English version
KATEDRA | PRACOWNICY | HISTORIA | OSIĄGNIĘCIA | BADANIA | DYDAKTYKA | PUBLIKACJE | OFERTA

Zakład Urządzania Lasu


Od lewej: P. Strzeliński, J. Kukuła, A. Buraczewski, A. Węgiel, B. Ważyński, M. Biś, P. Gołojuch, R. Miś, R. Jaszczak, J. Kukuła, G. Rączka, M. Chirrek, K. Magnuski, D. Sugiero, A. Wencel, M. Miotke

Skład osobowy:
Kierownik Katedry,
profesor nadzwyczajny
dr hab. Roman Jaszczak, prof. UPP romanj@up.poznan.pl tel. (61) 8487664
Adiunkci dr inż. Piotr Gołojuch
dr inż. Grzegorz Rączka
dr inż. Paweł Strzeliński
dr Sandra Wajchman-Świtalska
dr hab. Andrzej Węgiel
piotrgol@wp.pl 
g.raczka@wp.pl 
strzelin@up.poznan.pl 
switalska@up.poznan.pl 
wegiel@up.poznan.pl 
tel. (61) 8487668
tel. (61) 8487666
tel. (61) 8487667
tel. (61) 8487603
tel. (61) 8487667
Specjaliści Monika Owczarek monowc@up.poznan.pl tel. (61) 8487662
Doktoranci
stacjonarni


Doktoranci
niestacjonarni
   
Pracownicy
emerytowani
prof. dr hab. Konrad Magnuski
prof. dr hab. Ryszard Miś
prof. dr hab. Bohdan Ważyński
dr hab. Antoni Buraczewski
dr inż. Jan Kukuła
inż. Jolanta Kukuła
mgr Małgorzata Biś
 
misryszard@icpnet.pl
 
tel. (61) 8487662
tel. (61) 8487662
tel. (61) 8487662
tel. (61) 8487662
tel. (61) 8487662
tel. (61) 8487662
tel. (61) 8487662KATEDRA | PRACOWNICY | HISTORIA | OSIĄGNIĘCIA | BADANIA | DYDAKTYKA | PUBLIKACJE | OFERTA