Rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Informujemy, że rozpoczęcie roku akademickiego dla studentów I roku studiów I stopnia studiów stacjonarnych odbędzie się 2. października 2017 r. w sali C, w głównym gmachu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Collegium Maximum).

Kierunek EKONOMIA - poniedziałek, 2.10.2017, godz. 8.00

Kierunek Finanse i Rachunkowość - poniedziałek, 2.10.2017, godz. 13.00

Obecność obowiązkowa!

 

Kierownik Dziekanatu

mgr Cezary Kozera