Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rad Jednostek Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Poznań, dnia 06.10.2017r.

 

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

o wynikach wyborów do Rad Jednostek Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza listę wybranych członków Rad Katedr w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniach 5-6.10.2017r.  

1.      W katedrze Ekonomii:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Małgorzata Dolata

Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek

Dr Joanna Smoluk-Sikorska

 

2.      W Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Agnieszka Baer-Nawrocka

Dr Elżbieta Goryńska-Goldman

      - z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Inż. Maria Nielepkowicz

 

3.      W Katedrze Finansów i Rachunkowości:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Joanna Florek

Dr Romana Głowicka-Wołoszyn

      - z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Magdalena Rodwald

 

4.      W Katedrze Nauk Społecznych i Pedagogiki:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Irena Bekier

Dr Olga Grabowska-Chenczke

Dr Barbara Kołodziej

Dr Damian Michałowski

   - z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Wojciech Janik

 

5.      W Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Karolina Jąder

Dr Magdalena Kozera-Kowalska

Dr Elżbieta Mikołajczak

Dr Damian Puślecki

Dr Karol Wajszczuk

 

Przewodnicząca WKW

Dr Izabela Lipińska

 

 

 

 

Poznań, dnia 04.10.2017r.

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej

O wyborach do Rad Jednostek Wydziału Ekonomiczno-Społecznego

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza listę kandydatów do Rad Jednostek przedstawicieli nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1.      1. W katedrze Ekonomii:

Dr Małgorzata Dolata

Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek

Dr Joanna Smoluk-Sikorska

 2.      W Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Agnieszka Baer-Nawrocka

Dr Elżbieta Goryńska-Goldman

      - z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Inż. Maria Nielepkowicz

 

3.      3. W Katedrze Finansów i Rachunkowości:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Joanna Florek

Dr Romana Głowicka-Wołoszyn

      - z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Magdalena Rodwald

 

4.      4. W Katedrze Nauk Społecznych i Pedagogiki:

- z grupy nauczycieli akademickich niebędących profesorami i doktorami habilitowanymi:

Dr Irena Bekier

Dr Olga Grabowska-Chenczke

Dr Barbara Kołodziej

Dr Damian Michałowski

   - z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Mgr Wojciech Janik

 

5.      5. W Katedrze Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie:


Dr Magdalena Kozera-Kowalska

Dr Karolina Jąder

Dr Damian Puślecki

Dr Elżbieta Mikołajczak

Dr Karol Wajszczuk                                        

 

Terminy wyborów  w poszczególnych jednostkach ustala Kierownik danej Katedry i powiadamia pozostałych pracowników.

                         

 Sekretarz WKW

          Mgr Alina Nowotarska