Wydziałowe Seminarium Doktoranckie - 16 listopada 2017 r. o godzinie 12.00, sala 156

Szanowni Państwo,
w imieniu Komisji ds. Przewodów Doktorskich zapraszam na Wydziałowe Seminarium Doktoranckie, które odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godzinie 12.00, w sali 156.
Koncepcję rozprawy doktorskiej przedstawią:
1. mgr Joanna Sarniak: „Rynek kapitałowy jako źródło rozwoju sektora
rolno-spożywczego w Polsce”
2. mgr Bartosz Hoffman: „Efektywność ekonomiczna inwestycji innowacyjnych w
przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego”.
 
Serdecznie zapraszam społeczność akademicką WES.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że seminarium jest obowiązkowe dla członków Komisji ds. Przewodów Doktorskich oraz dla doktorantów i asystentów WES.
 
Z poważaniem 
Prof. dr hab. Władysława Łuczka