Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii , Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (łącznie około  8,5 tys. godzin dydaktycznych rocznie).  Pracownicy Katedry sprawują również nadzór merytoryczny nad praktykami semestralnymi na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii.

Dla celów dydaktycznych Katedra utrzymuje cztery kolekcje roślin: w Złotnikach (rośliny zbożowe, strączkowe i okopowe korzeniowe), w Przybrodzie (rośliny oleiste), w Gorzyniu (ziemniaki) oraz w Poznaniu (rośliny uprawne i kolekcję demonstracyjną chwastów).

Przedmioty realizowane przez pracowników Katedry Agronomii:

Semestr zimowy

STUDIA NIESTACJONARNE I-stopnia

Biologia i uprawa roślin zbożowych

Herbologia

Surowce roślinne

Systemy rolnictwa

Systemy uprawy roli i następstwa roślin

Agroekologia

Biomasa i bioenergia

Gospodarka wodna

Regulacje prawne w rolnictwie

Rolnictwo na świecie

Rolnicze obciążenie środowiskowe

 

STUDIA NIESTACJONARNE II-stopnia

Metodologia badań Rolniczych

Systemy następstwa roślin

Wybrane zagadnienia z uprawy zbóż i kukurydzy

Innowacje w naukach rolniczych

Principles of biology and control of weeds

Doradztwo rolnicze

Zboża i rośliny oleiste jako źródło surowców przemysłowych

 

STUDIA STACJONARNE I-stopnia

Rolnicze obciążenia środowiskowe

Technologie upraw rolniczych

Systemy uprawy roli i następstwa roślin

Biologia i uprawa roślin zbożowych

Regulacje prawne w rolnictwie

Herbologia

Biomasa i bioenergia

Herbologia

Surowce roślinne

Systemy rolnictwa

Rośliny energetyczne

 

STUDIA STACJONARNE II-stopnia

 

Optymalizacja metod zwalczania chwastów

Ocena wartości siewnej materiałów rozmnożeniowych

Postęp biologiczny i technologiczny

 


Semestr Letni

STUDIA NIESTACJONARNE I-stopnia

Siedliskowe podstawy produkcji roślinnej

Biologia i uprawa roślin pastewnych i przemysłowych

Nasiennictwo

Rośliny zielarskie

Technologie upraw rolniczych

 

STUDIA NIESTACJONARNE II-stopnia

Postęp biologiczny i technologiczny

Ocena wartości siewnej materiałów rozmnożeniowych

Optymalizacja metod zwalczania chwastów

Uprawa roli i roślin

Podstawy produkcji rolniczej

 

STUDIA STACJONARNE I-stopnia

Siedliskowe podstawy produkcji roślinnej

Agroekologia i ochrona środowiska

Gospodarka wodna

Rolnictwo na świecie

Biologia i uprawa roślin pastewnych i przemysłowych

Rośliny zielarskie

Nasiennictwo

Agroekologia

Podstawy produkcji roślinnej

Podstawy produkcji biomasy

Podstawy produkcji rolniczej

Uprawa roli i roślin

Agronomia

 

STUDIA STACJONARNE II-stopnia

Metodologia badań rolniczych

Innowacje - fakultet

Principles of biology and control of weeds

Wybrane zagadnienia z uprawy zbóż i kukurydzy

Technologie przerobu przemysłowego zbóż i strączkowych

Zboża i rośliny oleiste jako źródło surowców przemysłowych

Pestycydy Fakultet