Menu:

More info:

...

Links:

- Strona niemiecka: Strona niemiecka


Historia

27-28.03.2011:

Konferencja w Poznaniu: "Rozwój zrównoważony: w teorii, praktyce i dydaktyce
Organizator: Katedra Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu
Plakat
Komunikat

08.06.2010:

Konferencja w Heidelbergu: "Zrównoważona konsumpcja"
Organizator: FEST, Zakład Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku
Finansowanie: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Towae-Stiftung Heidelberg

25-27.11.2009:

Konferencja w Katowicach: "Zrównoważony rozwój. Od naukowego badania do politycznej strategii"
Organizator: Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse Forschungszentrum Karlsruhe oraz Fraunhofer Centrum Europy Środkowej i Wschodniej
Finansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18-21.10.2009:

Konferencja we Wrocławiu: "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju"
Organizator: Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Deklaracja

08-09.06.2009:

Konferencja w Grodnie: "Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju"
Organizator: Katedra Gospodarowania Środowiskiem i Turystyki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Zakład Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydział Ekonomiki i Zarządzania Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały w Grodnie

24.06.2008:

Warsztaty we Wrocławiu: "Instrumenty rynkowe a zrównoważony rozwój"
Organizator: Katedra Ekonomii Ekologicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Finansowanie: Uniwersytet Wrocławski
Deklaracja

24-26.10.2007:

Warsztaty w Berlinie: "Od Teorii do Praktyki"
Organizator: Fachhochschule für Wirtschaft Berlin
Finansowanie: Sieć, GfN, FHW Berlin
Broszura informacyjna

19-21.09.2006:

Warsztaty w Słubicach: "Perpektywy Polsko-Niemieckiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego w Domu Europejskim. Wybrane Dziedziny"
Organizator: Collegium Polonicum UAM w Słubicach
Finansowanie: Sieć, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

06-08.10.2005:

Warsztaty w Berlinie: "Perpektywy Polsko-Niemieckiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego w Domu Europejskim. Organizator: Fachhochschule für Wirtschaft Berlin
Finansowanie: GfN, FES Berlin

2004

Pierwsze kontakty: Prof. dr Holger Rogall (FHW Berlin, GfN) i Prof. dr hab. Eugeniusz Kośmicki (UR Poznań)