Akademia Rolnicza Wybory 2005
Regulamin

Wyniki

Zgłoszenie kandydata
Karta do głosowania

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że zgodnie z § 99 pkt 5 Statutu:

głos oddaje się na karcie wyborczej poprzez postawienie znaku X przy nazwisku kandydata w polu oznaczonym słowem ,,tak'', co oznaczać będzie poparcie dla kandydata, lub w polu oznaczonym słowem ,,nie'', co oznaczać będzie odrzucenie kandydata. Dla Ważności głosu konieczne jest, aby liczba nazwisk z decyzją ,,tak'' nie była większa niż liczba mandatów do obsadzenia.

W związku z tym, Uczelniana Komisja Wyborcza, na posiedzeniu w dniu 1 lutego 2005 r., postanowiła, że karty do głosowania w wyborach do wszystkich organów Uczelni winny mieć formę taką, jak przykładowa karta poniżej.

Przypominamy o konieczności okazania dowodu tożsamości przed głosowaniem.

WZÓR
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA
WYDZIAŁU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYBORY DO WYDZIAŁOWEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW
I TURA

PRACOWNICY UCZELNI NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI

LICZBA MANDATÓW DO OBSADZENIA: . . . . .


Aby wybrać kandydata należy postawić znak X w polu przy słowie ,,tak''.

Aby odrzucić kandydata należy postawić znak X w polu przy słowie ,,nie''.

Aby głos był ważny:
przy każdym nazwisku należy postawić jeden znak X
i liczba nazwisk z decyzją ,,tak'' nie może być większa, niż liczba mandatów do obsadzenia.

1. Nazwisko i imiętak  nie  
2. Nazwisko i imiętak  nie  
3. Nazwisko i imiętak  nie  
4. Nazwisko i imiętak  nie  
5. Nazwisko i imiętak  nie  
6. Nazwisko i imiętak  nie  
7. Nazwisko i imiętak  nie  
8. Nazwisko i imiętak  nie  
9. Nazwisko i imiętak  nie  
WZÓR

Valid HTML 4.01! Valid CSS! 2005-02-05 Donata Latusek