przybylak Katarzyna
Tutuł pracy: Wpływ sposobu formowania koron na wzrost, plonowanie i jakość owoców odmian ‘Topaz’ i ‘Rubinola’
promotor: Dr Z. Gruca

Stajkowska Marta
Tutuł pracy: Ocena wartości biologicznych i produkcyjnych odmian śliw na podkładkach karłowych
promotor: Dr G. Łysiak
Rocznik 2008

Chudzińska Barbara
Tutuł pracy: Wpływ podkładki i formy korony na plonowanie nowych odmian gruszy
promotor: Dr G. Łysiak

Karasiewicz Konrad
Tutuł pracy: Wpływ cięcia i formowania na wzrost i plonowanie wiśni odmiany Łutówka
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Kluczyńska Monika Wpływ formowania i cięcia drzew moreli na wzrost i plonowanie
Tutuł pracy:
promotor: Prof. dr hab. B. Radajewska

Kocikowska Anna
Tutuł pracy: Wpływ warunków klimatycznych na plonowanie odmiany Cortland w latach 1982-2007
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Kubacki Tomasz
Tutuł pracy: Wpływ stanowiska glebowego na wzrost i zawartość składników mineralnych truskawki uprawianej w rizoboksach
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Łyczak Anna
Tutuł pracy: Wpływ pozakorzeniowego nawożenia na wzrost i odżywianie mineralne drzew oraz jakość owoców wiśni odmiany Łutówka
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Michalski Jakub
Tutuł pracy: Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem i nawadniania na wzrost i plonowanie borówki wysokiej
promotor: Dr Z. Gruca

Pawlik Agata
Tutuł pracy: Ocena wartości produkcyjnej odmian jabłoni o różnej wrażliwości na parch
promotor: Dr M.Szklarz

Pomocka Elżbieta
Tutuł pracy: Cięcie i formowanie koron czereśni w drugim roku po posadzeniu w sadzie intensywnym
promotor: Dr R. Kurlus

Tomicki Michał
Tutuł pracy: Wpływ nawożenia azotem na wzrost i plonowanie wiśni Łutówka
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Zaniecka Anna
Tutuł pracy: Wpływ formy korony na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Żmuda Adam Wojciech
Tutuł pracy: Wpływ sposobu formowania koron na wzrost i plonowanie jabłoni odmian ‘Topaz’ i ‘Rubinola’
promotor: Dr Z. Gruca
Rocznik 2009

Czwajda Roman
Tutuł pracy: Wpływ sposobu prowadzenia na wzrost i plonowanie porzeczek
promotor: Dr Z. Zydlik

Dylewski Tomasz
Tutuł pracy: Wpływ podkładki i formy korony na wzrost, plon, jakość oraz zdolność przechowalniczą odmian grusz
promotor: Dr G. Łysiak

Forycka Emilia
Tutuł pracy: Ocena produkcyjna odmian jabłoni o różnej wrażliwości na parcha
promotor: Dr M.Szklarz

Głowacka Ewa
Tutuł pracy: Wpływ formowania i cięcia moreli na ich wartość produkcyjną
promotor: Prof. dr hab. B. Radajewska

Jeżyk Michał
Tutuł pracy: Wpływ formy korony na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Kosmalski Szymon
Tutuł pracy: Ocena wzrostu i plonowania odmian i klonów jabłoni mało wrażliwych i odpornych na parcha
promotor: Dr M.Szklarz

Like Piotr
Tutuł pracy: Ocena wzrostu i plonowania kilku odmian gruszy hodowli czeskiej
promotor: Dr Z. Gruca

Majer Michał
Tutuł pracy: Wpływ przerzedzania zawiązków na plonowanie odmian czereśni na podkładkach karłowych
promotor: Dr R. Kurlus

Mielcarek Marta
Tutuł pracy: Wpływ wieloletniego nawożenia N, P, K i Mg na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany ‘Cortland’
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Wilczkowiak Magdalena
Tutuł pracy: Wpływ rodzaju ściółki w rzędach drzew i zabiegów pielęgnacyjnych na wartość produkcyjną nektaryny ‘Fantasia’
promotor: Prof. dr hab. B. Radajewska

Wrąbel Tomasz
Tutuł pracy: Wpływ nawożenia azotem na wzrost roślin i plon truskawki
promotor: Prof. dr hab. E. Pacholak

Wronowicz Marcin
Tutuł pracy: Wpływ sposobu formowania koron na wzrost i plonowanie jabłoni odmian ‘Topaz’ i ‘Rubinola’
promotor: Dr Z. Gruca
Rocznik 2010

Barczyk Maciej
Tutuł pracy: Wpływ intensywności cięcia na wzrost i plonowanie wiśni odmiany "Łutówka"
promotor: dr Krzysztof Rutkowski

Norbert Baum
Tutuł pracy: Wpływ stanowiska na właściwości biochemiczne gleby z sadu replantowanego.
promotor: dr Zofia Zydlik

Helak Alicja
Tutuł pracy: Wpływ sposobu formowania i cięcia drzew moreli na ich wzrost i plonowanie.
promotor: Prof. dr hab. Bożena Radajewska

Lehman Iwona
Tutuł pracy: Wpływ podkładki i formy korony na plonowanie nowych odmian gruszy.
promotor: dr Grzegorz Łysiak

Nowak Karol
Tutuł pracy: Wpływ formy korony na wzrost i plonowanie dwóch odmian jabłoni.
promotor: Prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak

Rabska Anna
Tutuł pracy: Wzrost i plonowanie parchoodpornych odmian jabłoni.
promotor: dr Michał Szklarz

Simiński Szymon
Tutuł pracy: Wpływ zmęczenia gleby na wzrost i plonowanie odmian 'Topaz' i 'Naidared'.
promotor: Prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak

Skrzypczak Honorata
Tutuł pracy: Wpływ nawożenia azotem na wzrost i plonowanie wiśni odmiany 'Łutówka'.
promotor: dr Krzysztof Rutkowski

Wronowicz Marcin
Tutuł pracy: Tutuł pracy: Wpływ sposobu formowania koron na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany 'Topaz' i 'Rubinola'
promotor: dr Zbigniew Gruca

Wypijewski Kacper
Tutuł pracy: Wpływ przerzedzania jabłoni na wzrost, plon i jakość owoców.
promotor: dr Michał Szklarz

Wypijewski Piotr
Tutuł pracy: Wpływ nawożenia azotem na zawartość składników mineralnych w liściach i glebie sadu wiśniowego.
Promotor: Prof. dr hab. Eugeniusz Pacholak
Rocznik 2011

Antkowiak Katarzyna
Tutuł pracy: Ocena przydatności kilku odmian truskawki do uprawy ekologicznej
Promotor: dr Michał Szklarz

Kaszuba Aleksandra
Tutuł pracy: Wpływ chemicznego przerzedzania dwóch odmian jabłoni na plon i jakość owoców.
Promotor: dr Marcin Zachwieja

Mazurek Agata
Tutuł pracy: Wpływ formowania i cięcia drzew na wzrost i plonowanie moreli.
Promotor: Prof. dr hab. Bożena Radajewska

Nowakowska Anna
Tutuł pracy: Wpływ intensywności cięcia ma wzrost, plon i jakość owoców odmiany 'Łutówka'.
Promotor: dr Krzysztof Rutkowski

Pytlas Adam
Tutuł pracy: Metody opóźniania dojrzewania oraz poprawy jakości owoców czereśni odmiany 'Kordia'.
Promotor: dr Robert Kurlus

Sawicki Łukasz
Tutuł pracy: Wpływ sposobów przerzedzania kwiatów jabłoni preparatem ATS na wielkość i jakość plonu.
Promotor: dr Michał Szklarz

Turek Monika
Tutuł pracy: Wpływ przerzedzania na dynamikę produkcji etylenu w kwiatach, zawiązkach i owocach jabłoni odmiany Gala.
Promotor: dr Marcin Zachwieja

Wichliński Przemysław
Tutuł pracy: Wpływ stanowiska glebowego i mikoryzy na wzrost borówki w drugim roku po replantacji.
Promotor: dr Zofia Zydlik

Widelicka Romana
Tutuł pracy: Wpływ Polyversum i Miller InCa na plon i jakość truskawek i malin.
Promotor: dr Zofia Zydlik
Rocznik 2012

Anioła Daria
Tutuł pracy: Wpływ wieloletniej uprawy i zabiegów zapobiegania zmęczeniu gleby na wzrost jabłoni odmiany "Topaz'.
Promotor: dr Krzysztof Rutkowski

Buśko Maria
Tutuł pracy: Ocena przydatności odmian porzeczek do uprawy w rejonie Wielkopolski
Promotor:Promotor: dr Zofia Zydlik

Domagała Agata
Tutuł pracy: Wpływ ręcznego przerzedzania jabłoni na plon i jakość owoców.
Promotor:Promotor: dr Marcin Zachwieja

Gidaszewski Damian
Tutuł pracy: Wpływ wieloletniej uprawy i zabiegów zapobiegania zmęczeniu gleby na wzrost jabłoni odmiany 'Najdared'.
Promotor:Promotor: dr Krzysztof Rutkowski

Kalka Katarzyna
Tutuł pracy: Wpływ właściwości biochemicznych gleby na wzrost jabłoni w sadzie replantowanym.
Promotor:Promotor: dr Zofia Zydlik

Łysikowska Monika
Tutuł pracy: Analiza potrzeb wodnych jabłoni na podstawie pomiarów meteorologicznych.
Promotor:Promotor: dr Marcin Zachwieja

Pańka Dobrochna
Tutuł pracy: Wpływ formy korony i podkładki na wartość produkcyjną ośmiu odmian gruszy.
Promotor:Promotor: dr Grzegorz Łysiak

Pers Przemysław
Tutuł pracy: Wpływ preparatów wapniowych na jakość owoców wiśni.
Promotor:Promotor; dr Krzysztof Rutkowski

Wyrwał Aleksandra
Tutuł pracy: Wpływ giberelin na siłę wzrostu drzew oraz parametry dojrzałości i jakości owoców wiśni odmiany 'Łutówka'.
Promotor:Promotor: dr Robert Kurlus
Rocznik 2013

Lenarski Marcin
Tutuł pracy: Wpływ kilku metod ograniczania wzrostu wegetatywnego drzew jabłoni odmiany Fuji.
Promotor: dr Marcin Zachwieja

Bierut Mariusz
Tutuł pracy: Wpływ przerzedzania zawiązków jabłoni na plon i jakość owoców.
Promotor: dr Marcin Zachwieja

Aleksandra Wróblewska
Tutuł pracy: Wzrost i plonowanie kilku odmian grusz hodowli czeskiej.
Promotor: dr Zbigniew Gruca

projekt i realizacja: sadnet.pl Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu