Studia International Agri-Business dla studentów II roku studiów stacjonarnych (I stopnia)