HOMEOFERTAO NASSTRUKTURAGALERIAFORUMSTATUT

W dniach 13-16 października bieżącego roku podczas VII POZNAŃSKIEGO FESTIWALU NAUKI I SZTUKI Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju wraz z Kołem Naukowym Ochrony Środowiska Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu zaprezentowało projekt autorski Programu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO) dla uczelni wyższych miasta Poznania. Prezentacja odbyła się pod hasłem

NIM WYRZUCĘ SEGREGUJĘ,

SEGREGACJI SENS POJMUJĘ
"Program Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZO) dla uczelni Wyższych Miasta Poznania", ma na celu:

•  oszacowanie ilości i składu odpadów wytwarzanych w budynkach dydaktycznych i domach studenckich na podstawie badań ankietowych ,
•  ułatwienie segregacji odpadów i zwiększenie jej efektywności - poprzez ustawienie stosownych pojemników w miejscach publicznych,
•  nawiązanie współpracy z kadrą nauczycielską oraz przedstawicielami kół naukowych istniejących na uczelniach wyższych, szkołach średnich, gimnazjalnych oraz podstawowych,
•  zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami wśród społeczności akademickiej Miasta Poznania oraz wśród kandydatów na studia

W czasie trzech kolejnych dni na terenie Ośrodka Nauki PAN, ul. Wieniawskiego 17/19 oraz Collegium Biollogicum UAM, ul. Umultowska 89 przedstawiono przebieg i skutki wprowadzenia na terenie Akademii Rolniczej nowatorskiej koncepcji selektywnej zbiórki surowców wtórnych "u źródła", czyli przy zastosowaniu stelaży z oddzielnymi workami na makulaturę, tworzywa sztuczne i szkło. Przedstawiono także wyniki badań morfologii odpadów wytwarzanych w domach studenckich AR.

Idee PSZO trafiły do szerokiego grona odbiorców (także nauczycieli i uczniów szkół średnich), którzy odwiedzili naszą wystawę.
O rganizatorzy prezentacji przeprowadzili akcję edukacyjną i promocyjną PSZO: dzielili się swoimi doświadczeniami i uwagami, rozdali materiały informacyjno-edukacyjne w postaci plakatów, kalendarzyków i notesów, których wydruk był współfinansowany przez GFOŚiGW w Poznaniu. Przeprowadzono także liczne konkursy dotyczące tematyki segregacji odpadów. Nagrody w konkursach zostały ofiarowane przez Zakład Ochrony Środowiska EKO CENTRUM z Czempinia, Fundację na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL.

Swoje poparcie dla Programu wyraziła także Dyrekcja Wysypiska Odpadów Komunalnych m. Poznania ( WOK) w Poznaniu przekazując ok. 1000 broszur informacyjnych na temat prawidłowej segregacji. Prezentacja wzbudziła szerokie zainteresowanie wśród uczestników festiwalu. Pozwoliła nie tylko na przedstawienie łatwego i przyjaznego użytkownikom sposobu segregacji, ale także na wyjaśnienie wielu kwestii dotyczących prawidłowej segregacji. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć akcję również na inne poznańskie uczelnie. Osoby szerzej zainteresowane niniejszą tematyką mogą kontaktować się ze stowarzyszeniem lub kołem pod adresem: ul. Piątkowska 94 61-691 Poznań, tel. 846-65-63, ete-poznan@o2.pl Zachęcamy również do obejrzenia galerii zdjęć z VII Festiwalu Nauki i Sztuki.


powrót