Oferujemy

Konsultacje, szkolenia, wykłady i ekspertyzy z zakresu uprawy roli i roślin (zboża, kukurydza, okopowe, oleiste i strączkowe), nasiennictwa roślin rolniczych oraz biologii i zwalczania chwastów.
Badania naukowe w zakresie uprawy roli i zmianowania roślin.
Badania naukowe w zakresie optymalizacji uprawy, nasiennictwa i ochrony roślin rolniczych.
Badania skuteczności działania środków ochrony roślin - przedrejestracyjne i dla celów rejestracyjnych (jednostka upoważniona) oraz badania nad optymalizacją stosowania środków zarejestrowanych (herbicydy, fungicydy, insektycydy, retardanty wzrostu, adiuwanty i inne).
Wykonanie analiz chemicznych gleby i materiału roślinnego.
Opiekę naukową nad realizacją prac magisterskich i doktorskich w systemie dziennym, zaocznym i eksternistycznym.
Oferta licencji: „Wieloskładnikowy homogeniczny adiuwant do herbicydów” (informacja).