Biomasa Biomasa


 

zdjecie Prof. W. Duch

Prof. dr hab. Włodzisław Duch

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Informatyki Stosowanej

oraz

Nanyang Technological University, Department of Computer Science, Singapore

Prof. Wodzisław Duch jest badaczem i popularyzatorem wiedzy z zakresu kognitywistyki, sieci neuronowych, sztucznej inteligencji w tym neurobiologii i komputerowych zastosowań systemów uczących się w medycynie i psychiatrii. Jest związany z 33 organizacjami naukowymi w kraju i zagranicą. Jego zainteresowana są bardzo wszechstronne, o czym można się przekonać przeglądając stronę domową http://www.is.umk.pl/~duch/indexpl.html

--------------------

prof. R.K. Ohme

 

Prof. dr hab. Rafał Krzysztof Ohme

LAB Test Different

PAN - Polska Akademia Nauk

SWPS - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

 

Profesor Ohme jest wykładowcą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Instytutu Psychologii PAN.

Współpracuje ze Stanford University i Kellogg Graduate School of Management. Od 1996 roku prowadzi analizy zachowań konsumenckich. Jest właścicielem firm badawczych LABoratory i Neuro LAB.

 

------------------------

J. Plencler

 

Janusz Plencler

LAB Test Different

 

Wcześniej współzałożyciel i do maja 2007 r. Managing Partner agencji reklamowej PEPPERMINT. Dyrektor Strategiczny w BTL Group (obecnie Tequila Polska). Swoją karierę zawodową zaczynał jako Marketing Director zarządzając przez 7 lat marketingiem w firmach Wavin i Lorenz Bahlsen.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

 

-----------------------------------

 

Dr M. Błaszak

 

 

Dr Maciej Błaszak

Uniwersytet im Adama Mickiewicza

Dr Maciej Błaszak zajmuje się problematyką użyteczności narzędzi i adaptacyjnych reguł funkcjonowania ludzkiego umysłu. Od lat aplikuje wiedzę kognitywistyczną w obszarze psychologii biznesu, rozwijając procedury ułatwiające i przyspieszające myślenie menedżerów wysokiego szczebla. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla firm oraz policji.

 

----------------------

Prof. A. Klawiter

 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Klawiter

Uniwersytet im Adama Mickiewicza

Instytut Psychologii UAM

 

Zajmuje się kognitywistyką oraz filozofią współczesną. W kognitywistyce zajmuje się przede wszystkim procesami percepcji, a w szczególności: percepcją słuchową (modelowanie słyszenia jako rozpoznawania cech przedmiotów), percepcyjnym rozpoznawaniem użyteczności przedmiotów oraz relacjami między procesami percepcyjnymi a emocjonalnymi.

Od września 2007 roku w Zakładzie Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Psychologii UAM, wcześniej pracował w Instytucie Filozofii UAM w Zakładzie Epistemologii i Kognitywistyki. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Współorganizator studiów z kognitywistyki (powołane w 2005 roku) w Instytucie Psychologii UAM.

 

---------------------------------------------

 


Prof A. Wiercinski

 

Prof. dr hab. Andrzej Wierciński

University of Toronto

Albert‑Ludwigs‑Universität in Freiburg

Prof. Andrzej Wierciński jest prezesem Międzynarodowego Instytutu Hermeneutyki. Jego naukową misją jest przełamywanie barier między różnymi obszarami nauki. Interdyscyplinarność i otwartość badawcza jest dla niego kluczem do lepszego poznania rzeczywistości. W swojej pracy zajmuje się problemami rozumienia i interpretacji wytworów kulturowych takich jak język, tekst, słowo. Jest autorem i współautorem książek wydanych w wielu językach a także utalentowanym pisarzem.

 

-----------------------------

Prof. H. Mruk

 

Prof. zw. dr hab. Henryk Mruk

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Handlu Międzynarodowego

oraz

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra Nauk o Zdrowiu

Zainteresowania badawcze prof. Henryka Mruka koncentrują się na metodach analizy rynku, badaniach zachowań nabywców, marketingu, teorii wymiany, kreatywności oraz komunikacji marketingowej. Znajdując dużą radość w pisaniu, Profesor opublikował ponad 600 pozycji zwartych i artykułowych. Wypromował ponad 300 magistrów oraz 19 doktorów. Jest cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych oraz programach MBA.

Profesor posiada umiejętność skupiania wokół siebie młodych badaczy, dzięki czemu rozwijał badania w sferze marketingu i jego zastosowań. Dzięki temu w Poznaniu powstał najsilniejszy ośrodek badań w obszarze rynku farmaceutycznego a także marketingu sportowego. Obok strategii marketingowych, badania objęły również komunikację marketingową oraz zagadnienia kreatywności. Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Posiada bogate kontakty z praktyką gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych firm: Jedynka, Astra, Delecta, Emax S.A.

---------------------------

 Dr R. Nestorowicz

 

Dr Renata Nestorowicz

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu


 

Dr Renata Nestorowicz jest adiunktem w Katedrze Strategii Marketingowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na komunikacji marketingowej, aplikacyjnym znaczeniu psychologii w marketingu, rozwija również design opakowań. Współpracuje z praktyką gospodarczą w zakresie szkoleń, badań marketingowych i doradztwa.

 

------------------

Prof. M. Sznajder

 

Prof. dr hab. Michał Sznajder

Akademia Rolnicza w Poznaniu

 

Prof. Michał Sznajder specjalizuje się w tematyce zachowań konsumentów. Duże rozeznanie w tym zakresie jest wsparte intensywną współpracą międzynarodową i licznymi stażami naukowymi m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Rosji, Kanadzie, Nowej Zelandii oraz we Włoszech i na Węgrzech.

Prof. dr hab. Michał Sznajder łącznie wykonał 218 różnych publikacji. W badaniach wykorzystuje metody matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, chronometrażowe i ankietowe. Jest promotorem 9 prac doktorskich.

Prof. dr hab. Michał Sznajder ma bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów oraz współpracy z międzynarodowymi ośrodkami naukowymi np. współpraca z Cornell University (grant NATO), Program Tempus (Koordynator Krajowy programu), seria seminariów naukowych prowadzonych wspólnie z ośrodkami zagranicznymi m.in. Uniwersytetem Humboldta (Niemcy), Uniwersytetem Wisconsin – Medison (USA), Uniwersytetem Cornell (USA).

-----------------------------

A. Wielicka

 

Anna Wielicka

 

Anna Wielicka interesuje się neuronalnym podłożem podejmowania decyzji. Pisze doktorat na Uniwersytecie Warszawskim na temat heurystyk oceniających w wyborach konsumentów.

Doświadczenie marketingowe zdobywała w agencjach reklamowych Ogilvy & Mather, BTL Group (obecnie Tequila Polska, TBWA) i działach marketingu Nivea Polska (Beiersdorf) oraz PZ Cussons.

W pracy koncentruje się na zagadnieniach neuroekonomii i teorii gier, w tym szczególnie na metodach poprawiających funkcjonowanie poznawcze człowieka, rozwijających percepcję i kojarzenie.

----------------------------

T. Graszewicz

 

 

Tomasz Graszewicz

Agencja Reklamowa Tomorrow

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywał w agencji TEQUILA\Polska gdzie m.in. pracował jako Strategic Planning Manager. Współzałożyciel i Dyrektor Strategiczny agencji Tomorrow. Współautor nagradzanych i wyróżnianych kampanii w takich konkursach jak KTR, EFFIE, Złote Spinacze, Boomerang, Złote Orły. Pracował m.in. dla takich firm i marek jak: Tyskie, Żubr, Dębowe Mocne, Nivea, Philips, Whiskas, Novartis, Raiffeisen Bank, mBank, Knorr, Nobiles, Lorenz Snack-World, Wydawnictwo Bauer, Olympus, Uniwersytet Warszawski, Indesit.

 

biomasa