English version
KATEDRA | PRACOWNICY | HISTORIA | OSIĄGNIĘCIA | BADANIA | DYDAKTYKA | PUBLIKACJE | OFERTA

Publikacje

dr inż. Piotr Gołojuch


I. ORYGINALNE OPUBLIKOWANE PRACE TWÓRCZE
 1. Skorupski M., Gołojuch P. (1996): Roztocze (Acari, Mesostigmata) wybranych mikrośrodowisk Parku Narodowego Gór Stołowych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 15.3: 73-79.
 2. Magnuski K., Małys L., Gołojuch P. (1997): Struktura dębu szypułkowego (Querkus robur L.) rosnącego w kępach po rębni zupełnej gniazdowej zastosowanej do przebudowy starodrzewia sosnowego. Sylwan nr 7: 23-30.
 3. Gołojuch P., Kukuła J., Miś R., Strzeliński P., Węgiel A. (1998): Stand volume and increment of stand volume on Professor Busse's experimental surface in Trzciel Forest Division. Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry Vol. 1: 3-19.
 4. Skorupski M., Ciechanowicz A., Gołojuch P., Święcioch J. (1998): Mites of the family Parasitidae (Acari, Mesostigmata) of the Drawno National Park, Góry Stołowe National Park and Magura National Park. Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, Nr 214, Ochrona Środowiska 2: 287-290.
 5. Jaszczak R., Gołojuch P. (2002): Crown state of Scots pine trees (Pinus sylvestris L) in selekted forest divisions of the Legnica-Głogów Copper Mining Centre (LGOM). Scientific Papers of Agricultural University of Poznań, Forestry Vol.: 31 - 39.
 6. Jaszczak R., Gołojuch P. (2003): Effect of the local contamination emitter on the tree crowns condition of the Scots pine (Pinus sylvestris L.) main stand in Przedborów Forest Division. Acta Sci. Pol., Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 2 (2): 31-43.
 7. Jaszczak R., Gołojuch P. (2004): Tree crowns condition of the main Scots pine (Pinus sylvestris L.) tree stand in some selected forest divisions in 2003. Acta Sci. Pol., Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria, 3 (2): 57-68.


II. PODRĘCZNIKI I SKRYPTY

    -


III. INNE PUBLIKACJE
 1. Skorupski M., Gołojuch P. (1996): Wstępne wyniki badań nad roztoczami z rzędu Mesostigmata (Acari) Parku Narodowego Gór Stołowych. Materiały z Sympozjum pt.: Środowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych, Kudowa Zdrój 11-13 października 1996r.
 2. Magnuski K., Gołojuch P. (1997): The role of forest promotional complexes in the formation of principles of balanced development of multi-functional forestry. Materiały z konferencji pt.: Forest - Wood - Environment '97. Working Group N°3, Zvolen: 27-31.
 3. Jaszczak R., Gołojuch P. (1998): Monitoring biologiczny lasów w Polsce w: Monitoring Środowiska. II Forum Inżynierii Ekologicznej w Nałęczowie: 115-122.
 4. Gołojuch P., Miś R. (1999): Ocena walorów lasu wielofunkcyjnego. Konferencja Naukowa: Naturalizacja leśnych czynności gospodarczych. Poznań - Siemianice 6-8 września 1999. Wyd. AR w Poznaniu: 51-64.
 5. Gołojuch P., Miś R. (2001): Review of valorisation methods of forest functions in Poland. w: Present and new ways of development of forest managment. Zvolen, 11 - 12 wrzesień 2001: 95 - 100.


PowrótKATEDRA | PRACOWNICY | HISTORIA | OSIĄGNIĘCIA | BADANIA | DYDAKTYKA | PUBLIKACJE | OFERTA