Zaplecze badawcze

Katedra Agronomii badania realizuje w Brodach, Gorzyniu, Przybrodzie, Swadzimiu i Złotnikach – filiach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Uprawy Roli i Roślin Gorzyń.

Ścisłe doświadczenia polowe zajmują corocznie obszar około 70 ha. Do unikatowych należą badania prowadzone od 1957 roku oparte o statyczne doświadczenia płodozmienno- nawozowe w Brodach oraz statyczne doświadczenia z deszczowaniem i nawożeniem roślin uprawnych w 7 płodozmianach polowych prowadzonych od 1972 roku w Złotnikach.

Bazę badawczą tego Zakładu poza polami doświadczalnymi stanowią szklarnie, przechowalnia ziemniaków, laboratorium wirusologiczne, laboratorium oceny nasion oraz pracownie botaniczne dla oceny cech morfologicznych roślin.