Publikacje 2018

Publikacje 2018
1.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Rejestracja adiuwantów do środków ochrony roślin jest konieczna
W: 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roslin - Państwowego Instytutu Badawczego : Poznań, 6-8 lutego 2018, Streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań : [Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy], 2018
Szczegóły: s. 65
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 grudnia 2018].
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.ior.poznan.pl/plik,3115,streszczenia-58-sesja-naukowa-pdf.pdf

2.
Rok: 2018
Autorzy: Robert Idziak, Zenon Woźnica
Tytuł: Skuteczność chwastobójcza mieszaniny tienkarbazonu metylu z izoksaflutolem stosowanej z adiuwantami doglebowymi w uprawie kukurydzy
W: 58. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roslin - Państwowego Instytutu Badawczego : Poznań, 6-8 lutego 2018, Streszczenia.
Adres wydawniczy: Poznań : [Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy], 2018
Szczegóły: s. 138
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 grudnia 2018].
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.ior.poznan.pl/plik,3115,streszczenia-58-sesja-naukowa-pdf.pdf

3.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Nawożenie kukurydzy
W: ABC uprawy kukurydzy na ziarno.
Adres wydawniczy: Warszawa : Hortpress, 2018
Szczegóły: s. 20-25, il.
ISBN: 978-83-65782-22-9
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

4.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Warunki uprawy kukurydzy
W: ABC uprawy kukurydzy na ziarno.
Adres wydawniczy: Warszawa : Hortpress, 2018
Szczegóły: s. 3-9, il.
ISBN: 978-83-65782-22-9
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

5.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Adiuwanty do herbicydów doglebowych
Źródło: Agro Profil. - 2018, 8, s. 24-26, il.
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

6.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Jeden adiuwant, wiele kierunków działania
Źródło: Agro Profil. - 2018, 3, s. 20, 22-24, il.
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

7.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Od herbicydu zależy powodzenie uprawy
Źródło: Agro Profil. - 2018, 10, s. 36-39, il.
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

8.
Rok: 2018
Autorzy: Jagoda Strzelińska, Zuzanna Sawinska
Tytuł: Pamiętaj o zaprawie
Źródło: Agro Profil. - 2018, 9, s.16-19, il.
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

9.
Rok: 2018
Autorzy: Jagoda Strzelińska, Zuzanna Sawinska
Tytuł: Podział fungicydów wg FRAC
Źródło: Agro Profil. - 2018, 5, s. 48-50, il.
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

10.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Regulatory wzrostu w rzepaku
Źródło: Agro Profil. - 2018, 9, s. 37-38
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

11.
Rok: 2018
Autorzy: Zuzanna Sawinska, Jagoda Strzelińska
Tytuł: T-3 w czas
Źródło: Agro Profil. - 2018, 6, s. 34-38, il.
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

12.
Rok: 2018
Autorzy: Zuzanna Sawinska
Tytuł: Zima nie zatrzymała patogenów w zbożach
Źródło: Agro Profil. - 2018, 4, s. 36-37, il.
p-ISSN: 2450-5617
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

13.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Zasadność stosowania wspomagaczy Atpolan Bio 80 EC i Atpolan Soil Maxx
Źródło: Agronom. - 2018, nr 2, s. 20-22, il.
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

14.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Czy uprawa łubinu będzie się opłacać
Źródło: Agrotechnika. - 2018, nr 3, s. 61-62, il.
p-ISSN: 1732-2634
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

15.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Czy warto uprawiać strączkowe
Źródło: Agrotechnika. - 2018, nr 5, s. 36-37, il.
p-ISSN: 1732-2634
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

16.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Po zbiorze buraków
Źródło: Agrotechnika. - 2018, nr 2, s. 24-25, il.
p-ISSN: 1732-2634
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

17.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Po zbiorze buraków
Źródło: Agrotechnika. - 2018, nr 1, s. 24-25, il.
p-ISSN: 1732-2634
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

18.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Wyjątkowo słabe żniwa w Lubuskiem
Źródło: Agrotechnika. - 2018, nr 10, s. 29-31, il.
p-ISSN: 1732-2634
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

19.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz
Tytuł: Wymagająca ale wydajna
Źródło: Agrotechnika. - 2018, nr 2, s. 52-53, il.
p-ISSN: 1732-2634
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

20.
Rok: 2018
Autorzy: Hanna Sulewska
Tytuł: Postęp w hodowli i agrotechnice kukurydzy
W: Aktualne kierunki hodowli i produkcji niektórych rolniczych surowców towarowych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem Katedr Jednoimiennych oraz Jubileuszem pracy naukowej prof. dr hab. dr h.c. multi Wojciecha S. Budzyńskiego, Ryn, 22-27.06.2018 r., Streszczenia.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2018
Szczegóły: s. 25-28
ISBN: 978-83-65992-09-3
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

21.
Rok: 2018
Autorzy: Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska
Tytuł: Skutki zróżnicowanej intensywności uprawy w produkcji nasiennej łubinu białego
W: Aktualne kierunki hodowli i produkcji niektórych rolniczych surowców towarowych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem Katedr Jednoimiennych oraz Jubileuszem pracy naukowej prof. dr hab. dr h.c. multi Wojciecha S. Budzyńskiego, Ryn, 22-27.06.2018 r., Streszczenia.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2018
Szczegóły: s. 67
ISBN: 978-83-65992-09-3
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

22.
Rok: 2018
Autorzy: Hanna Sulewska, Wiesław Koziara, Karolina Ratajczak, Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Dominika Radzikowska
Tytuł: Wpływ wybranych biostymulatorów/ nawozów dolistnych na stan fizjologiczny i plonowanie roślin łubinu białego
W: Aktualne kierunki hodowli i produkcji niektórych rolniczych surowców towarowych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem Katedr Jednoimiennych oraz Jubileuszem pracy naukowej prof. dr hab. dr h.c. multi Wojciecha S. Budzyńskiego, Ryn, 22-27.06.2018 r., Streszczenia.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2018
Szczegóły: s. 69
ISBN: 978-83-65992-09-3
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

23.
Rok: 2018
Autorzy: Hanna Sulewska, Wiesław Koziara, Karolina Ratajczak, Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Dominika Radzikowska
Tytuł: Wpływ wybranych biostymulatorów/ nawozów dolistnych na stan fizjologiczny i plonowanie grochu siewnego
W: Aktualne kierunki hodowli i produkcji niektórych rolniczych surowców towarowych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem Katedr Jednoimiennych oraz Jubileuszem pracy naukowej prof. dr hab. dr h.c. multi Wojciecha S. Budzyńskiego, Ryn, 22-27.06.2018 r., Streszczenia.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2018
Szczegóły: s. 68
ISBN: 978-83-65992-09-3
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

24.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Tryjanowski, Tim H. Sparks, Andrzej Blecharczyk, Irena Małecka-Jankowiak, Stanisław Switek, Zuzanna Sawinska
Tytuł: Changing phenology of potato and of the treatment for its major pest (Colorado potato beetle) - A long-term analysis
Źródło: Am. J. Potato Res. - 2018, vol. 95, iss. 1, s. 26-32, il., bibliogr., abstr., res.
p-ISSN: 1099-209X e-ISSN: 1874-9380
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 stycznia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: climate ; phenology ; pest ; varietas ; harvest ; agricultural practices ; long-term experiment
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.156
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007/s12230-017-9611-3
DOI: 10.1007/s12230-015-9441-0

25.
Rok: 2018
Autorzy: A. Niewiadomska, H. Sulewska, A. Wolna-Maruwka, Z. Waraczewska, A. Budka, K. Ratajczak
Tytuł: An assessment of the influence of selected herbicides on the microbial parameters of soil in maize (Zea mays) cultivation
Źródło: Appl. Ecol. Environ. Res. - 2018, vol. 16 (4), s. 4735-4752, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1589-1623 e-ISSN: 1785-0037
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 3 grudnia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: post-emergence herbicides ; total bacteria ; fungi ; dehydrogenase ; Phosphomonoesterases ; BIF
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.721
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.aloki.hu/indvol16_4.htm
DOI: 10.15666/aeer/1604_47354752

26.
Rok: 2018
Autorzy: Anna Przybylska, Kinga Stuper-Szablewska, Zuzanna Sawińska, Anna Matysiak, Juliusz Perkowski
Tytuł: Porównanie stężenia trichotecenów grupy A w naturalnie porażonym ziarnie pszenicy uprawianej w różnych częściach Wielkopolski w latach 2014-2016
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 8, Rośliny i ochrona środowiska / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018
Szczegóły: s. 107-113, il., bibliogr., streszcz.
ISBN: 978-83-66139-34-3 ; 978-83-65917-70-6 (całość)
Polskie słowa kluczowe: Fusarium ; mikotoksyny ; zboża
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

27.
Rok: 2018
Autorzy: Anna Przybylska, Kinga Stuper-Szablewska, Zuzanna Sawińska, Anna Matysiak, Juliusz Perkowski
Tytuł: Porównanie stężenia trichotecenów grupy B i zearalenonu obecnych w naturalnie porażonym ziarnie pszenicy uprawianej w różnych częściach Wielkopolski w latach 2014-2016
W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : Nauki przyrodnicze. Część 8, Rośliny i ochrona środowiska / Red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny.
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018
Szczegóły: s. 114-121, il., bibliogr., streszcz.
ISBN: 978-83-66139-34-3 ; 978-83-65917-70-6 (całość)
Polskie słowa kluczowe: mikotoksyny ; Fusarium ; zboża
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

28.
Rok: 2018
Autorzy: Leszek Majchrzak
Tytuł: Plonowanie pszenicy jarej w warunkach kilkuletniej monokultury
W: Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych : Konferencja naukowa, 27-29 czerwca 2018, Olsztyn, Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2018
Szczegóły: s. 49-50
Polskie słowa kluczowe: monokultury ; międzyplony ; pszenica jara ; gorczyca biała
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

29.
Rok: 2018
Autorzy: Robert Idziak, Zenon Woźnica, Zuzanna Sawinska, Tomasz Sakowicz, Angelika Sobczak
Tytuł: Wpływ adiuwantów o działaniu wielokierunkowym na właściwości fizykochemiczne herbicydów sulfonylomocznikowych
W: Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych : Konferencja naukowa, 27-29 czerwca 2018, Olsztyn, Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2018
Szczegóły: s. 37-38
Polskie słowa kluczowe: adiuwanty ; herbicydy sulfonylomocznikowe ; napięcie powierzchniowe ; kąt przylegania ; odczyn cieczy
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

30.
Rok: 2018
Autorzy: Jagoda Strzelińska, Zuzanna Sawinska, Dominika Radzikowska
Tytuł: Wpływ zapraw nasiennych na wybrane parametry rozwoju pszenicy ozimej
W: Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych : Konferencja naukowa, 27-29 czerwca 2018, Olsztyn, Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2018
Szczegóły: s. 77-78
Polskie słowa kluczowe: pszenica ozima ; zaprawy nasienne ; korzenie ; liście ; rozwój roślin
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

31.
Rok: 2018
Autorzy: Andrzej Blecharczyk, Irena Małecka-Jankowiak, Zuzanna Sawinska, Tomasz Piechota, Wojciech Waniorek
Tytuł: 60-letnie doświadczenie nawozowe w Brodach z uprawą roslin w zmianowaniu i monokulturze
W: Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych w Polsce / Pod red. Marka Marksa, Magdaleny Jastrzębskiej i Marty K. Kostrzewskiej.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
Szczegóły: s. 27-40, il., bibliogr.. abstr.
ISBN: 978-83-8100-132-8
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

32.
Rok: 2018
Autorzy: Irena Małecka-Jankowiak, Andrzej Blecharczyk, Tomasz Piechota, Zuzanna Sawinska, Wojciech Waniorek
Tytuł: Wieloletnie doświadczenia polowe z uprawą bezorkową w Brodach
W: Eksperymenty wieloletnie w badaniach rolniczych w Polsce / Pod red. Marka Marksa, Magdaleny Jastrzębskiej i Marty K. Kostrzewskiej.
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2018
Szczegóły: s. 193-205, il., bibliogr., abstr.
ISBN: 978-83-8100-132-8
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

33.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c
Tytuł: Balans i ispol'zovanie pitatel'nyh veŝestv iz mineral'nyh udobrenij v sovremennom cel'skom hozâjstve
W: Èkonomičeskij rost Respubliki Belarus' : Globalizaciâ, innovacionnost', ustojčivost' : Materialy XI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, Minsk, 17 Maâ 2018 g.
Adres wydawniczy: Minsk : BGÈU, 2018
Szczegóły: s. 544-545
ISBN: 978-985-564-213-9
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: RUS
Praca afiliowana przez UP

34.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Adiuwanty do herbicydów doglebowych
Źródło: Farmer. - 2018, nr 8, s. 128-131, il.
p-ISSN: 1425-8102
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

35.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Adiuwanty najnowszej generacji
Źródło: Farmer. - 2018, nr 3, s. 170-175, il.
p-ISSN: 1425-8102
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

36.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Ponowna rejestracja adiuwantów jest konieczna
Źródło: Farmer. - 2018, nr 6, s. 54-57, il.
p-ISSN: 1425-8102
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

37.
Rok: 2018
Autorzy: Grażyna Szymańska, Hanna Sulewska, Agnieszka Faligowska, Karolina Ratajczak
Tytuł: Evaluation of nutritive value and quality of maize (Zea mays L.) silage depending on cutting height and ensiling additive
Tytuł równoległy: Ocena wartości pokarmowej oraz jakości kiszonki z kukurydzy (Zea mays L.) w zależności od wysokości cięcia oraz dodatku kiszonkarskiego
Źródło: Fragm. Agron. - 2018, R. 35, nr 1, s. 94-105, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: stabilność tlenowa ; skład chemiczny ; wysokość cięcia ; dodatki kiszonkarskie ; kiszonka z kukurydzy
Angielskie słowa kluczowe: aerobic stability ; chemical composition ; cutting height ; ensiling additive ; maize silage
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(1)%202018%20Szymanska.pdf
DOI: 10.26374/fa.2018.35.09

38.
Rok: 2018
Autorzy: Hubert Waligóra, Sylwiana Nowicka, Piotr Szulc, Eugeniusz Chwastek
Tytuł: Wpływ ochrony herbicydowej na zachwaszczenie i plonowanie kukurydzy cukrowej (Zea mays L. var. saccharata)
Źródło: Fragm. Agron. - 2018, R. 35, nr 2, s. 126-132, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza cukrowa ; herbicydy ; zwalczanie chwastów ; plon kolb
Angielskie słowa kluczowe: sweet corn ; herbicides ; weed control ; yield of cobs
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(2)%202018%20Waligora.pdf
DOI: 10.26374/fa.2018.35.21

39.
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara
Tytuł: Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część 2, Wartość siewna i wigor nasion
Źródło: Fragm. Agron. - 2018, R. 35, nr 3, s. 47-54, il., bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: łubin biały ; sposób siewu ; gęstość siewu ; wartość siewna ; nasiona ; wigor
Angielskie słowa kluczowe: white lupin ; sowing method ; sowing rate ; sowing value ; seed vigour
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(3)2018%20Faligowska.pdf
DOI: 0.26374/fa.2018.35.28

40.
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara
Tytuł: Wpływ sposobu i gęstości siewu na produktywność i jakość nasion łubinu białego. Część1, Komponenty plonowania i plon nasion
Źródło: Fragm. Agron. - 2018, R. 35, nr 2, s. 15-22, bibliogr., streszcz., abstr.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 10 października 2018].
Polskie słowa kluczowe: łubin biały ; siew ; metody siewu ; gęstość siewu
Angielskie słowa kluczowe: white lupine ; sowing method ; sowing rate
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(2)%202018%20Faligowska.pdf
DOI: 10.26374/fa.2018.35.12

41.
Rok: 2018
Autorzy: Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała, Joanna Poniatowska
Tytuł: Yielding of narrow-leaved lupin depending on varieties, sowing method and sowing rate
Tytuł równoległy: Plonowanie łubinu wąskolistnego w zależności od odmiany, sposobu siewu i gęstości siewu
Źródło: Fragm. Agron. - 2018, R. 35, nr 1, s. 72-80, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0860-4088
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 kwietnia 2018].
Polskie słowa kluczowe: łubin wąskolistny ; odmiany roślin ; siew punktowy ; gęstość siewu
Angielskie słowa kluczowe: legume ; cultivar ; single-seed sowing ; seed-rate
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.up.poznan.pl/pta/pdf/2018/FA%2035(1)%202018%20Panasiewicz.pdf
DOI: 10.26374/fa.2018.35.07

42.
Rok: 2018
Autorzy: Anna Parus, Aleksandra Wojciechowska, Grzegorz Framski, Dominika Radzikowska, Wiesław Koziara, Piotr Szulc
Tytuł: Effects of quaternary pyridinium ketoximes on germination and growth of maize
Źródło: Fresenius Environ. Bull. - 2018, 27, 3, s. 1669-1680, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1018-4619 e-ISSN: 1610-2304
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 13 marca 2018].
Angielskie słowa kluczowe: maize ; Zea mays ; quaternary pyridinium ketoximes ; growth inhibition ; phytotoxicity
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.673
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.prt-parlar.de/download_feb_2018/

43.
Rok: 2018
Autorzy: Zyta Waraczewska, Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Agnieszka Wolna-Maruwka
Tytuł: Wpływ nawożenia Mo, B, Zn na aktywność biologiczną gleby i wiązanie azotu atmosferycznego pod uprawą łubinu białego
W: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych : 7-8 kwietnia 2018 roku, Poznań, Książka abstraktów.
Adres wydawniczy: Poznań : Katarzyna Elżbieta Mikołajczak, 2018
Szczegóły: [s. 45]
ISBN: 978-83-947926-2-6
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

44.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz, Angelika Sobczak, Robert Idziak
Tytuł: Wpływ odczynu i dodatku adiuwantów na właściwości fizykochemiczne cieczy opryskowej zawierającej herbicyd Lumax 537,5 SE
W: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych : 7-8 kwietnia 2018 roku, Poznań, Książka abstraktów.
Adres wydawniczy: Poznań : Katarzyna Elżbieta Mikołajczak, 2018
Szczegóły: [s. 76]
ISBN: 978-83-947926-2-6
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

45.
Rok: 2018
Autorzy: H. Sulewska, D. Radzikowska
Tytuł: Wpływ wybranych biostymulatorów i nawozów nalistnych na stan fizjologiczny, wzrost i plonowanie roślin soi
W: II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych : 7-8 kwietnia 2018 roku, Poznań, Książka abstraktów.
Adres wydawniczy: Poznań : Katarzyna Elżbieta Mikołajczak, 2018
Szczegóły: [s. 41]
ISBN: 978-83-947926-2-6
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

46.
Rok: 2018
Autorzy: Leszek Wanat, Leszek Majchrzak, Łukasz Sarniak, Elżbieta Mikołajczak
Tytuł: The effect of the initial public offerings of wood-based industry and agribusiness companies in Poland - a comparative analysis
W: Increasing the use of wood in the global bio-economy : Belgrade, Republic of Serbia, September 26th-28th, 2018, Proceedings of scientific papers / Ed. in-chief Branko Glavonjic.
Adres wydawniczy: Belgrade : University of Belgrade - Faculty of Forestry ; WoodEMA, 2018
Szczegóły: s. 138-146, il., bibliogr., abstr.
ISBN: 978-86-7299-277-9
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 listopada 2018].
Angielskie słowa kluczowe: wood-based sector ; agribusiness ; initial public offering ; capital market ; Poland
Charakt. formalna: ZRZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.woodema.org/proceedings/WoodEMA_2018_Proceedings.pdf

47.
Rok: 2018
Autorzy: Aleksandra Grzyb, Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Zyta Waraczewska
Tytuł: Efekty stosowania bioregulatorów na roślinę grochu siewnego uprawianego w warunkach integrowanej ochrony roślin
Tytuł równoległy: The effects of applying bioregulators to pea plants grown under the integrated plant protection scheme
W: IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle : Lublin, 17 listopada 2018 r., Abstrakty / Red. Barbara Wrzyszcz, Kamil Maciąg.
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018
Szczegóły: s. 57-58
ISBN: 978-83-65272-92-8
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Praca afiliowana przez UP

48.
Rok: 2018
Autorzy: Zyta Waraczewska, Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Aleksandra Grzyb
Tytuł: Wpływ wybranych bioregulatorów oraz nawozów nalistnych na aktywność enzymatyczną gleby pod uprawą soi
Tytuł równoległy: The influence of selected bioregulators and foliar fertilisers on the enzymatic activity of soil under soybean plantation
W: IV Konferencja Naukowa ENZYMOS Enzymy w nauce i przemyśle : Lublin, 17 listopada 2018 r., Abstrakty / Red. Barbara Wrzyszcz, Kamil Maciąg.
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018
Szczegóły: s. 93-94
ISBN: 978-83-65272-92-8
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL, ENG
Praca afiliowana przez UP

49.
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Wolna-Maruwka, Alicja Niewiadomska, Adam Kamiński, Donata Kosicka-Dziechciarek, Tomasz Piechota, Katarzyna Głuchowska
Tytuł: An analysis of the effects of an innovative fertilizer on the sanitary and enzymatic parameters of soil and maize yield
W: IX International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" : Jahorina, October 04-07, 2018, Book of abstracts / Ed. in Chief Dusan Kovacevic.
Inf. o wydaniu: Dane tekstowe w formacie pdf na płycie CD.
Adres wydawniczy: Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2018
Szczegóły: s. 325
ISBN: 978-99976-718-5-1
Angielskie słowa kluczowe: fungi ; dehydrogenase ; catalase ; maize ; biochar
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP

50.
Rok: 2018
Autorzy: Alicja Niewiadomska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Adam Kamiński, Katarzyna Głuchowska, Donata Kosicka-Dziechciarek, Tomasz Piechota, Zyta Waraczewska
Tytuł: An assessment of the biochemical activity of soil after using biochar as a carrier of selected bacteria, including diazotrophs
W: IX International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" : Jahorina, October 04-07, 2018, Book of abstracts / Ed. in Chief Dusan Kovacevic.
Inf. o wydaniu: Dane tekstowe w formacie pdf na płycie CD.
Adres wydawniczy: Sarajevo : University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, 2018
Szczegóły: s. 326
ISBN: 978-99976-718-5-1
Angielskie słowa kluczowe: fungi ; dehydrogenases ; catalase ; BIF
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP

51.
Rok: 2018
Autorzy: Jan Bocianowski, Piotr Szulc, Kamila Nowosad
Tytuł: Soil tillage methods by years interaction for dry matter of plant yield of maize (Zea mays L.) using additive main effects and multiplicative interaction model
Źródło: J. Integr. Agric. - 2018, vol. 17, is. 12, s. 2836-2839, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2095-3119
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 grudnia 2018].
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.042
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095311918620854?via%3Dihub
DOI: 10.1016/S2095-3119(18)62085-4

52.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc, Zbigniew Podkówka, Jan Bocianowski, Daniel Krauklis, Wioletta Wilczewska
Tytuł: Chemical composition and nutritional value of maize grains from cultivars of different breeding and seed companies
Tytuł równoległy: Skład chemiczny oraz wartość pokarmowa ziarna kukurydzy odmian różnych firm hodowlano-nasiennych
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 4, s. 203-208, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; ziarno kukurydzy ; odmiany roślin ; wartość odżywcza ; analiza składowych głównych
Angielskie słowa kluczowe: maize ; grain ; cultivars ; nutritional value ; Principal Component Analysis
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_4_PSZP.pdf

53.
Rok: 2018
Autorzy: Grażyna Szymańska, Hanna Sulewska, Karolina Ratajczak
Tytuł: The effect of annual application of natural fertilizers and straw on the yielding of maize grown for grain in multiple monoculture
Tytuł równoległy: Efekty corocznego stosowania nawozów naturalnych i słomy na plonowanie kukurydzy uprawianej na ziarno w wieloletniej monokulturze
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 3, s. 112-117, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: obornik ; gnojowica ; słoma żytnia ; kukurydza ; monokultury
Angielskie słowa kluczowe: manure ; slurry ; rye straw ; maize ; monoculture
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_3_GSZ.pdf

54.
Rok: 2018
Autorzy: Hanna Sulewska, Karolina Ratajczak, Alicja Niewiadomska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska
Tytuł: Effect of the PRP fertilizers and microbiological inoculation and coinoculation in the yellow lupine (Lupinus luteus L.) cultivation
Tytuł równoległy: Efekty stosowania nawozów PRP oraz inokulacji i koinokulacji mikrobiologicznych w uprawie łubinu żółtego (Lupinus luteus L.)
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 3, s. 98-103, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: łubin żółty ; PRP SOL ; PRP EBV ; nitragina ; Bacillus subtilis ; koinokulacja ; plon nasion
Angielskie słowa kluczowe: yellow lupin ; PRP SOL ; PRP EBV ; nitragine ; Bacillus subtilis ; coinoculation ; seed yield
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_3_HS.pdf

55.
Rok: 2018
Autorzy: Leszek Majchrzak, Mieczysław Grzelak, Tomasz Piskier
Tytuł: Influence of conservation tillage for spring wheat sowing on soil structure
Tytuł równoległy: Wpływ uprawy konserwującej pod pszenicę jarą na strukturę gleby
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 2, s. 143-146, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 października 2018].
Polskie słowa kluczowe: struktura gleby ; pszenica jara ; gorczyca biała ; łubin żółty ; groch siewny
Angielskie słowa kluczowe: soil structure ; sprinh wheat ; white mustard ; yellow lupine ; field pea
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_2_LMMG.pdf

56.
Rok: 2018
Autorzy: Anna Parus, Joanna Leśniewicz, Piotr Szulc, Zbyszek Zbytek
Tytuł: Influence of water extracts from selected weeds on germination and growth of maize seedling
Tytuł równoległy: Wpływ wodnych wyciągów z wybranych chwastów na kiełkowanie i początkowy rozwój siewek kukurydzy
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 3, s. 45-49, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: fitotoksyczność ; wyciągi wodne ; kukurydza ; chwasty ; kiełkowanie
Angielskie słowa kluczowe: phytotoxicity ; water extract ; maize ; weeds ; germination
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_3_APJL.pdf

57.
Rok: 2018
Autorzy: Mieczysław Grzelak, Leszek Majchrzak, Eliza Gaweł, Tomasz Piskier, Zbigniew Kaczmarek, Piotr Gajewski
Tytuł: Nature and fodder value, yielding and calorific value of rushes of great manna grass Glycerietum maximae Hueck 1831 from extensively managed meadows
Tytuł równoległy: Walory przyrodniczo-użytkowe, plonowanie i wartość energetyczna szuwaru mannowego Glycerietum maximae Hueck 1831 z łąk użytkowanych ekstensywnie
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 2, s. 81-85, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 19 października 2018].
Polskie słowa kluczowe: biomasa ; skład chemiczny ; ciepło spalania ; wartość energetyczna ; produkcja energii i ciepła ; źródła energii
Angielskie słowa kluczowe: biomass ; chemical composition ; higher heating value ; energy value ; production of energy and heat ; energy source
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_2_MGLM.pdf

58.
Rok: 2018
Autorzy: Tadeusz Michalski, Anna Bieczyńska, Piotr Szulc, Ireneusz Kowalik
Tytuł: Problems of seed production for organic farming
Tytuł równoległy: Problemy produkcji nasiennej dla rolnictwa ekologicznego
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 3, s. 29-35, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: ekologiczny materiał siewny ; hodowla roślin ; powierzchnia upraw ekologicznych
Angielskie słowa kluczowe: organic seed material ; breeding of varieties ; area of organic farming
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_3_TM.pdf

59.
Rok: 2018
Autorzy: Petr Ŝul'c, Zbignev Podkuvka, Veronika Baldys
Tytuł: Vliânie azotnogo udobreniâ kukuruzy na himičeskij sostav zelenoj massy i proizvodstvo moloka
Tytuł równoległy: The influence of nitrogen fertilization on the chemical composition of maize silage and milk productionWpływ nawożenia azotowego kukurydzy na skład chemiczny zielonki i produkcję mleka
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 3, s. 108-111, bibliogr., soderž., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 27 września 2018].
Polskie słowa kluczowe: kukurydza ; azot ; zielonki ; produkcja mleka
Angielskie słowa kluczowe: maize ; nitrogen ; maize silage ; milk production
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: RUS
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_3_PSZ.pdf

60.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Ŝul'c
Tytuł: Vliânie soderžaniâ Nmin na dinamiku nakopleniâ suhogo veŝestva, a takže pokazateli effektivnosti ispol'zovaniâ azota v ûvenal'noj faze kukuruzy
Tytuł równoległy: An influence of a Nmin content on the dynamics of dry mass storage and factors of nitrogen use effectiveness in juvenile maize phase
Źródło: J. Res. Appl. Agric. Eng. - 2018, vol. 63, 1, s. 130-134, bibliogr., soderž., abstr.
p-ISSN: 1642-686X
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 22 czerwca 2018].
Angielskie słowa kluczowe: maize ; juvenile phase ; dry matter accumulation dynamics ; nitrogen ; N min
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: RUS
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2018_1_PSZ.pdf

61.
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Pszczółkowska, Adam Okorski, Gabriel Fordoński, Agnieszka Faligowska, Ewa Kaszkowiak, Jacek Olszewski, Alina Chareńska
Tytuł: The frequency of occurrence of pathogenic and saprotrophic fungi in pea seeds in different regions of Poland
Źródło: Legume Res. - [2018], [article ID LR-405], il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0250-5371 e-ISSN: 0976-0571
Uwagi: Online Published: 29-10-2018 [Dostęp: 4 stycznia 2019].
Angielskie słowa kluczowe: pea seed ; pathogenic fungi ; mycotoxins ; saprotrophic fungi
Charakt. formalna: PRE
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://arccjournals.com/journal/legume-research-an-international-journal/LR-405
DOI: 10.18805/LR-405

62.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz, Zdzisław Sakowicz
Tytuł: Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
Źródło: Lubus. Aktual. Rol. - 2018, nr 5, s. 10-11, il.
p-ISSN: 1733-9685
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

63.
Rok: 2018
Autorzy: Justyna Starzyk, Jerzy Szukała, Anna Bluszcz, Agnieszka Faligowska
Tytuł: Aktywność enzymatyczna środowiska glebowego w uprawie łubinu wąskolistnego w kontekście trwałego oddziaływania uproszczeń uprawowych
W: Mikrobiologia środowiskowa szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju : Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna, 15-15 czerwca 2018, Katowice - Ustroń, Materiały konferencyjne / Red. Urszula Guzik, Katarzyna Kasperkiewicz, Danuta Wojcieszyńska.
Adres wydawniczy: [Katowice] : [Uniwersytet Śląski], 2018
Szczegóły: s. 76
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

64.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c
Tytuł: Kukuruza na silos: kak ne upustit' srok uborki
Źródło: Naše Sel's. Hozâjstv. - 2018, no. 19, s. 72, 75, il.
p-ISSN: 2073-2937
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: BEL
Praca afiliowana przez UP

65.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c
Tytuł: Pitatel'nyj gomeostaz: kogda primeniât' fosfor i kalij pod ozimye zernovye?
Źródło: Naše Sel's. Hozâjstv. - 2018, no. 17, s. 19-20, 22, il.
p-ISSN: 2073-2937
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: BEL
Praca afiliowana przez UP

66.
Rok: 2018
Autorzy: Petr Ŝul'c
Tytuł: Racional'noe udobrenie kukuruzy
Źródło: Naše Sel's. Hozâjstv. - 2018, no. 3, s. 13-14, 17-18, il., bibliogr.
p-ISSN: 2073-2937
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: BEL
Praca afiliowana przez UP

67.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c
Tytuł: Reakciâ ul'trarannih gibridov kukuruzy na srok seva
Źródło: Naše Sel's. Hozâjstv. - 2018, no. 11, s. 78, 80-81, il.
p-ISSN: 2073-2937
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: BEL
Praca afiliowana przez UP

68.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c
Tytuł: Soloma - očen' cennoe udobrenie
Źródło: Naše Sel's. Hozâjstv. - 2018, no. 15, s. 96-97, il.
p-ISSN: 2073-2937
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: BEL
Praca afiliowana przez UP

69.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz, Dominika Radzikowska
Tytuł: Jak młodzi ludzie postrzegają GMO
W: Nauka dla środowiska przyrodniczego : V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców, Poznań, 12-14 kwietnia 2018 r., Książka abstraktów.
Inf. o wydaniu: Dane tekstowe w formacie pdf.
Adres wydawniczy: [Poznań] : [Uniwersytet Przyrodniczy], 2018
Szczegóły: s. 46
Polskie słowa kluczowe: GMO ; pestycydy ; zdrowie człowieka ; ochrona środowiska
Angielskie słowa kluczowe: GMO ; pesticides ; health ; environmental protection
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

70.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Adiuwant wzmocni działanie
Źródło: Nowocz. Uprawa. - 2018, nr 1 (135), s. 62-64, il.
p-ISSN: 1896-9046
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

71.
Rok: 2018
Autorzy: Tadeusz Michalski
Tytuł: Chodzi o suche ziarno
Źródło: Nowocz. Uprawa. - 2018, nr 1 (135), s. 33-36, il.
p-ISSN: 1896-9046
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

72.
Rok: 2018
Autorzy: Tadeusz Michalski
Tytuł: Energia paszy na pierwszym planie
Źródło: Nowocz. Uprawa. - 2018, nr 2 (136), s. 54-57, il.
p-ISSN: 1896-9046
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

73.
Rok: 2018
Autorzy: Tadeusz Michalski
Tytuł: Główna pasza dla bydła
Źródło: Nowocz. Uprawa. - 2018, nr 8 (142), s. 62-65, il.
p-ISSN: 1896-9046
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

74.
Rok: 2018
Autorzy: Tadeusz Michalski
Tytuł: Kukurydzę warto też suszyć
Źródło: Nowocz. Uprawa. - 2018, nr 9 (143), s. 16, 18-20, il.
p-ISSN: 1896-9046
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

75.
Rok: 2018
Autorzy: Tadeusz Michalski
Tytuł: Mokre ziarno - sprzedać czy kisić?
Źródło: Nowocz. Uprawa. - 2018, nr 9 (143), s. 60-63, il.
p-ISSN: 1896-9046
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

76.
Rok: 2018
Autorzy: Jerzy Szukała, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, Wiesław Koziara
Tytuł: Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej w warunkach regionu wielkopolskiego
W: Ogólnopolska Giełda Strączkowych, Dolsk 2018 r. : Materiały konferencyjne.
Adres wydawniczy: [B.m.] : [b.w.], 2018
Szczegóły: s. 2-13, il.
Charakt. formalna: PRZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

77.
Rok: 2018
Autorzy: Ewa Witkowska-Banaszczak, Dominika Radzikowska, Karolina Ratajczak
Tytuł: Chemical profile and antioxidant activity of Trollius europaeus under the influence of feeding aphids
Źródło: Open Life Sci. - 2018, vol. 13, iss. 1, s. 312-318, bibliogr., abstr.
p-ISSN: 2391-5412
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 2 października 2018].
Angielskie słowa kluczowe: Trollius europaeus ; flavonoids ; phenolic acids ; aphid feeding ; chlorophyll fluorescence
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.764
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.degruyter.com/view/j/biol.2018.13.issue-1/issue-files/biol.2018.13.issue-1.xml
DOI: 10.1515/biol-2016-0008

78.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc, Hubert Waligóra, Tadeusz Michalski, Jan Bocianowski, Magdalena Rybus-Zając, Wioletta Wilczewska
Tytuł: The size of the Nmin soil pool as a factor impacting nitrogen utilization efficiency in maize (Zea mays L.)
Źródło: Pak. J. Bot. - 2018, 50 (1), s. 189-198, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0556-3321 e-ISSN: 2070-3368
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 stycznia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: Zea mays ; nitrogen ; residual nitrogen (Nres) ; nitrogen fertilizers ; nitrogen fertilizer efficiency
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.750
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pakbs.org/pjbot/papers/1515798214.pdf

79.
Rok: 2018
Autorzy: S. Switek, Z. Sawinska, P. Tryjanowski, R. Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Big not always bad. Sustainable agriculture depends on farm
Źródło: Phytopathology. - 2018, vol. 108, suppl. S1, S1.197
p-ISSN: 0031-949X e-ISSN: 1943-7684
Uwagi: ICPP2018 Abstracts of Poster Presentations. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 grudnia 2018].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PHYTO-108-10-S1.1
DOI: 10.1094/PHYTO-108-10-S1.1

80.
Rok: 2018
Autorzy: Z. Sawinska, K. Stuper-Szablewska, S. Switek, R. Andrzejak, T. Kosiada, R. Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Influence of agronomic factors on fusarium and mycotoxins spectra winter wheat in Poland
Źródło: Phytopathology. - 2018, vol. 108, suppl. S1, S1.232
p-ISSN: 0031-949X e-ISSN: 1943-7684
Uwagi: ICPP2018 Abstracts of Poster Presentations. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 grudnia 2018].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PHYTO-108-10-S1.1
DOI: 10.1094/PHYTO-108-10-S1.1

81.
Rok: 2018
Autorzy: Z. Sawinska, J. Strzelińska, S. Switek, R. Głowicka-Wołoszyn
Tytuł: Integrated pest management (IPM) still not sufficiently used in practice
Źródło: Phytopathology. - 2018, vol. 108, suppl. S1, S1.240
p-ISSN: 0031-949X e-ISSN: 1943-7684
Uwagi: ICPP2018 Abstracts of Concurrent Session Presentations. - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 3 grudnia 2018].
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej,
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://apsjournals.apsnet.org/doi/pdf/10.1094/PHYTO-108-10-S1.240
DOI: 10.1094/PHYTO-108-10-S1.240

82.
Rok: 2018
Autorzy: Krzysztof Dziedzic, Danuta Górecka, Artur Szwengiel, Hanna Sulewska, Ivan Kreft, Elżbieta Gujska, Jarosław Walkowiak
Tytuł: The content of dietary fibre and polyphenols in morphological parts of buckwheat (Fagopyrum tataricum)
Źródło: Plant Foods Hum. Nutr. - 2018, vol. 73, 1, s. 82-88, bibliogr.
p-ISSN: 0921-9668 e-ISSN: 1573-9104
Uwagi: Wersja online artykułu zawiera materiały uzupełniające, które są dostępne dla autoryzowanych użytkowników (The online version of this article contains supplementary material, which is available to authorized users). - Publikacja dostępna również online [Dostęp: 7 marca 2018].
Polskie słowa kluczowe: gryka tatarka ; błonnik pokarmowy ; związki fenolowe ; ekstrakt wodny ; ekstrakt metanolowy
Angielskie słowa kluczowe: tartary buckwheat ; dietary fibre ; phenolic substances profile ; water extract ; methanol extract
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 2.465
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://link.springer.com/article/10.1007/s11130-018-0659-0
DOI: 10.1007/s11130-018-0659-0

83.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc, Jan Bocianowski, Kamila Nowosad, Tadeusz Michalski, Hubert Waligóra, Paweł Olejarski
Tytuł: Assessment of the influence of fertilisation and environmental conditions on maize health
Źródło: Plant Prot. Sci. - 2018, vol. 54, no. 3, s. 174-182, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1212-2580 e-ISSN: 1805-9341
Uwagi: Publikacja dostępna online [Dostęp: 17 maja 2018].
Angielskie słowa kluczowe: Zea mays ; mineral fertilization ; manure ; diseases ; pest
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.076
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.agriculturejournals.cz/web/pps.htm?type=article&id=22_2017-PPS
DOI: 10.17221/22/2017-PPS

84.
Rok: 2018
Autorzy: Alicja Niewiadomska, Hanna Sulewska, Agnieszka Wolna-Maruwka, Karolina Ratajczak, Katarzyna Głuchowska, Zyta Waraczewska, Anna Budka
Tytuł: An assessment of the influence of Co-inoculation with endophytic bacteria and rhizobia, and the influence of PRP SOL and PRP EBV fertilisers on the microbial parameters of soil and nitrogenase activity in yellow lupine (Lupinus luteus L.) cultivation
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2018, vol. 27, no. 6, s. 2687-2702, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 18 lipca 2018].
Angielskie słowa kluczowe: fertility index ; number of microorganisms ; Bacillus subtilis ; enzymatic activity ; nitragin
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.120
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pjoes.com/An-Assessment-of-the-Influence-of-Co-Inoculation-nwith-Endophytic-Bacteria-and-Rhizobia,78890,0,2.html
DOI: 10.15244/pjoes/78890

85.
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Wolna-Maruwka, Hanna Sulewska, Alicja Niewiadomska, Katarzyna Panasiewicz, Klaudia Borowiak, Karolina Ratajczak
Tytuł: The influence of sewage sludge and a consortium of aerobic microorganisms added to the soil under a willow plantation on the biological indicators of transformation of organic nitrogen compounds
Źródło: Pol. J. Environ. Stud. - 2018, vol. 27, no. 1, s. 403-412, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1230-1485 e-ISSN: 2083-5906
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 28 grudnia 2017].
Angielskie słowa kluczowe: sewage sludge ; consortium of microorganisms ; enzymatic activity ; willow
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 1.120
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.pjoes.com/pdf/27.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.27.No.1.403-412.pdf
DOI: 10.15244/pjoes/74184

86.
Rok: 2018
Autorzy: Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Hanna Sulewska
Tytuł: Evaluation of technological quality in grain and flour of winter triticale (Triticosecale Wittm.) from controlled cultivation conditions
Tytuł równoległy: Ocena jakości technologicznej ziarna i mąki pszenżyta ozimego (Triticosecale Wittm.) z kontrolowanych warunków uprawy
Źródło: Pol. J. Nat. Sci. - 2018, vol. 33, 1, s. 89-99, bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1643-9953 e-ISSN: 1898-6196
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 4 stycznia 2019].
Polskie słowa kluczowe: pszenżyto ozime ; deszczowanie ; nawożenie azotem ; mąka ; ciasto ; chleb
Angielskie słowa kluczowe: winter triticale ; irrigation ; nitrogen fertilization ; flour ; dough ; bread
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.uwm.edu.pl/polish-journal/sites/default/files/issues/articles/panasiewicz_et_al_2018.pdf

87.
Rok: 2018
Autorzy: Marek Korbas, Adam Paradowski, Paweł Węgorek, Ewa Jajor, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Joanna Zamojska, Przemysław Strażyński, Witold Szczepaniak, Łukasz Sobiech, Przemysław Kardasz, Paweł Bereś, Jakub Danielewicz, Andrzej Najewski, Michał Czyczewski, Daria Dworzańska, Anna Skrzypek
Tytuł: Vademecum ochrony i nawożenia pszenicy
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Agronom, 2018. - 276 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-947740-2-8
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

88.
Rok: 2018
Autorzy: Marek Korbas, Adam Paradowski, Paweł Węgorek, Ewa Jajor, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Joanna Zamojska, Przemysław Strażyński, Witold Szczepaniak, Łukasz Sobiech, Przemysław Kardasz, Paweł Bereś, Jakub Danielewicz, Jacek Broniarz, Michał Czyczewski, Daria Dworzańska
Tytuł: Vademecum ochrony i nawożenia rzepaku
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Agronom, 2018. - 226 s. : il., bibliogr. ; 24 cm
ISBN: 978-83-947740-1-1
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

89.
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Faligowska
Tytuł: Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych [*]
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018. - 112 s.
Seria: Rozprawy Naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISSN 1896-1894, 504
ISBN: 978-83-7160-911-4
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

90.
Rok: 2018
Autorzy: Lukasz Sobiech, Robert Idziak, Grzegorz Skrzypczak, Piotr Szulc, Monika Grzanka
Tytuł: Bioróżnorodność zachwaszczenia w uprawie kukurydzy na glebie płowej
Źródło: Prog. Plant Prot. - [2018], [s. 1-6], il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 1427-4337 e-ISSN: 2084-4883
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 11 grudnia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: biodiversity ; weeds ; maize ; ecological indicators ; bioróżnorodność ; chwasty ; kukurydza ; wskaźniki ekologiczne
Charakt. formalna: PRE
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
Adres url: http://www.progress.plantprotection.pl/?node_id=35&lang=pl&ma_id=2886
DOI: 10.14199/ppp-2018-039

91.
Rok: 2018
Autorzy: Zenon Woźnica
Tytuł: Adiuwanty nowej generacji
Źródło: Przeds. Rol. - 2018, nr 5 (43), s. 72-73
p-ISSN: 2391-8098
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

92.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Mikroorganizmy w uprawie kukurydzy
Źródło: Przeds. Rol. - 2018, nr 4 (42), s. 92-93
p-ISSN: 2391-8098
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

93.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Nawożenie kukurydzy azotem
Źródło: Przeds. Rol. - 2018, nr 3 (41), s. 78, 80, il.
p-ISSN: 2391-8098
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

94.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Nowe spojrzenie na nawożenie kukurydzy
Źródło: Przeds. Rol. - 2018, nr 1 (39), s. 71-72, il.
p-ISSN: 2391-8098
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

95.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Więcej azotu, więcej mleka
Źródło: Przeds. Rol. - 2018, nr 11 (49), s. 58-60, il.
p-ISSN: 2391-8098
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

96.
Rok: 2018
Autorzy: Zuzanna Sawinska, Marcin Urbaniak, Tomasz Kosiada, Robert Idziak, Zenon Woźnica
Tytuł: Formulacja jako czynnik modyfikujący działanie tebukonazolu
Źródło: Przem. Chem. - 2018, t. 97, nr 8, s. 1377-1379, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0033-2496
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.15199/62.2018.8.28

97.
Rok: 2018
Autorzy: Hanna Sulewska, Karolina Ratajczak, Alicja Niewiadomska, Wiesław Koziara, Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska
Tytuł: Preparaty zawierające tytan, krzem, bor, cynk i molibden w uprawie łubinu białego i grochu siewnego
Źródło: Przem. Chem. - 2018, t. 97, nr 7, s. 1182-1185, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0033-2496
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.15199/62.2018.7.30

98.
Rok: 2018
Autorzy: Ewa Jajor, Ilona Świerczyńska, Agnieszka Perek, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Łukasz Sobiech, Jakub Danielewicz, Marek Korbas, Grzegorz Skrzypczak
Tytuł: Wpływ dodatku adiuwantów na skuteczność fungicydów w ograniczaniu wzrostu patogenów w warunkach in vutro
Źródło: Przem. Chem. - 2018, t. 97, nr 7, s. 1131-1134, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0033-2496
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.15199/62.2018.7.19

99.
Rok: 2018
Autorzy: Łukasz Sobiech, Grzegorz Skrzypczak, Monika Grzanka
Tytuł: Wpływ dodatku etoksylowanej aminy tłuszczowej oraz innych adiuwantów na skuteczność działania glifosatu
Źródło: Przem. Chem. - 2018, t. 97, nr 7, s. 1135-1137, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0033-2496
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.15199/62.2018.7.20

100.
Rok: 2018
Autorzy: Łukasz Sobiech, Robert Idziak, Grzegorz Skrzypczak
Tytuł: Wpływ pH i napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej na skuteczność działania mezotrionu
Źródło: Przem. Chem. - 2018, t. 97, nr 8, s. 1325-1327, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0033-2496
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.15199/62.2018.8.16

101.
Rok: 2018
Autorzy: Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Alicja Niewiadomska, Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska
Tytuł: Wykorzystanie arbuskularnych grzybów mikoryzowych jako bionawozów w kukurydzy
Źródło: Przem. Chem. - 2018, t. 97, nr 6, s. 969-972, il., bibliogr., abstr., streszcz.
p-ISSN: 0033-2496
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.399
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.15199/62.2018.6.28

102.
Rok: 2018
Autorzy: M. Skrajda-Brdak, I. Konopka, M. Tańska, H. Sulewska
Tytuł: Phenolic nutrient composition and grain morphology of winter spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta) cultivated in Poland [*]
Źródło: Qual. Assur. Saf. Crop. Foods. - 2018, vol. 10, no. 3, s. 285-295, bibliogr.
p-ISSN: 1757-8361 e-ISSN: 1757-837X
Angielskie słowa kluczowe: phenolic acids ; alkylresorcinols ; kernel colour ; kernel dimensions ; thousand kernel weight
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.558
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.3920/QAS2018.1267

103.
Rok: 2018
Autorzy: Dominika Radzikowska
Tytuł: Fluorescencja chlorofilu jako wskaźnik stresów środowiskowych u roślin uprawnych
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 20
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

104.
Rok: 2018
Autorzy: Leszek Majchrzak, Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała, Hanna Sulewska
Tytuł: Ocena zwięzłości gleby w zależności od sposobu uprawy roli w uprawie łubinu wąskolistnego
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 50
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

105.
Rok: 2018
Autorzy: Lukasz Sobiech, Grzegorz Skrzypczak, Robert Idziak, Monika Grzanka
Tytuł: Odporność miotły zbożowej (Apera spica-venti) na herbicydy o różnych mechanizmach działania
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 21
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

106.
Rok: 2018
Autorzy: Eugeniusz Chwastek, Hubert Waligóra, Sylwiana Nowicka
Tytuł: Oxalido-Chenopdietum polyspermi SISS. 1950 - w uprawach rolniczych Pogórza Cieszyńskiego
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 14
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

107.
Rok: 2018
Autorzy: Katarzyna Panasiewicz, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała, Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Leszek Majchrzak
Tytuł: Plonowanie łubinu żółtego w zależności od odmiany i sposobu uprawy roli
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 36-37
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

108.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc, Zbigniew Podkówka
Tytuł: Skład chemiczny kukurydzy zbieranej na kiszonkę w zależności od terminu siewu
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 11-12
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

109.
Rok: 2018
Autorzy: Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, Katarzyna Szulc
Tytuł: Wartość siewna nasion dwóch odmian soi w zależności od nawożenia azotem i szczepienia nasion
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 28-29
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

110.
Rok: 2018
Autorzy: Tomasz Sakowicz, Robert Idziak, Zenon Woźnica, Zuzanna Sawinska, Angelika Sobczak
Tytuł: Wpływ adiuwantów o działaniu wielokierunkowym na właściwości fizyko-chemiczne cieczy zawierających pestycydy
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 40-41
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

111.
Rok: 2018
Autorzy: Katarzyna Panasiewicz, Agnieszka Faligowska, Grażyna Szymańska, Wiesław Koziara, Jerzy Szukała, Karolina Ratajczak
Tytuł: Wpływ nawożenia azotem i szczepienia nasion na produkcyjność soi (Glycine max (L.) Merr.)
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 38-39
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

112.
Rok: 2018
Autorzy: Grażyna Szymańska, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Jerzy Szukała, Wiesław Koziara, Jagoda Strzelińska
Tytuł: Wpływ terminu siewu na plonowanie odmian soi w regionie wielkopolskim
W: Rola odmiany i ochrony roślin w intensyfikacji produkcji roślinnej : Poznań - Dymaczewo Nowe, 09-11 maja 2018 r. / Mater. konf. zebrali i oprac. Hubert Waligóra, Robert Idziak.
Adres wydawniczy: Poznań : Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, 2018
Szczegóły: s. 30-31
Charakt. formalna: PSZ
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

113.
Rok: 2018
Autorzy: Jerzy Szukała, Agnieszka Faligowska, Katarzyna Panasiewicz, Grażyna Szymańska, Wiesław Koziara
Tytuł: Wpływ następczy roslin strączkowych na plonowanie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej w warunkach regionu wielkopolskiego
W: Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie zbóz i rzepaku / Pr. zbior. pod red. Jerzego Szukały i Andrzeja Koteckiego.
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018
Szczegóły: s. 9-67
ISBN: 978-83-7717-300-8
Charakt. formalna: PRM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.30825/1.6.2018 [całość]

114.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c
Tytuł: Genetičeskij profil' sorta kukuruzy i ee urožajnost' v zavisimosti ot sposoba vneseniâ udobreniâ N
W: Sovremennye tehnologii sel'skohozâjstvennogo proizvodstva : Sbornik naučnyh statej po materialam XXI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (Grodno, 31 maâ, 30 marta, 20 marta 2018 goda).
Adres wydawniczy: Grodno : GGAU, 2018
Szczegóły: s. 268-269
ISBN: 978-985-537-121-3
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: RUS
Praca afiliowana przez UP

115.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c, G. Tratval'
Tytuł: Reakciâ ul'trarannego sorta kukuruzy na srok poseva
W: Sovremennye tehnologii sel'skohozâjstvennogo proizvodstva : Sbornik naučnyh statej po materialam XXI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (Grodno, 31 maâ, 30 marta, 20 marta 2018 goda).
Adres wydawniczy: Grodno : GGAU, 2018
Szczegóły: s. 269-270
ISBN: 978-985-537-121-3
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: RUS
Praca afiliowana przez UP

116.
Rok: 2018
Autorzy: P. Ŝul'c
Tytuł: Urožaj kukuruzy posle vspaški i vneseniâ navoza, primenennogo odnokratnogo posle mnogoletnej besplužnoj obrabotki počvy
W: Sovremennye tehnologii sel'skohozâjstvennogo proizvodstva : Sbornik naučnyh statej po materialam XXI Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii (Grodno, 31 maâ, 30 marta, 20 marta 2018 goda).
Adres wydawniczy: Grodno : GGAU, 2018
Szczegóły: s. 270-271
ISBN: 978-985-537-121-3
Charakt. formalna: ZSZ
Język publikacji: RUS
Praca afiliowana przez UP

117.
Rok: 2018
Autorzy: Tadeusz Michalski, Paweł K. Bereś, Łukasz Sobiech, Witold Szczepaniak, Jarosław Potarzycki, Jacek Skudlarski, Zuzanna Sawinska, Tomasz Piechota, Jagoda Strzelińska, Stanisław Świtek, Łukasz Siekaniec, Kamil Kolan, Michał Dziubek, Karolina Piecuch, Krzysztof Grzeszczyk, Aleksandra Wieremczuk, Anna Andrzejewska, Adam Wachowski, Paweł Żurawski, Patryk Szychowiak, Monika Grzanka, Dariusz Śmigielski, Mateusz Wasak, Paweł Rychter
Tytuł: Kukurydza
Adres wydawniczy: Suchy Las k. Poznania : Agro Wydawnictwo, 2018. - 112 s. : il., bibliogr. ; 30 cm
ISBN: 978-83-946130-7-5
Uwagi: Publikacja specjalna Agro Profil Magazyn Rolniczy.
Liczba arkuszy: 9,7
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

118.
Rok: 2018
Autorzy: Marek Mrówczyński, Marek Korbas, Witold Szczepaniak, Łukasz Sobiech, Ewa Jajor, Przemysław Strażyński, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Patryk Szychowiak, Jakub Danielewicz, Monika Grzanka, Daria Antkowiak
Tytuł: Rzepak : Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych / Pod red. Marka Mrówczyńskigo
Adres wydawniczy: Suchy Las k. Poznania : Agro Wydawnictwo, 2018. - 144 s. : il., bibliogr. ; 21 cm
ISBN: 978-83-950876-0-8
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

119.
Rok: 2018
Autorzy: Jerzy Nawracała, Przemysław Barłóg, Patryk Szychowiak, Stanisław Świtek, Dariusz Śmigielski, Tomasz Sakowicz, Agnieszka Zawieja, Aleksandra Wieremczuk, Adam Wachowski, Michał Nowacki
Tytuł: Strączkowe
Adres wydawniczy: Suchy Las k. Poznania : Agro Wydawnictwo, 2018. - 58 s. : il., bibliogr. ; 30 cm
ISBN: 978-83-950976-4-6
Uwagi: Publikacja specjalna Agro Profil Magazyn Rolniczy.
Liczba arkuszy: 6,78
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

120.
Rok: 2018
Autorzy: Witold Grzebisz, Witold Szczepaniak, Remigiusz Łukowiak, Remigiusz Waligóra, Marek Korbas, Grzegorz Pruszczyński, Zuzanna Sawinska, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Andrzej Najewski, Aneta Popek, Jagoda Strzelińska, Joanna Sarzyńska, Agnieszka Zawieja, Anna Skrzypek, Lesław Janowicz, Patryk Szychowiak, Dariusz Śmigielski, Adam Wachowski, Michał Zabost
Tytuł: Zboża
Adres wydawniczy: Suchy Las k. Poznania : Agro Wydawnictwo, 2018. - 120 s. : il., bibliogr. ; 30 cm
ISBN: 978-83-950876-3-9
Uwagi: Publikacja specjalna Agro Profil Magazyn Rolniczy.
Liczba arkuszy: 13,11
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

121.
Rok: 2018
Autorzy: Witold Grzebisz, Bożena Kordan, Zuzanna Sawinska, Łukasz Sobiech, Daria Antkowiak, Monika Grzanka, Andrzej Najewski, Jagoda Strzelińska, Stanisław Świtek, Aleksandra Wieremczuk, Agnieszka Zawieja
Tytuł: Zboża : Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych
Adres wydawniczy: Suchy Las k. Poznania : Agro Wydawnictwo, 2018. - 236 s. : il., bibliogr. ; 21 cm
ISBN: 978-83-950876-2-2
Liczba arkuszy: 11,17
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

122.
Rok: 2018
Autorzy: Łukasz Sobiech, Monika Grzanka
Tytuł: Doglebowa walka z chwastami
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 36, s. 60-61, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

123.
Rok: 2018
Autorzy: Zuzanna Sawinska
Tytuł: Fuzarioza kłosa - jedna choroba wielu sprawców - KFPZ wraz z UP w Poznaniu kontynuuje badania
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 37, s. 52-53, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

124.
Rok: 2018
Autorzy: Zuzanna Sawinska
Tytuł: Jak kreować efektywność zabiegów fungicydowych w świetle aktualnych i możliwych problemów w uprawie zbóż
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 36, s. 42, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

125.
Rok: 2018
Autorzy: Lukasz Sobiech, Monika Grzanka
Tytuł: Jesienna walka z chwastami w zbożach
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 38, s. 38, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

126.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Kukurydza - dobierz odmianę do kierunku użytkowania
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 36, s. 62-65, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

127.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Nie przegap terminu zbioru kukurydzy
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 38, s. 45-46, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

128.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Prawidłowo zagospodaruj, a na pewno zyskasz
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 38, s. 40-43, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

129.
Rok: 2018
Autorzy: Dominika Radzikowska
Tytuł: Pszenica orkisz - ciekawa alternatywa nie tylko dla gospodarstw ekologicznych
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 37, s. 53-54, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

130.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Reakcja ekstremalnie wczesnej odmiany kukurydzy na termin siewu
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 37, s. 48-49, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

131.
Rok: 2018
Autorzy: Łukasz Sobiech
Tytuł: Wpływ jakości preparatu na skuteczność i stabilność mieszaniny w ochronie plantacji zbóż
Źródło: Świat Zbóż. - 2018, nr 36, s. 44, il.
p-ISSN: 1734-9575
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

132.
Rok: 2018
Autorzy: Alicja Niewiadomska, Grzegorz Skrzypczak, Łukasz Sobiech, Agnieszka Wolna-Maruwka, Klaudia Borowiak, Anna Budka
Tytuł: The effect of diflufenican and its mixture with s-metolachlor and metribuzin on nitrogenase and microbial activity of soil under yellow lupine (Lupinus luteus L.)
Źródło: Tarim Bilim. Derg. - 2018, vol. 24, iss. 1, s. 130-142, il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 1300-7580
Uwagi: Publikacja dostępna również online [Dostęp: 14 sierpnia 2018].
Angielskie słowa kluczowe: active substances ; herbicides ; number of microorganisms ; leguminous plants ; soil enzyme activity
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.261
Praca afiliowana przez UP

133.
Rok: 2018
Autorzy: Łukasz Sobiech, Grzegorz Skrzypczak, Monika Grzanka
Tytuł: Czyste pole strączkowych
Źródło: Top Agrar Pol. - 2018, 3, s. 128-132, il.
p-ISSN: 1232-6879
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

134.
Rok: 2018
Autorzy: Piotr Szulc
Tytuł: Dżdżownice - skarb gleby
Źródło: Top Agrar Pol. - 2018, 6, s. 86-87, il.
p-ISSN: 1232-6879
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

135.
Rok: 2018
Autorzy: Łukasz Sobiech, Monika Grzanka
Tytuł: Jak skuteczniej odchwaszczać kukurydzę?
Źródło: Top Agrar Pol. - 2018, 2, s. 86-88, il.
p-ISSN: 1232-6879
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

136.
Rok: 2018
Autorzy: Lukasz Sobiech, Monika Grzanka
Tytuł: Jakim herbicydom nie służy twarda woda?
Źródło: Top Agrar Pol. - 2018, 9, s. 119-113, il.
p-ISSN: 1232-6879
Charakt. formalna: PA
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP

137.
Rok: 2018
Autorzy: Hanna Sulewska, Karolina Ratajczak, Grażyna Szymańska, Katarzyna Panasiewicz
Tytuł: Efficacy of biofertilizers and organic additive application in sweet basil (Ocimum basilicum L.) cultivation depending on the type of soil
Źródło: Vegetos. - 2018, vol. 31, 1, [s. 1-7], il., bibliogr., abstr.
p-ISSN: 0970-4078 e-ISSN: 2229-4473
Angielskie słowa kluczowe: biofertilizers ; biofertilizer EM1 ; Ocimum basilicum ; PRP SOL ; UGmax ; herbs
Charakt. formalna: ZA
Język publikacji: ENG
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.4172/2229-4473.1000387

138.
Rok: 2018
Tytuł: Rolnicza i ekonomiczna waloryzacja przedplonów strączkowych w uprawie zbóz i rzepaku / Pr. zbior. pod red. Jerzego Szukały i Andrzeja Koteckiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2018. - 114 s. : il.
ISBN: 978-83-7717-300-8
Liczba arkuszy: 5,7
Charakt. formalna: PM
Język publikacji: POL
Praca afiliowana przez UP
DOI: 10.30825/1.6.2018