Historia Katedry

Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin oraz Szczegółowej Uprawy Roślin wchodzące w skład obecnej Katedry Uprawy Roli i Roślin funkcjonowały pierwotnie jako samodzielne jednostki. Kierownikami tych Katedr byli profesorowie:

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
Feliks Sikorski (1919)
Zygmunt Pietruszczyński (1920 – 1960)
Józef Dorywalski (1960 – 1970)

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Jan Rawicz-Olędzki (1919 – 1921)
Ryszard Biehler (1924 – 1925)
Józef Sypniewski (1929 – 1937) 
Edward Ralski (1938 – 1939)
Janusz Jagmin (1945)
Wacław Łastowski (1946 – 1954)
Felicjan Dembiński (1954 – 1971).

Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin oraz Szczegółowej Uprawy Roślin do 1951 roku funkcjonowały w różnych formach organizacyjnych w ramach Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, a później (do 1970 roku) w ramach Wyższej Szkoły Rolniczej (od 1972 roku Akademii Rolniczej).
W 1951 roku z Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin wyodrębniono Katedrę Łąk i Pastwisk.
W 1954 roku do Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin włączono jako Zakład Katedrę Roślin Przemysłowych.
W 1964 roku w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roli i Roślin utworzono Zakład Ziemniaka (w 1982 roku przekształcony w Zakład Nasiennictwa Roślin Rolniczych).

W 1971 roku z wyżej wymienionych Katedr oraz z Katedry Uprawy Łąk i Pastwisk utworzono Instytut Uprawy Roli i Roślin, którego dyrektorem do roku 1982 był prof. dr hab. Kazimierz Piechowiak.
W 1982 roku z Instytutu, po wyodrębnieniu Zakładu Łąkarstwa (przemianowanego w Katedrę Łąkarstwa), powstała Katedra Uprawy Roli i Roślin, którą do 1983 roku kierował prof. dr hab. Kazimierz Piechowiak.
Od 1983 do 2006 roku kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Jerzy Pudełko.
W 2009 zmieniono nazwę Katedry Uprawy Roli i Roślin na Katedrę Agronomii.
W latach 2006-2017 kierownikiem katedry był prof. dr hab. Wiesław Koziara.

Od 1.12.2017 kierownikiem katedry jest prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak. Aktualnie w skład Katedry Agronomii wchodzą 2 zespoły: Zespół Badawczo-Dydaktyczny Podstaw Uprawy Roślin i Herbologii oraz Zespół Badawczo-Dydaktyczny Roślin Rolniczych i Nasiennictwa.