Cztery pory roku
O stacji         Charakterystki czujników         Aktualne pomiary         Galeria

HOBO Weather Station firmy ONSET

Stacja meteorologiczna HOBO firmy ONSET została zakupiona w roku 2004 firmie Mera Sp. z o.o. i rozpoczęła regularne pomiary od 16 grudnia 2004 roku. Posiada ona rejestrator o pojemności 512 kB i własne źródło zasilania. Współpracuje ponadto z komputerem, który dzięki oprogramowaniu dołączonemu do stacji umożliwia automatyczne zamieszczanie wyników pomiarów w internecie oraz przesyłanie ich na określony adres e-mail.

Rejestrowane pomiary

  • Temperatura powietrza na wysokości 2 m
  • Temperatura powietrza przy gruncie
  • Wilgotność powietrza
  • Promieniowanieme słoneczne fotosyntetycznie aktywne
  • Promieniowanie słoneczne całkowite
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Siła i kierunek wiatru na wysokości 2,5 m

Charakterystyki czujników

Zasilanie stacji

Stacja posiada własne źródło zasilania (4 baterie AA) wystarczające do ciągłej pracy stacji przez 6 do 12 miesięcy. Stan baterii monitorowany jest przez komputer. Wysyła on codziennie e-mail z informacją o stanie zużycia baterii.

Transmisja danych ze stacji do komputera

Stacja znajduje się około 120 m od Pałacu na Marcelinie. Jest ona przystosowana do transmisji danych do komputera poprzez kabel RS232. W standardzie tym długość kabla transmisyjnego może wynosić do 20 m. Dlatego do transmisji danych zastosowano rozwiązanie oparte na standardzie RS485, gdzie długość kabla może wynosić do 1500 m. Aby to uzyskać, zarówno po stronie stacji jak i komputera zastosowano przetworniki RS232/485. Zapewniają one komunikację w trybie half - duplex z szybkością 33,6 kb/s. Przetwornik po stronie stacji umieszczono w obudowie zapewniającej stopień ochrony IP68, zamocowanej do masztu stacji. Zasilanie przetwornika odbywa się poprzez dwa dodatkowe przewody w kablu RS485 od strony komputera. Obudowa przetwornika po stronie stacji wyposażona jest w 2 przepusty: do kabla RS485 (połączenie z komputerem) oraz do kabla RS232 (połączenie ze stacją). Przetwornik po stronie komputera zamocowano w obudowie wspólnie z zasilaczem 24 VDC zapewniającego zasilanie obu przetworników. Obudowa ta jest zamocowana do ściany w pomieszczeniu, gdzie jest umieszczony komputer, w pobliżu tego komputera. W obudowie istnieją 3 przepusty: do kabla RS232 (połączenie z komputerem) , do kabla RS485 (połączenie ze stacją) oraz do kabla sieciowego. Kabel transmisyjny ułożony jest na głębokości 60 cm.

Częstotliwość pomiarów

Pomiary wykonywane są co 1 sekundę, a co 5 minut zapamiętywana jest średnia wartość z wykonywanych pomiarów. Przy zapamiętywaniu pomiarów co 5 minut rejestrator zapisuje 3168 wartości w ciągu doby.

Udostępnianie wyników

Stacja codziennie o 7.00 przesyła zabrane pomiary do internetu. Starsze pomiary po skompresowaniu (format ZIP), znajdują się również w internecie.

Wykorzystywanie wyników

Zebrane dane mogą być wykorzystywane przez pracowników i studentów Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu w celach dydaktycznych oraz badawczych. Danych tych nie wolno udostępniać bez zgody Dziekana innym osobom, czy instytucjom.

Producent stacji: firma ONSET, USA
http://www.onsetcomp.com

Dostawca stacji: firma Mera Sp. z o.o.
http://www.mera-sp.com.pl


2005-01-26 0:41 AM                                                                                                              © webmaster