Działalność wydawnicza

Journal of Agribusiness and Rural Development to czasopismo naukowe, w którym publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim i polskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich. Działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Aktualnie jest indeksowany w: Agro-Librex, BazEkon, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), DOAJ Directory of Open Access Journal, Index Copernicus. Jest umieszczony w wykazie czasopism punktowanych MNiSW (poz. 740 listy B, 13 pkt.).