Władze Wydziału

DZIEKAN

 

 prof. dr hab. Walenty Poczta

 

 

PRODZIEKANI


 
Prodziekan ds. Nauki
prof. dr hab. Władysława Łuczka


Prodziekan ds. Studiów
dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw.
Prodziekan ds. Studiów
dr hab. Rafał Baum, prof. nadzw.

 

 

RADA WYDZIAŁU

 

Dziekan
prof. dr hab. Walenty Poczta
 

Prodziekani
prof. dr hab. Władysława Łuczka
dr hab. Rafał Baum, prof. nadzw.
dr hab. Karolina Pawlak, prof. nadzw.

Pracownicy samodzielni
prof. dr hab. Michał Jerzak
prof. dr hab. Felifs Wysocki
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw.
dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. nadzw.
dr hab. Wawrzyniec Czubak
dr hab. Barbara Hadryjańska
dr hab. Jakub Hadyński
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska
dr hab Sławomir Kalinowski
dr hab. Aleksandra Łuczak
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr hab. Dariusz Pieńkowski
dr hab. Lucyna Przezbórska-Skobiej
dr hab. Arkadiusz SadowskiPrzedstawiciele pozostałych nauczycieli
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Magdalena Kozera-Kowalska
dr Benedykt Pepliński

dr Joanna Smoluk-Sikorska
dr Joanna Stanisławska
dr Olga Stefko

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami

mgr Dagmara Kubska-Matysiak
mgr inż. Alina Nowotarska
 

Przedstawiciele studentów
Anna Adamska
Krystian Bensch
Ewa Wachowiak
Daria Walczak
Andżelika Wałecka

Z głosem doradczym

Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” mgr Wojciech Janik

Przedstawiciel ZNP dr Jerzy Stępień

KOMISJE WYDZIAŁOWE 2016-2020

KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH

Przewodniczący      
dr hab. Wawrzyniec Czubak

Członkowie              
dr hab. Wojciech Lis, prof nadzw.

dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

dr hab. Barbara Hadryjańska

dr Joanna Smoluk Sikorska
dr Olga Stefko
mgr inż. Alina Nowotarska

 
KOMISJA DS. ORGANIZACJI I ROZWOJU WYDZIAŁU

Przewodniczący      
prof. dr hab. Michał Jerzak

Członkowie                                                    
prof. dr hab. Feliks Wysocki                             
dr hab. Eugeniusz Kośmicki, prof. nadzw.                                 
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr Elżbieta Goryńska-Goldmann
dr Magdalena Kozera-Kowalska                             
mgr Dagmara Kubska-Matysiak
Ewa Wachowiak student

 

KOMISJA DS. NAUKI

Przewodniczący       
dr hab. Sławomir Kalinowski

Członkowie                                                 
dr hab. Ewa Kiryluk-Dryjska

dr hab. Stanisław Paszkowski

dr hab. Dariusz Pieńkowski                                                           
dr Magdalena Kozera-Kowalska                                 
dr Joanna Stanisławska
 

KOMISJA DS. STUDIÓW

Przewodniczący       
dr hab. Arkadiusz Sadowski

Członkowie                                                 
dr hab. Zbigniew Gołaś, prof. nadzw.
dr hab. Barbara Hadryjańska
dr hab. Aldona Mrówczyńska-Kamińska
dr Agnieszka Baer-Nawrocka
dr Benedykt Pepliński                                                
Weronika Wyduba student